Balás (sipeki).

Teljes szövegű keresés

Balás (sipeki).
Czímeres nemeslevelet III. Ferdinándtól 1634. aug. 19. B. Máté, felesége Balogh Annától szül. fia István s testvére Gergely és ennek felesége, Fodor Annától szül. fia Pál nyertek. (Hevesm. lt.) Kihirdette 1634. szept. 13. Hevesmegye. – Czímer: kék paizsban zöld hármas halmon kétfarku oroszlán jobbjában kardot tart; sisakdisz: két sasszárny között vörösruhás kar; takarók: kék-arany, vörös-ezüst (NIf. II/119.) – A család ősi fészke a nógrádmegyei Sipek; Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor ugyanezen megyében Ferencz, 2 Márton, Mátyás, 3 Gergely, Mihály, Antal, András, Imre és István fordulnak elő az igazolt nemesek között. – A család teljes nemzedékrendje nem állván rendelkezésünkre, csak a következő leszármazási adatok közlésére szoritkozhatunk.
I. István 1779–1786 Temes-m. II. alispánja Klobusiczky Julia; Antal nemesi főszbiró 1825 h. alispán kh. 1806 Temes megye Tormássy Julia; István † 1889 vm. főjegyző Perczel Mária; József † 1850 gyulai Gaál Anna; Julia † Szlávy György; Teréz Becsky Antal; Sarolta † Nagy György; Manó * 1811 † 1859 Jekelfalussy Margit; Izabella * 1813 † 1865 Tersztyánszky Zsigmond; Antal * 1853 † 1901 szentimrai Károlyi Irén; Szerafin * 1820 IV/13 † 1896 VIII/13 gulácsi Farkas Lajos; Ede * 1825 III/18 † 1869 IV/4 v. pesti váltó törvényszéki jegyző Forinyák Hermin († 1864); Béla * 1863 ig. min. titk. 1888 V/12: Dégen Jenny; Barnabás * 1864 főszolgabiró Pordány Margit; Margit * 1899; Antal * 1901; István * 1866 † 1868; Irén * 1867 1( makai Fábián Gyula († 1891) 2) Harmos Gábor közig. biró;
II. István; Imre; Sándor l. III. tábla; József l. IV. tábla; János huszárkapitány gr. Trembinszka Angelika (Lasky); Károly; László * 1870 Sipek Holló Dorottya; Imre † százados; Ágost * 1803 † 1861 kincst. tisztv. Lánczy Mária (1811–1874); György; Vilibáld * 1826 Lasky † 1889 Jankovich Ilona; Eugenia * 1828 † Ebeczky Emil; Irma * 1843 I/19 1863 IV/21: Dobay Pál; Gizella * 1843 I/19 Puky Gyula; Ilona * 1856 Jankovics Ottó; László * 1860 gömöri Farkas Sarolta; László * 1848; Éva * 1885; Vilibáld * 1886; Géza * 1888; Margit;
III. Sándor l. II. tábla kincstári ügyész; Adalbert * 1808 † 1856 1) Friebeisz N 2) Kormuth Borbála; Zsigmond * 1808 † 1892 bányaigazgató (Oravicza) Weszely Auguszta (1817–1891); Márton őrnagy † 1893; 2: Máté * 1840 törvszéki eln. Czárán Sarolta; Vincze * 1842 plebános; Elek * 1844 Fallbrecht Mária; Irma * 1838 rosenheimi Helm János; Árpád * 1840 IX/1 Oravicza kir. tan. gazd. akad. igazg. Csesznák Olga; Béla * 1853 erdőfelügyelő N. N.; Gellért * 1886; Róza * 1875 Borosjenő; Mária * 1876 XI/24 Keszthely Károly Rezső; Béla * 1882 I/4; Zsigmond * 1885 XII/15; Margti * 1881 VIII/27 Resicabánya Piacsek János; Jolán * 1882 VII/18 Kismarton; Olga * 1889 III/14;
IV. József l. II. tábla Soóky Erzsébet; Károly * 1807 I/28 † 1889 XI/31 Sipos Katalin; Ferencz * 1813 † 1880 Plachy N.; János * 1853 VII/3 Striss Auguszta; Lajos * 1855 VIII/20 Becske oldalkanonok pápai praelátus; József * 1883 I/15;
V. István Vincze Borbála; István * 1820 † 1853 pacséri Odry Teréz (1821–1902); József * 1841 ügyvéd tótprónai Pajor Ilona; Teréz * 1848 sipeki Balás Ferencz főszolgabiró; Károly * 1877; Kornél * 1878; Lenke * 1884 B.- Gyarmat;
VI. Miklós Gyürky Mária; Antal † 1848 Lászlóffy Teréz; Miklós * 1814 Sipek † 1873 uo. 1) sipeki Balázs Mária (1813–1863) 2) pacséri Odry Teréz; Róza † 1881 Zaáry János; Mária † Foltényi Antal; 1: Ferencz * 1844 VII/9 főszolgabiró 1867 V/26: sipeki Balás Teréz (l. V. tábla); József * 1852 Mihalik Malvin; Imre * 1839 ügyvéd; Izabella * 1844 † 1896;
VII. Antal * 1812 Sipek † 1857 1) sipeki Balás Mária 2) Lászlóffy Teréz; 1: Róza * 1836 x 1855 Balás Fer.; Antal * 1840 † 1894 Balás Teréz; 2: Gyula * 1852 ny. honv. százados Potoczky Vilma; Mária * 1856 Vörös Ferencz;
VIII. Imre Vincze Emerika; Bertalan * 1852; Dezső körjegyző;
IX. Ignácz táblabiró; Anselm * 1800 † 1885 Tary Anna; Etelka * 1832 V/6.; Apollónia * 1834 V/26; Ágnes * 1836 I/25; Vincze * 1837 II/7 főerdőmester Mayer Auguszta; Emil * 1838 XI/12; Barnabás * 1840 IV/11.; Auguszta * 1853; Tihamér * 1875 VII/26 az állami gyermekmenhely gondnoka Kassán Szathmáry Ilona; Ervin * 1878; Melanie * 1881; Leona * 1883; Margit * 1886; Edit * 1889; Tihamér * 1900 IV/26 Bp.;
X. Frigyes * 1834 III/7. R.-Szombat † 1879 VII/18 N.-Elemér Torontál m. főjzője v. országgyülési képviselő 1865 VI/7 Bp: Lászlóffy Mária (1828–1889); Iván * 1866 VIII/25 Tápióbicske 1891 IX/26 Bp. Koronghy Ernesztin; Mária * 1868 VII/14 1890 XI/10 Bp: Jekelfalussy Zoltán kam.; Blanka * 1892 X/7 Bp; Iván * 1893 X/5; Dóra * 1897 VIII/11 N. Elemér;
Vö. NI . I/109–111.; Orosz 14; Lendv. II/35–7.; Forgon I/65., 660.; M N Zsbk. II. R. I/15–20.; Dudás 67–69.; Siebm. 28.; Gorzó 15.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages