Kállay (nagykállói).

Teljes szövegű keresés

Kállay (nagykállói).
Ősrégi család a Balogh-Semjén nemzetségből. Okmányilag kimutatható első őse Ubul, II. András korában élt s 1214–16. a Gácsország elleni hadjáratban vesz részt, mikor is testvére, Egyed elesik. Ubulnak 3 fia maradt, Gergely, Mihály és Egyed. Mihály 1262. a sárospataki vár egyik tornyát kapja adományba V. Istvántól, 1282. pedig Mihály és fiai István és Pál ugocsai főispánok lesznek s a leleszi convent fölött 1290. kegyuri jogot nyernek. Ugyanezen István 1317. visszaveszi az erőszakkal elvett Szent-Mihályt, Tóthót (ma Kis-Kálló) és Napkórt. 1325-ben történt a család nagy osztozkodása, amikor is a Kállay-ág kapta Nagy- és Kis-Kállót, továbbá Oros, Tura, Bagos felét, Eszlár, Lök, Gyumán, Sölde, Budmonostora egynegyedét és Pervod puszták felét Szabolcsmegyében, továbbá Szatmár-, Bereg-, Bihar- és Fejérmegyékben. – Gergely és Egyed ágának magva szakadt. Ez utóbbi ágából származott János, kit kiskállói Vitéz Jánosnak neveztek s aki 1522. szörényi bán lett; részt vett a mohácsi csatárban is. Istvánnak fiai voltak István és János, ez utóbbinak fia volt Lökös, aki után utódai Lökösnek neveztetnek. Ennek utóda a család restaurátora, Miklós is (1651–1670.), kinek feleségétől, Sztankay Évától született fia János az orosi, Ferencz a napkori ág megalapitója. – A családból K. János 1778. márcz. 13. grófi rangot nyer. (LR. LI/69.) Ez az ág igen rövid életü volt: magával Jánossal kihalt. A család levéltára a M. N. Muzeumban. – Czímer: (l. erre nézve 1783. nov. 5-ről LR. LII/487.) zöld sárkánynyal övedzett kék paizsban nyitott rostélyu sisakos fej, rostélyáról ezüst hal csüng, alant két vörös sziv; sisakdisz: könyöklő pánczélos kar törökfejes kardot tart; takarók: kék-arany. – A család teljes leszármazását –régebbi nemzedékrendjét illetőleg – mellőzzük s e tekintetben utalunk Nagy Iván alapvető munkájára; ujabb, a XVII. század végétől kezdődő genealógiáját az alábbi táblázatokon állitottuk össze:
I.
Miklós 1651–1670 Sztankay Éva; János 1690–1701 1) Gál Magdolna, 2) Perényi Bora (orosi ág); Ferencz (napkori ág) l. V. tábla; Pál; István Becsky N.; Ignácz br. Szepessy Julia; Éva Szuhányi László; József; János kam. 1778 grófi rangot nyer Horváth N. †; Mihály kapit. Beniczky N.; Kata Siskovics N.; Ágnes 1) Thurzó N., 2) Szeghő György; Anna Krucsay József; Mária gr. Dessewffy Kálmán; Antal 1806 Szuhányi Franc.; Gábor Péchy N. l. II. tábla; Zsuzsa br. Vécsey Gábor; Péter Majthényi N. l. III. tábla; Bora Reviczky N.; István * 1790 † 1845 főisp. helytartó ebeczki Blaskovich Amália († 1902); Eleonóra Tolnai N.; Kata Kende N.; Ágnes Szilvay N.; Erzse Peley N.; Benjamin * 1839 XII/22 † 1903 VII/13 kam. közös pénzügym. gr. Bethlen Vilma; Melissa * 1841 dr. Beigl N.; Gemma * 1842 IV/16 gr. Teleki Gusztáv; Frigyes * 1877 kam. br. Vay Ella; Erzsébet; Magdolna; György * 1902;
II.
Gábor Péchy N. l. I. tábla; Mihály; Károly 1) Halassy N., 2) Szalkáry N.; Gábor; Czeczilia Eötvös N.; Ubul * 1818 VIII/12 † 1903 II/19 főszolgabiró 1841 XI/27 : Kállay Valéria; Róza * … 1) Becsky István, 2) Jasztrabszky Ignácz; Gyula * 1823 † Schwarzl Anna; Egyed * 1824; Ignácz * 1830; Énok Kelemen Zsófia; Tivadar * 1825 5/9 † 1863 VII/31 Okolicsányi Rozália; Vilhelmina * 1829 Horváth Béla †; Árpád * 1854 I/13 Barthos Zsuzsánna; Zoltán * 1885; Elek; Ilona; László; Eugénia; Ida † 1880 1) Eöry Elek, 2) Zeke Kálmán; Irma * 1855 Hajdu Sándor; Izabella * 1856 V/10: 1876 VIII/20 komjáthi Horkovics Sándor; Irén * 1858 Makkay Endre; Béla ny. törvénysz. biró Kállay Ottilia; Katalin * 1842 IV/23 Kállay János; Olivér * 1869 I/26; Ernesztin * 1842 IX/25 1859 VIII/20 Kállay Kornél; Elek * 1843 XI/25 † 1896 1) Puky Albertina, 2) Potoczky Berta; Aurél * 1846 VIII/28 † 1896 1871 VII/28 : pazonyi Elek Laura; Jeromos * 1853 IX/15 † 1892 kam. 1874 I/10 Kállay Mária; 1 : Elek * 1870 VII/18 †; Ubul * 1875 VI/8 Szalachy Juliánna; Adrienne 1878 VII/16 Szalachy Sándor; Ilona † ; Johanna * 1901 I/20; Ágota * 1903 VII/28;
III.
Péter Majthényi N. l. I. tábla; Péter 1) Elek N., 2) Márkus Jozéfa, 3) N. Karolina l. IV. tábla; Ágoston; Alajos Márkus N.; Gusztáv * 1821 III/11 † 1876 III/11 1844 V/22 : gr. Korniss Jozéfa †; Klarissa; Gusztáv kam.; Ágnes * 1864 IV/5 1889 IV/16 : br. Mannsberg Ernő; Ignácz * 1825 V/16 † 1890 X/31 1) Benkő Juliánna, 2) Lahner Ilona; Adelina * 1827 IV/8 Melléky Mátyás; Mária * 1828 VIII/14 Babóthy Márton; Karolin Walther Béla; Margit * 1831 VII/14 1850 IX/24 : Hrabovszky Rudolf †; 1 : Ákos * 1850 VI/27 pap; 2 : Ilona * 1855 VII/15 1873 VIII/31 : Kauzsay Ödön; Viola * 1859 V/13 1879 VI/26 : Babóthy Olivér; Szeréna * 1860 VI/18 1885 VI/5 : br. Barkóczy Emil; Juliánna * 1865 II/18 Berde Béla; Luczia * 1872 XI/27 Likl Béla; Béla * 1873 VI/18;
IV.
Péter l. III.tábla; Valéria * 1820 X/14 † 1898 VIII/12 1841 XI/27 : Kállay Ubul; Kornélia * 1822 1851 I/16 : Kállay Dienes; Jozéfa * 1823 † 1849 1839 I/23 : gr. Pongrácz István; Ignácz * 1834 I/22 Majthényi Julia; László * 1837 XI/7 † Fischer Róza; László; Mária * 1839 II/25; Viktor * … 1870 VI/1 : Patay Kat.; István; Béla †; Paál Gabriella; Ilona Pittoni Henrik; Johanna Pittoni Frigyes; Irén * 1872 V/21; Tibor * 1874 VII/8; Emilia; Béla; Natália;
V.
Ferencz l. I. tábla; Ferencz Becsky N.; György Horváth N. l. X. tábla; István l. XII. táblát; Ferencz Krucsay N.; Sándor br. Reviczky l. VI. tábla; János 1) Niczky N., 2) Bémer N. l. VIII. tábla; András Okolicsányi N. l. IX. tábla; Juliánna Elek N.; Francziska Ibrányi N.; Mihály Eördögh Teréz; Menyhért szabolcsi alisp. 1848; Gáspár Kállay Ludovika; Boldizsár Kállay Teréz; Amália Szentmariai N.; Borbála 1) Kovács N., 2) Vidovics N.; Julia * 1845 Pilissy László; Zsuzsánna * 1837 VII/27 Jármy Elek; Ferencz * 1825 † 1903 Vidovich Mária; Pál * 1827 † 1886 Kazinczy Mária; Mária † 1890 iványi Fekete Ferencz; Dénes 1) 1851 I/16 Kállay Kornélia, 2) Béres Magdolna; Géza †; Dénes; Mária;
VI.
Sándor l. V. tábla; Gergely Reviczky Viktória; Tamás Reviczky Mária l. VII. tábla; Mária Szabó Mihály; 2 Katalin Ferenczy N.; 1 Antónia Cseh József; * Eulália * 1814 † 1873 1841 II/11 : Komjáthy Pál; Ödön * 1815 IX/7 † 1873 szabolcsi alisp. Faragó Mária (1823–1873); Izabella * 1817 I/5; Béla * 1848 IV/18; István * 1849 † 1871 XI/22 : Rózsa Hermin; Rudolf * 1853 X/13 kir. tan. főorvos Dobóczky Malvin; Zoltán * 1856 VIII/2 v. b. t. tan., főisp. Jankovics Katalin; Ödön * 1873 III/23; Szabolcs * 1877 VI/13; Mária; Katalin; Zoltán; Tibor * 1881; Iván * 1887; Rudolf * 1889; Ilona * 1894
VII.
Tamás l. VI. tábla; Hermin * 1825 XI/9 Ráthonyi János; Ida * 1828 III/26 1846 V/5 : kölcsei Kende Kanut †; Sándor * 1827 † 1891 1848 V/12 : Lengyel Mária; Kornélia * 1852 IV/10 1880 III/10 : Tucek József; Árpád * 1855 III/5 Répássy Aranka; Erzsébet * 1857 X/10 1879 X/15 : Gyene Lajos; Sándor * 1859 IX/7 1) Francz Piroska, 2) Francz Etelka; Laura * 1867 III/28 Komáromy Miklós; Mária * 1870 IV/1 1889 III/25 : Farkas Mór; Miklós; Tamás; István; Malvin; Alice; Edit; Tibor;
VIII.
János l. V. tábla; Farkas utódai Galicziában; Rudolf Csuha Amália; Bertalan * 1799 † 1875 1) Tolnai Leopoldina, 2) bilkei Lipcsey Vilma (1824–1902); Charitas Jármy N.; Anna Apagyi N.; Petronella Kákay Miklós; Adolf ny. táblabiró 1854 XI/28 : Péchy Erzsébet; Etelka * 1838 † Zábráczky Ottó; Szeréna * 1857 I/7 Thaly Zsigmond; Ottó * 1838 † 1880 1859 X/17 : Kállay Vilma; Mária * 1857 IX/5 Kállay Jeromos; Margit 1865 VI/6 1886 X/6 : Hrabovszky Guido; Bertalan * 1882; Olga * 1873 II/10 Okolicsányi Dezső;
IX.
András l. V. tábla; Miklós Kállay Petronella; Julianna Kállay Mihály; Edvárd * 1822 II/16 † 1876 VI/5 Reviczky Izabella; Barnabás * 1823 II/9 † 1870 VII/5 : Papolczy Juliánna; Hermina * 1829 † 1878 Rózsa István; Gyula 1) N. N. (elv.), 2) Leövey N.; Vilma Juricskai Rezső;
X.
György l. V. tábla; Miklós 1807 szabolcsi alisp. Tahy N.; József vásárosnaményi Eötvös N. l. XI. tábla; Károly Lánczy Magdolna; László Bogyó N.; Éva Dobay László; N. Kelemen Ignácz; Kristóf Ibrányi Mária †; Imre; Albert; Emánuel 1814–1886 Reviczky Jozéfa; Ilona 1830–1886 Szreday Ignácz; Anna * 1822 1842 V/5 Baranyi Ágoston; Kornél * 1836 X/13 † Kállay Ernesztin; Albert * 1843 III/22 főrendiházi tag; Anna * 1860 † 1868 törökfalvi Pap Elemér; Emánuel * 1862 1) Kállay Mária (elv.), 2) Borsy Ilona; Lajos * 1863 pap; Ernesztina * 1865 † kaáli Nagy Sándor; Ödön * 1866 Márky Izabella; Paula * 1867 Ember Elemér; Katalin * 1808 † … 1) Kállay József, 2) Fráter József; Teréz * 1810 † 1) Kállay Boldizsár, 2) Patay István; György * 1811 † 1886 Tarnóczy Mária; Kálmán * 1816 † 1874 Kelemen Teréz †; Ludovika * 1817 … † 1) Kállay Gáspár, 2) Fazekas László; András * 1839 IV/9 v. főispán eördögfalvi Csuha Vilma; Vilma * 1840 VIII/1 Kállay Ottó; Ilona * 1841 1) Kállay József, 2) Kónya Sándor (elv.) Zsófia * 1842 Gerzon Zsigmond; Teréz * 1844 Némethy Kálmán; Ottila * 1845 Kállay Béla; Miklós * 1848 Uray Amália; Izabella * 1851 Török Árpád; Kázmér; György * 1867 V/14 1894 II/3 : Dessewffy Jolán; Mária * 1868 III/14 Kállay Emánuel; Sarolta * 1869 VI/20 Radvánszky György; Emil * 1871 V/15; Zsuzsánna †; András * 1875 Gencsy Márta; Tamás; Miklós;
XI.
József l. X. tábla; Lipót; Károly; József; Dániel; Lőrincz; Gusztáv; Jozéfa Orosz Antal; László Kállay Anna; József Kállay Ilona; János Kállay Katalin; Ernő * 1862 II/20; Dezső * 1868 III/12; Alojzia * 1827 Osváth János; Anna 1) Kállay László, 2) Gedő Endre; Izabella * 1851 II/9; Lipót * 1852 X/24 Lónyay Ilona; Rozália * 1856 VII/23 1) Vezsenyi Károly 2) Vezsenyi János; Elemér * 1882 IV/2; Lipót * 1884 V/17 †;
XII.
István l. V. tábla; László hevesi alisp. br. Reviczky N.; Leó ezredes † vásárosnaményi Eötvös Erzsébet; Lajos 1807 Ferenczy Anna; István Elek N.; Darius; Anna Szirmay N.; Mária Komjáthy N.; Teréz Eördögh N.; Erzsébet * 1801 III/13 † 1852 br. Jósika Miklós;
Vö. NI. VI/26–40.; MNZsbk. II. R. I/306. (gen.); Benkó 192.; Siebm. 281., pk. 72.; Gorzó 60.; Andr. 43.; Szerencs 604.; Orosz 133.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages