Bernáth (bernátfalvi).

Teljes szövegű keresés

Bernáth (bernátfalvi).
Törzsökös abaujmegyei család; kétségtelen adataink a családról a XIV. század második felétől kezdve vannak. Uj czímer adományozásában 1563. okt. 3. részesült B. András és fiai személyében (leleszi conv. lt.) – Czímer: kék paizsban vörös ruhás emberi láb rövid, lehajtott száru sárga csizmában, előlről térden felül görbe karddal átszurva; sisakdísz: egyenesen felnyuló vörös ruhás kar egyenes pallost tart; takarók: vörös-ezüst, kék-arany. – Leszármazás:
I. Zsigmond Dancs Éva 1669. 1701; János 1672–1723 † 1733 Keresztes Zsófia; Zsigmond 1715; Anna Kövér Péter; István 1) Somogyi Júlia 2) Fráter Éva; Katalin Szunyoghi Ferencz; János 1744 péli Nagy Judit l. III. tábla; Zsigmond Kandó Anna l. IV. tábla; Imre Nyárádi Rozália l. VII. tábla; László 1. Olchváry Erzse 2. Bónis Zsófia l. VI. tábla; Julia Mokcsai István; Sámuel 1. Izsák Erzse 2. Hungácsi Klára; Éva Szentmihályi Pál; István iványi Fekete Julia l. II. tábla; Anna Csúzy Ábrahám; Sára Halmágyi Ferencz, Borbála Farkas János; Sámuel 1. Balogh Ágnes 2. Tóth Bora; Sándor reczenyédi Donáth Krostóf; Zsófia Terbócs István; Teréz 1. Berzeviczy György 2. Lánczy N.; 2: Ágnes Szepessy Károly.
II. István l. I. tábla; Menyhért gárdista Lipthay Anna; Tamás Lónyai Eszter; Anna Pilisi Fer.; Zsuzsa Pilisi István; Erzse Fuló Mihály; Antal Morgai Julia; Eszter Uketyevics Mih.; István katona; Mihály táblai ügyvéd T.-Füred Kubinyi Mária; Tamás †; Klára réthi Gazda József; Mária †; Simon 1842 † 1877; Ferencz Pilisi Klára; Johanna Bárczy István; Mária Balajthy János; József Vida Polixena; Zoltán; Margit * 1859 Csoma József (* 1848); Irén Bernáth Géza; Ferencz; Boldizsár Bernáth Róza; Tamás † 1848; Bertalan; Menyhért 1848 komáromi Szarka Mária; Gáspár * 1810; Eulália * 1818; Erzsébet * 1866 IV/23. Komlósy Béla.
III. János péli Nagy Judit l. az I. táblán; József Szentpéteri Klára; Ferencz zempléni alisp. 1795 Szirmay Zsuzs. Miglécz; Mária Platthy András; Judit Boronkai Andor; Klára Bárczay Ferencz; Zsuzsánna Kandó Gábor; Anna Fáy Ferencz; Zsuzsa Ragályi József; András Derbai Anna Hevesm.; Borbála Bónis Ferencz; Sámuel Patay Erzse; Kata Darvas József, Miksa †; Amália Thassy Dániel; Albert br. Radék Mária; Klára Darvas József; Teréz Vendéghi József; Judit Brezovai László.
IV. Zsigmond Kandó Anna l. I. tábla; Borbála szenyiczei Gáspár Sándor; Anna Bónis László; Klára palágyi Karner György; János 1. Szemere Klára 2. Kazinczy Teréz; György Vladár Teréz l. V. tábla; József * 1859 †; János Tussai N.; Juliánna Uray Tamás.
V. György Vladár Teréz l. IV. tábla; Miklós ezredes †; Teréz bernátfalvi Földváry Pál; György * 1798 † 1875 Borbély Karolin (1808–1882); Kata; Lajos Halász Jusztina; Róza; Borbála †; Ida; Gyula Szentiványi N.; Géza †; Jusztin Bernáth István.
VI. László 1721–1798 1) Olchváry Erzse 2) Bónis Zsófia l. I. tábla; Pál Szinyey-Merse Mária l. VIII. tábla; László péli Nagy Sára; Zsigmond ungi alispán Bárczai Sára 1750–1849; Gedeon Boronkai Mária; Gábor Kémeri Borbála; Anna Lónyai Péter; Zsigmond 1790–1883 ludányi Bay Kata; Anna; Sára * 1788 † 1831 roffi Borbély Sándor (1768–1839); Ferencz; Borbála Balogh Miklós; Johanna Sárközy Mihály; Ilona bölsei Budai Miklós (1819–1901); Sára 1) Fáy Gyula 2) Pilissy Lajos; Kálmán Gräffl Berta; Szerafin; Eugénia Lónyay Ferencz (1821–1857); Dezső * 1841 Patay Mária; Zsigmond * 1872 IV/22. Dobss Margit esk. 1902 VIII/30; Magdolna * 1873 Csuha István esk. 1895; Lajos Hosszupély; Teréz Vay István; József alisp. és követ Biharban 1) Halmágyi Karolin 2) Kurányi Zsófia; Gedeon Bónis Karolin; Amália; Vincze; Ida Fráter Ignácz; Mária Bernáth Gyula; N. Bay Ferencz; István Bernát Juszt.; Gyula Bernáth Lujza; Béla Komáromy Amália; N. Fráter Vincze; Kálmán Komáromy Jozefa; 2: Jozéfa; Ilona; Karolin; Lajos Bernáth Lujza; Etelka; Gizella Barabási István; Lujza Bernáth Lajos.
VII. Imre Nyárádi Róza Jesztreb l. az I. táblán; Zsófia Szemere György; Róza Pika Gáspár; Kata Kossuth László; Erzse paloczi Horváth Pál; András Stépán Erzse; Kártoly Nagy Mária; Teréz Sárközi György; János zempléni szbiró Rédei Kata; Erzse Fuló László; Imre; Klára lekcsei Sulyok N.; András Mokcsai Erzse; Anna * 1823 Jesztreb. 1841 I/21: felsőpulyai Bük László (elv.) (1808–1886).
VIII. Pál Szinyey-Merse Mária l. VI. tábla; Dániel Bónis Julia; László Pósa Mária; Zsuzsánna Gálócsy István; Erzsébet Kükümezei Sándor, Amália * 1817 † 1892 Bárczay Dániel (1808–1888); László P. Róth Róza; Dániel Boronkay N.; Lőrincz † 1839; István Cselei Katalin; Ilona (* 1847) 1) Pilissy Ferd. 2) Füzy Kálmán 3) Klein Tivadar; Bertalan †; Ida * 1849 Puky István; József Fáy Katalin; 1: Aladár Meczner Sarolta; Béla; 2: Margit; László; József †; Gyula; András †; István.
Vö. Csoma 101–9.; N I. II/29–32.; pk. 20., Siebm. 59.; Orosz 27.; Kősz. 40.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages