Pogány (csebi).

Teljes szövegű keresés

Pogány (csebi).
Zalamegyei eredetű család; őse állitólag az a Herczegh, aki IV. Béla király idejében mint enyerei nemes ember fordul elő. Biztosabb adataink csak a XIV. század végéről vannak a családról, amikor István már Pogány néven s de Cheb előnévvel jön elő. Történetét részletesen ismerteti Nagy Iván (IX-342–382. gen.); ismétlések elkerülése végett csak néhány adatra utalunk, melyek ott hiányoznak. – Az 1754-55. évi orsz. nemesi összeiráskor Ungmegyében Imre él, de ehhez a családhoz tartozhatik a Pogány-családbeliek czím alatt felvett családtagok egynémelyike is. Czímerpecsétje Szatmárm. s a gróf Teleki-család marosvásárhelyi levéltárában. Leszármazás:
I. Herczegh nobilis de Enyereh; Imre 1279 1324; Tamás 1324–1328; Lőrincz; Pál 1410 †; Miklós 1324–1328 †; András 1324; István 1328 a Filemenek törzse (l. XI. tábla.); Péter 1328; Imre 1328 †; István 1324–1328 †; István dictus Pogány de Cseb 1379–1400; András 1400 †; Jakab 1379 †; Péter dictus Pogány de Cseb felesége: Katalin; István 1406; Jakab 1406; Sebestyén 1437 †; György 1427; Dénes 1227 64 88; Péter pozsonyi gróf 1501; Kata Nádasdi Gáspár; Margit N. N.; Imre 1427–1476 jus gladii 1458 Ostfi Bora; Tamás 1427–1488 Dorottya; György 1475 † 1501 Terjék Dora; Zsigmond † 1526 Vardai Fruzsina; János 1470 † 1511; György 1511–1518 †; Sára 1550 Brodarich Mátyás; Kata † 1484 Bocskai N.; Péter 1516 † 1538 zerdahelyi Dersfi Erzsébet; Gáspár 1664 †; Boldizsár 1550–1562. 79 Nádasdi Darabos Margit; János 1562–1596 Véssei Sára (l. II. tábla); Menyhért 1562 mármarosi alispán Kornis Anna (l. IV. tábla); Anna 1591 1) Illyés Tamás 2) Eördögh Ferencz; Borbála 1563; Katalin 1563 1) Czeglédi Istv. 2) Pataky János 1599; Imre 1563; István 1591–1607; Katalin 1599 Kozma Lőrincz; Fruzsina 1591 Radai Péter; Erzsébet 1563–1591 Pálfi Zsigm.; Boldizsár; Magdolna 1604 Szentgyörgyi Gergely; Zsigmond; Gáspár;
II. János 1562 1596 Vécsey Sára l. I. tábla; János 1591; Péter †; Anna 1591 Zichy György; Ferencz 1591 Hosszutóthy Judit; Perpetus 1591 Écsi Gáspár; Orsolya 1591 Dankovics János; Zsigmond 1591 Váli Orsolya; Judit 1591 †; György 1591 †; Kata 1587; Bora 1591 †; Ádám 1610 Pongrácz Judit; Éva 1610; Erzse 1610 Rajki Imre; Anna 1610 Farkas János; Magda 1610; György 1632 1644 1) Daróczy Dorkó 2) Szigeti Erzse; Péter 1632; Kata Simoni Imre; Mihály 1659; Anna 1730 Nedeczky György; Klára 1730 Dávid László; Kata 1730 Dávid Mihály; András 1714–1730 †; Lőrincz 1730 †; László; Anna; György 1671; Ferencz Zorog Bora; József 1671; Ádám †; Zsigmond; János; Mária Beleznay Farkas; István; János 1673; Péter 1671; Erzse 1726; Zsigmond 1671–1726; Ferencz 1724–26; László 1724–26; Magda 1726; János Tornamegyében; József 1780–1800 Barna Julia; Mátyás 1782 1810 Magócsi Julia; Mária 1782 1810 Kocsó József; János 1759 Nógrádban 1. Pálya Anna 2. Mészáros Eszter 3. Frideczky Bora 4. Recsko N. l. III. tábla; Antal †; Mária †; Adalbert pozsonyi prépost czimz. püspök † 1857; Anna †; Julia †; Lajos 1793; Teréz Szmrékovszky Lajos; Károly Pataky Klára; Ferdinand; Károly; László; György diószegi plébános 1850; Mária Palásthyné; Jozefa Ludvig János;
III. János 1759 1) Pálya Anna 2) Mészáros Eszter 3) Frideczky Bora 4) Reskó N. (l. II. tábla.); 3: Miklós * 1794 Sántha Janka; László Beviczky Janka; Anna * 1842; Béla * 1845; Ferencz * 1846; József * 1849; Sarolta * 1851; Géza * 1854; János * 1819 lak. Tereskén Rakovszky Valéria; Pál * 1821 Hontban Mándy Renáta; Ignácz * 1825 lak. Szécsénykén Hoitsy Kata; Teréz † 1828; Mária * 1830 Bölcsházy Ödön; Miklós * 1832 Csurgovics Ágosta; Janka * 1836 Schaller János; Anna H. * 1859; Győző-Sánd. * 1862 †; Mária * 1852 †; Ferencz-Dezső * 1855; Mária * 1858; Vincentia 1846 †; Dezső 1849 †; Kornél * 1858; Virgil; Mathild; Vazul; Béla * 1845 1) Ruzsiss Julia 2) Dobl Anna; Hermina * 1848 †; Gabriella * 1852 Ertl József; Gyula * 1854 1) Nicora Ilona 2) Kégl Emilia; Kálmán * 1855; Teréz * 1857; 1: Gyula * 1884; László * 1886; 2: Sándor * 1897; Béla * 1872 Krammer Ilona; Margit † 1880; Jolán * 1876; Béla * 1894; Tódor * 1896; Ilona * 1898; Endre * 1900;
IV. Menyhért 1562 márm. alispán Korniss Anna (l. I. tábla.); György 1580 1617 máramarosi alisp. Figedi Bora; Péter 1580 1629 máramarosi alisp. 1) Pattantyus Hedvig 2) szigeti Szabó Kata; György 1603–1643 márm. alispán Sztojka Agáta; Zsuzsánna 1603; Menyhért 1639–1660 márm. alisp. 1) Biki Zsófi 2) Szuhai Anna (l. VII. tábla); Zsigmond 1629–1667 Zoltán Anna (l. VIII. tábla); István 1644, 88; Boldizsár 1650–79 1683 márm. alispán Debreczeni Anna (l. V. tábla); Imre 1654–88 (l. VI. tábla); György 1677; Zsuzsánna 1642–1645 1) Bilkei Bálint 2) Komlósi Benedek; Anna 1650 vajáni Balogh Mihály; György; Imre; János 1780; Imre 1732–1750 Ung megyében Varga N.; Ádám Heves megyében; Ádám 1783; István 1783–1796 lak. Egerben; Imre 1748–1775 márm. főjegyző Pogány Krisztina; Éva 1750; János 1780 ugocsai alisp. kir. tanácsos †; Dénes †; Benjamin † 1819; Rákhel † 1834 T.-Keresztúr Dobsa János; Ágnes Báthonyi István; Lidia †; Julia †;
V. Boldizsár 1650 1683 márm. alispán Debreczeni Anna (l. IV. tábla); István 1684 † 1730 1) Nagy Ilona 2) gr. Teleki Anna; Éva 1684 Lónyay Ferencz; István †; László †; István † 1799 1) Szerencsi Kriszt. 2) Diószeghi Mária 3) Pogány Julia; Klára † 1742; József * 1751 † 1801 Szobonya Szabina; Anna * 1752 † 1756; Eszter * 1754 szatmári Király Miklós; István * 1757 †; Sámuel * 1766; István * 1767 † 1776; Sándor * 1770 † 1771; Klára * 1777; 2) Krisztina * 1778 1) Bay Ádám 2) Boronkay Miklós;
VI. Imre 1654 1688 (l. IV. tábla); Gábor 1711–1749 márm. alispán Bánffy Ágnes; Boldizsár 1714–1749 1) Nagy Kata 2) Szabó Bora; Sára Nagy Mihály; József 1769 †; 2: Bora 1773 76 Nagyiday László; Boldizsár 1773–1828 ugocsai sz. biró lak. T.-Keresztúr 1) Dobsa Mária 2) Kölcsei Zsuzsa; 1: Polixén * 1787 † 1790; Klára †; Lajos * 1783 † 1802; Erzse * 1793 † 1806; Eszter * 1795 † 1816; 2: István * 1801 Galgóczy Erzse; György * 1804 †; Ferencz * 1822 lak. Gúthon Bereg vm. Berzsenyi Zsuzsi; János; Ida; Lidia; Zsófia; Julia; Zsuzsanna; Eszter;
VII. Menyhért 1639 1660 márm. alisp. 1) Biky Zsófia 2) Szuhai Anna (l. IV. tábla); Hedvig 1656 1675 Jászai Miklós; Menyhért 1663 1710 márm. alisp. Sarmasági Kata; Krisztina 1670 Sarmasági Zsigmond; Gáspár 1663 1670 márm. alispán Rácz Bora; Péter 1683 Bilkei Éva; Zsófia 1683 Kerekes Józs.; Mária †; Bora 1698 Bilkei Miklós; György 1703–1740 Csomaközi Zsófia; Klára 1718 Korda Ferencz; Kata 1718 b. Perényi Gábor; Krisztina 1698 1709 1) Fráter István 2) Dolhai György 3) b. Perényi Imre; Menyhért * 1675 † 1743 b. Perényi Krisztina; Gáspár † 1743; Kata 1) Tercsényi Gábor 2) Budai Ferencz; Bora 1) Krucsai János 2) B. Horváth János; Erzse 1688 1740 Pogány Ádám; János † 1748 Darvai Ágnes; Krisztina Bay László; Sándor †; György 1747 1750 Sztojka Krisztina; Klára †; Kata 1750 Draskóczy István; György 1750 Nagy Sára; Krisztina 1750 Pogány Imre; Ferencz beregi alispán Budai Francziska; István Korda Erzse; Péter †; Karolina † 1855 Bónis Barnabás; Veron * 1787 Csabay Antal; Sándor †; Florentina † 1811 Pogány Gáspár; Károly †; László †; Antónia * 1874; Zsigmond Linkner Teréz; Erzse Ujhelyiné; Polixén Lászlófiné; Bora Szalgáryné; Apolló * 1789 Horváthné; Farkas * 1805; Florentina Nemes József; Teréz Megyeri Péter; Klára †; Zsuzsi Nemes Ferencz; Julia Nagyiday Ferencz;
VIII. Zsigmond 1629–1667 (l. IV. tábla) Zoltán Anna; Zsigmond 1664–1690 Szirmay Anna; Anna 1664 Kölcsei Sándor; Éva 1664 Zoltán Ferencz; Bora 1664–1694 Ujhelyi Ferencz; Mária * 1664–79 Szécsényi Péter; Erzse 1663 1) Szamosközi Máté 2) Borodi István; Julia 1670–1714 1) Szegedy János 2) Gyulay János; Ádám 1670–1705 Gyulaffy Mária; Anna Szirmay N.; Klára 1670 Váradi Ferencz; Zsigmond †; Anna; Éva 1742 Zoltán István; Sámuel †; Ádám kir. tanács. 1742 Pogány Erzse; Klára 1742 Lónyay Zsigmond; Teréz 1735 Darvai Sámuel; Mária †; Ferencz †; Polixén †; Lajos 1761–91 referend. beregi admin. Szegedi Klára L. IX. táblán; Farkas 1763 kir. tan. alisp. Komáromi Erzse L. X. táblán; Ádám * 1746 † 1814 Szalay Klára; Eleonora; Fridrik; Gáspár 1778–1823 1) Pogány Florent. 2) Kis Mária; Péter * 1779 † 1800 katona jegyző sz. biró Szücs Krisztina; Erzse †; Mária Bay György; Julia † 1709 Pogány István; Menyhért * 1779 †; Teréz * 1780 jabl. Petes Lajos; Jozefa * 1782 Solymosy Ferencz; György †; Janka Bájó János; Veronka * 1821 Ujhelyi Ambrus; Károly * 1789 † 1857 márm. szbiró, alispán Vasadi Ilona; Gábor * 1791 †; Káros † 1827; Bora * 1828 Kölcsey Gáspár; Antonia * 1831 Móricz Károly 1853; Mária * 1832 † 1833; Zsófia * 1834 Ujhelyi Bálint; Ödön * 1840; Sándor * 1843; Mária † 1854;
IX. Lajos referend. Szegedy Klára L. VIII. tábla; Lajos † 1827 Szaplonczai Jozéfa; Lajos * 1814 † 1854; Teréz * 1777; Krisztina * 1779 † 1780; Pál † 1783; Zsuzsi * 1783 Patai Pál; Pál * 1786 †; Miklós * 1790; Czeczilia * 1793; † 1796;
X. Farkas 1763 kir. tan., alisp. Komáromy Erzse L. VIII. tábla; Sámuel †; Sámuel † 1814 Rácz Krisztina; Klára 1810 1) Raksányi Sámuel 2) Fogarasy József 1810; Péter Gyulay J.; Anna * 1783 † 1838 Darvai Imre 1804; Menyhért * 1788 † 1839 1) Darvai Teréz 2) Horváth Erzse 1814; Gábor * 1790; Eszter * 1792; József † 1753 b. Perényi Bora; Albert Licspei Verona; Piroska; Emilia Hagara László; Karolina 21) Fazekas N. 2) Farkas Lajos; Katalin †; Czeczilia * 1812 † 1813; Menyhért * 1816 † 1844; Ilona †; Apollónia * 1818 Illyés Sándor; Jozéfa * 1814.
Vö. még Szoln.-Dob.-m. monogr. II-507.; N I f. III-201–2.; Gorzó pk. 25.; Tóth I-405.; rcsk.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages