Bajcsy (bajai és geczelfalvi).

Teljes szövegű keresés

Bajcsy (bajai és geczelfalvi).
Czímeres nemeslevelet 1551. aug. 8. B. Antal és János kaptak. (OL.: Htt. Nob. Poson és Pestm. lt.) Antal fia: Sebestyén 1573. okt. 15. birtokadományt nyert Pozsonymegyében Nagy- és Kis-Gutorra, mig másik fia: Péter 1608 Thurzó Györgytől Geczelován és Benyolehotán kap kuriát adományban. A geczeli birtoknak egy része B. Gábor hütlensége folytán 1723. jan. 19. kelt nádori adomány mellett isztebnei Dávid Imrének jutott, miután azonban B. Péter viszont a Dávid-család isztebnei joszágában volt részes, a két család egymással kiegyezett, s megmaradt ősi birtokában. – A család 1828. aug. 4. Árvamegyétől is nyert nemesi bizonyitványt, melyet 1828. decz. 29. Temesmegye hirdetett ki. Ezt megelőzőleg János és fia József 1744. Nyitramegye nemesi bizonyitványa alapján kihirdettetnek Pestmegyében. – Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Árvamegyében laknak: Gábor, Imre, János és Mátyás, Nyitramegyében pedig János és István, 1812-ben Ádám Árvamegye testimoniálisával Békésmegyében igazolja nemességét. – Czímer: kék paizsban zöld halmon féllábán álló daru jobbjában követ tart; sisakdisz: jobbról forgó-toll, balról püspöksüveg; takarók: kék-arany. – NI . pk. 40–41.; Siebm. 25.; Kősz. 19.; Lendv. II/35.; Békésm. tört. III/214.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT