Brunswik (korompai).

Teljes szövegű keresés

Brunswik (korompai).
Német származásu család. Nemességét először 1598. Nyitramegye hirdette ki. Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor ugyanezen megyében Zsigmond és Antal, Pozsonymegyében pedig Antal fordulnak elő az igazolt nemesek között. A család ezidőtájt Galgóczon és Nemes-Jáczon lakott. Az 1781. évi nemesi összeirásban Mihály és Miklós fordulnak elő. – 1775. okt. 7. B. Antal, 1790. nov. 18. pedig B. József a grófi rangot nyerik. (LR. V/178., LV/122.) Mindkét ág kihalt. A család ez idő szerint csak nemesi ágon virágzik. – Czímer: kék paizsban zöld földön arany szarvu ezüst kos jobbra fordulva az arany karóhoz kötött három fürtös szőlőtőke legmagasabb fürtjét eszi; sisakdisz: két – kék-ezüst, illetőleg ezüst-kék – bivalyszarv között a paizsbeli kos növekvő alakban arany karóhoz kötött szőlőtőkéről a felső gerezdet eszi; takarók: kék-ezüst. – Leszármazás:
I. János * 1544 körül (1579 Galgócz); György Bornemisza Anna; Tóbiás * 1690 körül 1620 luth. püspök Szereden utóbb harminczados 1) Viczkovszky Katalin 2) Straniczay Katalin; Ferencz, János; Pál; Katalin Fehérváry István; Erzsébet kéthelyi Hunyadi Ferencz; Ádám; Mihály kéthelyi Hunyadi Erzsébet; Ferencz * 1665 IX/10 Galgócz baráthi Huszár Magdolna; János * 1667 III/21 Galgócz; Ilona * 1669 X/5 Galgócz; Mihály * 1671 X/4 Galgócz † 1719 XII/13 Korompa vitálisfalvi Vitális Mária; László * 1674 VI/12 Galgócz; Tóbiás; Éva * 1711 XII/23 Galgócz cseri és sárkányi Csery Sándor; Béla * 1714 V/13 Galgócz; Sándor jezsuita Galgócz; Francziska * 1716 III/14 kis-apponyi Bartakovics Eszter; Antal * 1718 † 1780 1775 gróf Adelffy Mária lásd IV. tábla; Teréz * 1719 III/20; Zsigmond * 1718 II/6 Galgócz † 1759 II/26 (Nemes-Jácz, Tőkésujfalu) ns. Szendrey Borbála († 1761 XI/18) l. II. tábla; Anna * 1719 III/20 Galgócz ocskói Ocskay András.
II. Zsigmond l. I. tábla; Mihály * 1743 IX/16 (Nemes-Jácz); Pál * 1745; Mária * 1748 IX/20 simonyi és varsányi Simonyi Miklós; Borbála * 1750 XII/9; Magdolna * 1756 V/29; Zsigmond * 1758 XII/13 (Nemes-Jácz Magyarád) Gosztonyi Katalin; Mária Bakay Nándor; Lajos * 1795 IV/3 Magyarád † 1864 IV/9 Pozsony cs. és kir. vértesszázados Bissa Katalin († 1888); Klára; Julia * 1797 II/14 baráthi Huszár Ferencz; Antal * 1803 II/1 Magyarád 1848 honvédalezredes Komáromban † 1858 Simony simonyi és varsányi Simonyi Éva; Lajos * 1829 IV/1 † 1889 XI/2 cs. és kir. vezérőrnagy aszelti Liebler Matild; Romeo * 1832 III/30 † 1889 XII/24 cs. és kir. őrnagy Ungárd Rozália (* 1838 XII/3) l. III. tábla; Frigyes * 1834 † 1859 VI/12 Lodiban cs. és kir. főhadnagy; Gabriella Ebenhőh Vilmos; Jenő * 1858 Pozsony IX/23 cs. és kir. tüzéralezredes nordmünsteri Wurmb Anna; Ödön * 1860 VIII/28 cs. és kir. főhadbiztos; Matild * 1862 IV/1 wogenburgi Perrin Emil cs. és kir. ezredes; Ottokár * 1870 VI/17 hivatalnok; Mária * 1872 II/24 Moser Oszkár cs. és kir. százados; Ida * 1895 VII/17; Ada * 1896 XII/7.
III. Romeo l. II. tábla; Lajos * 1860 IV/18 Figaras honvéd alezredes kisszalóki és lucsivnai Várady Stakmáry Mária (* Holló –Lomnic 1866 VI/12); Romeo * 1862 VIII/28 Wien főmérnök 1) Holborn Auguszta (* 1866 Göttingen † 1897 VI/3 Wien) 2) Hoffmann Eugenia (* 1874 VII/28 Wien); I. Gyula * 1863 XI/10 Fogaras m. kir. főmérnök a m. kir. keresk. miniszteriumban nemes Wiser Ilona (* 1881 V/10 Brünn); Adolf * 1866 II/10 Brassó cs. és kir. ezredes nemes Pokorny Johanna; Klotild * 1869 VIII/7 Grácz † 1903 XII/19 Wien.; Hermann * 1898 X/6 Wien; György * 1888 II/13 Kassa cs. és kir. huszár hadnagy; Egon * Budapest 1903 III/18; Edit; 1: Lajos * 1889 I/26 Göttingen; Adolf * 1891 I/24 Göttingen; Auguszta * 1893 II/5 Göttingen; 2: Jenő * 1898 VIII/17 Wien; Ferencz.
IV. (Grófi ág; kihalt) Antal 1718–1780 1775 gróf Adelffy Mária l. I. tábla; Antal * 1845 † 1793 XI/5 b. t. tan. septemvir seebergi báró Wankel Erzsébet († 1830 V/13); Zsuzsanna gróf Guicciardi Ferencz; Francziska báró Révay Pál; Katalin gróf Dezasse Charlmagne; József * 1750 IX/15 Korompa. 1802 kam. † 1827 II/20 Pozsony országbiró 1790. gróf Majthényi Anna; Julia * 1786 † 1866 Budán Forray András; József * 1788 † 1825 X/15; Henriette * 1789 X/12 Korompa † 1857 I/22 Wien gróf Chotek Hermann; Mária * 1775 VII/27 Pozsony † 1861 IX/24 Budapest az első magyarországi kisdedóvó alapitónője; Ferencz * Pozsony 1776 IX/24 † Wien 1849 X/24 (Martonvásár, Fehértemplom és Szt. Tamás) neczpáli Justh Szidónia; Mária * 1779 III/28 Pozsony 1) gróf Deym József 2) br. Stackelberg Kristóf; Karolina * 1782 gróf Teleki Imre; Mária * 1832 X/18 Martonvásár † 1901 V/4 Wien; Géza * 1834 VIII/15 Martonvásár † 1899 VIII/20 Spital a/S. 1) gr. Deym Mária Jozefa 2) Siegl Szerafin; Gábor * 1861 Martonvásár † 1879 VII/27 Merán; Gizellá * 1864 I/20 † 1881 VIII/1; Mária * 1868 VIII/24 Martonvásár † 1879 X/22.
Vö. N I. II/241–3., pk. 158–9.; Siebm. 87.; MNZsbk. I. R. I/62.; Dudás 69.; N I f. II/243., III/11.; Kősz. 56.; Szerencs 610.; GT. 1905/103–114.; Jedlicska II/139. (gen.); T. X/103.; rcsk.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages