Gal. 3

Teljes szövegű keresés

Gal. 3
Gal. 3.1
Óh balgatag Galátziabeliek, kicsoda ígézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, kiknek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy íratott le, mintha ti köztetek feszíttetett volna meg?
Gal. 3.2
Csak azt akarom megtudni tőletek: a törvény cselekedeteiből kaptátok-é a Lelket, avagy a hit hallásából? *
Gal. 3.3
Ennyire esztelenek vagytok? A mit Lélekben kezdtetek el, most testben fejeznétek be?
Gal. 3.4
Annyit szenvedtetek hiába? * ha ugyan hiába.
Gal. 3.5
Annakokáért, a ki a Lelket szolgáltatja néktek, és hatalmas dolgokat művel bennetek, a törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából cselekeszi-é?
Gal. 3.6
Miképen Ábrahám hitt az Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságul. *
Gal. 3.7
Értsétek meg tehát, hogy a kik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai. *
Gal. 3.8
Előre látván pedig az Írás, hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak, hogy: Te benned fognak megáldatni minden népek. *
Gal. 3.9
Ekként a hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámmal.
Gal. 3.10
Mert a kik törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak; minthogy meg van írva: Átkozott minden, a ki meg nem marad mindazokban, a mik megirattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. *
Gal. 3.11
Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, mert az igaz ember hitből él. *
Gal. 3.12
A törvény pedig nincs hitből, hanem a mely ember cselekeszi azokat, élni fog azok által. *
Gal. 3.13
Krisztus váltott meg minket * a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, a ki fán + függ:
Gal. 3.14
Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit által. *
Gal. 3.15
Atyámfiai! ember szerint szólok. Lám az embernek megerősített testámentomát * senki erőtelenné nem teszi, sem ahhoz hozzá nem ád.
Gal. 3.16
Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak és az ő magvának. Nem mondja: És a magvaknak, mint sokról; hanem mint egyről. És a te magodnak, a ki a Krisztus.
Gal. 3.17
Ezt mondom pedig, hogy a kötést, melyet Isten először megerősített a Krisztusra nézve, a négyszázharmincz esztendő multán keletkezett törvény nem teszi erőtelenné, hogy megsemmisítse az ígéretet.
Gal. 3.18
Mert ha törvényből van az örökség, akkor többé nem ígéretből; Ábrahámnak pedig ígéret által ajándékozta azt az Isten. *
Gal. 3.19
Micsoda tehát a törvény? A bűnök okáért adatott, a míg eljő a Mag, a kinek tétetett az ígéret; rendeltetvén angyalok által, közbenjáró kezében.
Gal. 3.20
A közbenjáró pedig nem egyé, Isten ellenben egy.
Gal. 3.21
A törvény tehát az Isten ígéretei ellen van-é? Távol legyen! Mert ha olyan törvény adatott volna, a mely képes megeleveníteni, valóban a törvényből volna az igazság. *
Gal. 3.22
De az Írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek.
Gal. 3.23
Minekelőtte pedig eljött a hit, törvény alatt őriztettünk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig.
Gal. 3.24
Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk meg. *
Gal. 3.25
De minekutána eljött a hit, nem vagyunk többé a vezérlő mester alatt.
Gal. 3.26
Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. *
Gal. 3.27
Mert a kik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel. *
Gal. 3.28
Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.
Gal. 3.29
Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem