Polner.

Teljes szövegű keresés

Polner.
Czímeres levelet I. Lipóttól 1662. szept. 5. P. Frigyes és fiai nyertek. (Hiteles másolat P. Aladár birtokában). – Az 1754-55. évi orsz. nemesi összeiráskor Pozsonymegyében 2 János, Dániel, Kristóf, István, Sámuel, Gottfried, Frigyes fordulnak elő az igazolt nemesek között. János és Dániel Pozsonymegyéből 1796. jan. 28. legf. helyen is igazoltatnak. (LR. LIX-50.) Lajos, Dánel fia, 1842. Pestmegyétől nyert nemességéről bizonyitványt. – Leszármazás: A nemességszerző Frigyes fiai: 1. János, 2. György, 3. Dániel, 4. Sámuel, 5. Polikárp.
Sámuel fia: Keresztély; kereszteltetett Modorban, 1696. április 7.
Keresztély és felesége Katalin fia: Mátyás, kereszteltetett Modorban, 1722. február 6.
Mátyás és felesége Borbála fiai:
I. János, kereszteltetett Modorban 1757. junius 4. Unokái: 1. János, szül. 1836. Albertin, Pestmegyében; 2. Károly, szül. Albertin, Pestmegyében.
II. Dániel, kereszteltetett Modorban, 1761. julius 14. Felesége Gegus Zsuzsánna.
1. Lajos, szül. Albertin 1814. márcz. 16.; békésvármegyei alpénztárnok, tiszti ügyész, később békéscsabai főszolgabiró. Felesége Bókai Zsuzsanna, esküvő Budapest, 1861. deczember 29.
Gyermekeik: 1) Aladár, szül. 1862. december 30. Budapesten; ügyvéd, békéscsabai földbirtokos; b) Ödön, szül. Békéscsabán, 1865. márczius 15.; igazságügyminiszteri tanácsos, egyetemi magántanár. Felesége Stojanovits Erzsébet. (Esküvő Békéscsaba, 1898. november 22.)
Gyermekeik: a) Ödön, szül. Budapesten, 1899. deczember 26.; b) Zsuzsánna, szül. Budapest 1900. decezmber 24.; c) János, szül. Budapest 1902. november 30.; d) István, szül. Budapesten, 1903. deczember 27.
2. Dániel, szül. Albertin, Pestmegyében. Gazdatiszt.
Gyermekei:
a) Rezső, szül. Rákoskeresztur, gazdatiszt. Gyermekeik: a) Aranka; b) Ernő; c) László;
b) Lajos, szül. Rákoskeresztur; ügyvéd Gödöllőn, kir. tanácsos. Felesége Schmid Kamilla.
Gyermekeik: 1) Tihamér, szül. Gödöllőn.; b) Zoltán, szül. Gödöllőn.; c) Gyula, szül. Rákoskereszturon.; d) Sándor, szül. Rákoskeresztur; községi főjegyző Zsámbokon. Felesége: Mayer Ilona.
Gyermekeik: a) Gyula; b) Margit; c) Ilona;
3. Julianna;
4. József. Gyermeke: a) József.
5. Terézia;
6. Pál.
Vö. N I . IX-308.; Orosz 236.; Kősz. 298.; Békésm. tört. III-246.; rcsk.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages