Baross (bellusi).

Teljes szövegű keresés

Baross (bellusi).
Czímeres nemeslevelet Rudolf királytól 1579. jul. 22. (1578. ápr. 13. ?) kaptak B. Péter, fiai: Péter, Jakab, Márton és György s testvére Jakab. Kihirdette 1579. okt. 22. Trencsénmegye. A család innen több megyébe elszármazott; az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Hontmegyében György és László, Komárommegyében Pál, István, Mátyás, 2 György, Gábor, Máté, Ádám és Gergely, Nyitramegyében Mátyás, Pozsonymegyében 2 János, Trencsénmegyében pedig Gáspár, János, György és Ádám fordulnak elő. Nemessége e megyéken felül Bács- és Temesmegyében is ki lett hirdetve. – Czímer: jobbról kékkel, balról vörössel hasított paizsban rózsakoszorú, közepén liliom, melynek a kék mezőbe nyuló fele vörös, a vörös mezőbe nyuló fele pedig ezüst; sisakdisz: a koszorú a liliommal; takarók: vörös-ezüst, kék-arany. – Leszármazás:
I. Ádám 1) Révay Ilona 2) Podhorszky Erzse; György 1741 honti alispán és követ Madách Mária; Veronika Gosztonyi József; Anna Pongrácz András; Ádám Szolyovszky Anna-Mária; Pál † Madocsányi Róza; László † Madocsányi Anna; Rozália Lipthay Sándor; Antal Vas Klára; Ferencz; Mária 1) Akacs György 2) Simonyi János; Honoráta 1) Tarnóczy N. 2) Boronkay N.; Janka Boronkay N.; József szendrői Török Zsófia l. II. tábla; Renáta Benyovszky N.; Erzsébet Jekelfalussy N.; György Balogh Apollónia; György Podhorányi Mária; Mária Simonyi N.; Anna br. Vécsey N.; Teréz Ambro N.; Antal Simonyi Juliánna; József * 1791; György * 1792 Körmendy Francziska; Berta Bakonyi Sándor; Flórián * 1795; Károly * 1848 XI/10 Hunyady Mária († 1897 III/1); Amália Lukovics József; Miklós * 1832 X/19 Dubraviczky Erzsébet (1846–1897); Ágnes * 1874 III/10 nagyselmeczi Toldy Zsigmond; Pál * 1840 IV/30 F.-Sember kir. tan. szenterzsébeti Forster Anna († 1894); Aranka * 1830 † 1896 Baross Imre; Ida †; Zsigmond †; Ilona †; Károly * 1865 II/28 Deménd v. orszgy. képv. viszocsányi Lithvay Ilona; András * 1889 XI/21 Bp.; Margit * 1870 I/9 dr. Drucker Jenő; János * 1875 XII/21 P.-Szántó ügyvéd 1899 XII/18: Szivák Irén; Magda * 1900 X/4;
II. József szendrői Török Zsófia l. I. tábla; József Hrabovszky Mad. l. III. tábla; István; János Hrabovszky Borbála; Imre; Ignácz 1760 Fongrácz Márta; László Vulovics Mária l. IV. tábla; Anna gyulai Gaál Ferencz; Erzse; Ferencz †; János †; Sándor †; János * 1789 Rajecz Lóhrer Teréz; Zsófia Pruzsinszky János; Anna; Caritas; Antal * 1819 II/2 † 1894 v. kir. járásbiró szentmiklósi Pongrácz Katalin; János † Goldbach Jozefin; Károly * 1833 VI/6 A.-Lieszko † csejthei Csenkey Emilia; Mária Rudnay Ferdinánd; János * 1864 XII/16 Bellus † 1901 Baitrock Anna; Jenő † 1900; Zsófia; Vilmos; János; László; Mária * 1847 Kováts József; Gábor * 1848 VI/6 Pruzsina † 1892 V/9 v. b. t. tan., keresk. min. paksi Sipeki Karolina; Margit; Jusztin * 1856 II/16 v. trencséni alispán kissztankóczi Szilvay Hermin; Gábor * 1884 II/13; Karolina * 1887 IX/17; Natália * 1895 II/19; Károly * 1896 II/15; Jusztin * 1897 III/4; Gyula; Géza * 1862 IX/25 min. tan. 1) von der Staffenberger Róza 2) barsi Leidenfrost Aranka; Mária * 1860; Ilona * 1864 Ujfalussy László; Károly * 1867 II/23 esp. plebános; Pál * 1868 IX/6 honv. százados Uray Mária; István; János * 1870 IV/18 főszolgabiró Póka Sarolta †; József * 1872 X/23 banktisztv. Párniczky Eszter; Ágnes; Károly; György * 1881 banktisztv.; 1: Tibor * 1891 II/25 Bp.; Mária; 2: Aurél * 1901 III/3; Gábor †; János; Károly;
III. József Hrabovszky Magdolna l. II. táblán; József † Mailáth Anna; István †; N. Boronkay Fer.; László † 1856 Podhorszky Anna; Lajos * 1827 Forster Lujza; Mária Lukács Lajos; Kálmán * 1856 II/17 F. Zsember Reidner Irén; István * 1857 IV/20 gyulai Gaál Mária; László * 1865 X/16 urad. intéző Walkovszki Mária; Miklós * 1867 XII/1 tábori lelkész; Mária * 1869 V/16 Veress József; Ilona * 1885; Margit * 1887; Hedvig * 1896 VII/26 Bánkut; Lajos * 1898 III/9; Mária * 1903 IX/5; Mária * 1891;
IV. László Vulovics Mária l. II. tábla; Teréz Beniczky N.; Ottilia Rakovszky N.; Jozéfa Horváth N.; Miksa Harmos Mária; Dénes †; Péter * 1811 † 1860 Vitéz N.; Imre * 1828 X/14 Fülek-Kelecsény † 1898 szept. Baross Aranka; Gusztáv * 1831 V/16 † 1868 Harmos Gabriella († 1900); László * 1835 † 1889 III/3 Kassa ügyvédi kam. elnöke Sziebelth Emma; Aladár † 1878; Anna Hugecz Ernő; Árpád * 1855 X/9 főszolgabiró 1880 II/8 Varsány: br. Roszner Eleonóra; Lenke * 1858 XII/29 * 1888 I/5 Harmos Gábor közig. biró; Dezső * 1864 I/24 A. Mistye járásbiró Rieger Mária; Natália * 1880 XII/24 Scitovszky Béla; József * 1881 XI/27; Pál * 1883 VII/25; Margit * 1892 XII/8 T.-Kubin; Irén * 1896 V/18;
V. György; Ferencz nb. 1784 Trencsén m. kh. 1804 Temes. másod alispán † 1829 IX/19 Nyéky Borbála; Károly * 1811 † 1834; László † 1892 VII/24 plébános; Sándor * 1821 I/2 Temesvár 1841 Csanádmegye alügyésze † Návay Jozefa; Béla 1841 urad. ispán Csákova; Mária; László * 1860 XI/10 Makó; Ferencz * 1863 VII/10 főszolgabiró gyoroki Andrényi Adrienne; Borbála * 1865 III/29; Lajos * 1867 VII/8 az orsz. közp. hitelszövetk. jogtan. gyoroki Andrényi Elvira; Sándor * 1901 VIII/24; Zsigmond * 1868 XII/23 árvsz. ülnök; Mária * 1870 II/5 Vásárhelyi László;
VI. Péter Esztergály Zsuzsánna; Gábor * 1823 VII/6 T.-Földvár † 1904 VI/13 1) Sittó Sarolta 2) Felvinczy Mária; 1: Lajos * 1865 X/15; Vincze * 1868 XI/4; Kálmán * 1871 VI/21 N. Megyer; Miklós * 1875 X/15; Mária * 1883 VII/21;
VII. Károly * 1822 III/30 † 1896 IV/18 ev. lelkész jászberényi Kalmár Mária; István * 1861 III/12 Bánfalva közs. jegyző; Dezső * 1870 IV/25 szolgabiró Győry Etelka; Gizella * 1899 X/22 Békés; Lenke * 1901 I/18.
A család leszármazása mind ezen táblák daczára nem teljes; még több élő tagja sem volt elhelyezhető rajta. – Vö. NI . I/203–206.; Siebm. 40.; Lendvai II/39.; M N Zsbk. II. R. I/43–50.; Dudás 64–65.; Kősz. 28.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages