Balog (nebajszai és galánthai), nemes és gróf.

Teljes szövegű keresés

Balog (nebajszai és galánthai), nemes és gróf.
Czímeres nemeslevele 1552. kelt. A bárói méltóságot 1633. jan. 12. B. István kapta. (LR. VIII/34.) A grófi méltóság adományozásában 1773. jun. 7. B. László s felesége pribiri Jankovics Juliánnától született gyermekei: Sándor, Károly, Ferencz és Anna részesültek. (LR. L/12. és M. N. Muz. lt.) – Czímer: kék paizs ezüst paizsfővel, ebben jobbra repülő pacsirta; a paizsban az ősi czímer: hármas halmon koronás kétfarku arany oroszlán jobbjában kardot, baljában kettős ezüst keresztet tart; grófi korona; három sisak; a középső disze: a pacsirta, a jobboldalié: az oroszlán növekvő alakban, de balra fordulva, a baloldalié: (a nemes Schlosberg-czímerből) sziklás hegyen zárt kapus, két ablakos, három ormós, vörös fedelü vártorony; takarók: a középső sisaké kék-arany, a másik kettőnél kék-ezüst. A család grófi ága kihalt. – A családból az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Komárommegyében Ferencz, Pestmegyében István és János s Pozsonymegyében János és László igazolták nemességüket. – A család leszármazását részletesen ismertetvén Nagy Iván, e helyen csak ujabb nemzedékrendjére szoritkozunk.
István 1698 Ányos Éva 1700 özv.; János 1700 Schlosberg Krisztina; Magdolna 1700 Hartwig Károly; István barsi alispán Schlosberg Anna; József; Apolló Baros György; Krisztina szendrői Török András; Eszter Gaál Antal; Gáspár; Lajos; Jusztina; Krisztina; László nádor 1773 gróf Jankovics Juliánna; Anna Farkas Gáspár; Róza Baranyai János; János 1757–65 gömör-, hont-, nógrádi alispán septemvir 1) Török Klára 2) Baros Anna; Antal; Magda Molnár N.; Bora Sándor Pál; Teréz Ambró Pál; Károly; Antal; Gyula; István; Gyula; Sándor 1773; Károly 1773; Ferencz 1773; Anna 1773; 1: János * 1759 † 1827 követ Csuzy Apolló; Klára Somogyi Gáspár; 2: Mihály; Kristóf Hunyadi Francziska; Lőrincz * 1787; János 1822–1861 barsi követ Skultéty N.; Ottilia Simonyi Lőrincz; Bora Plathy Mihály; Julia Ocskay Lajos; Gyula; Viktor.
Vö. NI . I/138–46., pk. 48–51.; Siebm. 32., pk. 12.; horv. 91.; Orosz 19.; NIf. II/242.; Áld. 341–3.; Bars 528.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages