Róm. 3

Teljes szövegű keresés

Róm. 3
Róm. 3.1
Mi tekintetben különb hát a zsidó? vagy micsoda haszna van a körülmetélkedésnek?
Róm. 3.2
Minden tekintetben sok. Mindenek előtt, hogy az Isten reájok bízta az ő beszédeit. *
Róm. 3.3
De hát hogy ha némelyek nem hittek? Vajjon azoknak hitetlensége nem teszi-é hiábavalóvá az Istennek hűségét? *
Róm. 3.4
Távol legyen. Sőt inkább az Isten legyen igaz, minden ember * pedig hazug, a mint meg van írva: Hogy igaznak ítéltessél a te beszédeidben, és + győzedelmes légy, mikor vádolnak téged.
Róm. 3.5
Ha pedig a mi igazságtalanságunk az Istennek igazságát mutatja meg, mit mondjunk? Vajjon igazságtalan-é az Isten, hogy minket büntet? Emberi módon szólok. *
Róm. 3.6
Távol legyen! Mert akkor mi módon ítéli meg az Isten a világot? *
Róm. 3.7
Mert ha az Istennek igazsága az én hazugságom által öregbült az ő dicsőségére, miért kárhoztattatom még én is, mint bűnös?
Róm. 3.8
Sőt inkább ne cselekedjük-é a rosszat, hogy abból jó származzék? - a mint minket rágalmaznak, és a mint némelyek mondogatják, hogy mi így beszélünk, a kiknek kárhoztatása igazságos.
Róm. 3.9
Micsoda tehát? Különbek vagyunk-é? Semmiképen nem. Mert az elébb megmutattuk nyilván, hogy zsidók és görögök mindnyájan bűn alatt vannak; *
Róm. 3.10
A mint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is; *
Róm. 3.11
Nincs, a ki megértse, nincs, a ki keresse az Istent.
Róm. 3.12
Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, a ki jót cselekedjék, nincsen csak egy is.
Róm. 3.13
Nyitott sír az ő torkuk; nyelvökkel álnokságot szólnak; áspis kígyó mérge van ajkaik alatt. *
Róm. 3.14
Szájok * telve átkozódással és keserűséggel.
Róm. 3.15
Lábaik gyorsak a vérontásra. *
Róm. 3.16
Útjaikon romlás és nyomorúság van.
Róm. 3.17
És a békességnek útját nem ismerik.
Róm. 3.18
Nincs isteni félelem az ő szemök előtt. *
Róm. 3.19
Tudjuk pedig, * hogy a mit a törvény mond, azoknak mondja, a kik a törvény alatt vannak; hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék.
Róm. 3.20
Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte: * mert a bűn ismerete + a törvény által vagyon.
Róm. 3.21
Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, * a melyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták; +
Róm. 3.22
Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, a kik hisznek. Mert nincs * különbség,
Róm. 3.23
Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.
Róm. 3.24
Megigazulván ingyen az ő kegyelméből * a Krisztus Jézusban való váltság által,
Róm. 3.25
Kit az Isten eleve rendelt * engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt,
Róm. 3.26
Az Isten hosszútűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására, a mostani időben, hogy igaz legyen Ő és megigazítsa azt, a ki a Jézus hitéből való.
Róm. 3.27
Hol van tehát a dicsekedés? Kirekesztetett. Mely törvény által? A cselekedeteké által? Nem; hanem a hit törvénye által. *
Róm. 3.28
Azt tartjuk tehát, * hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül.
Róm. 3.29
Avagy Isten csak a zsidóké-e? Avagy nem a pogányoké is? Bizony a pogányoké is. *
Róm. 3.30
Mivelhogy egy az Isten, a ki megigazítja a zsidót hitből és a pogányt hit * által.
Róm. 3.31
A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a hit által? Távol legyen! Sőt inkább a törvényt * megerősítjük.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem