Retteghy (kisbudaki).

Teljes szövegű keresés

Retteghy (kisbudaki).
Régi erdélyi család, melyről már a XIV. század elejéről vannak adataink. György, Ferencz és István (Dobokam.) nemessége 1786. jun. 19. legf. helyen igazoltatott (LR. LIII-489.) Az 1754-55. orsz. nemesi összeiráskor Zemplénmegyében él László. Czímer: kék mezőben zöld földön zöld dolmányos, vörös nadrágos, kucsmás vitéz jobbjában kardot, baljában földre szegzett fehér zászlót tart; sisakdísz: zöld ruhás könyöklő kar karddal; tak.: ? A család levéltára az Erd. Nemz. Muzeumban. – Leszármazás:
I.
Máté 1575 notázt. Sulyok Judit; János 1612 (Bethlen Gábor udvari papja); József; Ferencz; János Esztergáros Kata; István Almádi Kata; Samu; Kata; Bora 1645; István Csegezi Judit; Mihály dobokai alispán Dragolyevitz Horváth Anna; Miklós Diószegi Éva; N. N. Székely Gábor; N. N. Ernyeiné; György Dobai Klára; Krisztina 1) Szilágyiné 2) Karvadiné; Klára 1: Fogarasy N. 2: Beregszászi N.; Éva Ribiczey Péter; Kata Kis Lajos; Bora Buda László id.; Krisztin Nagy Gábor; Anna Székely Farkas; Judit Danczkay N.; István alispán Somay Klára; Zsigmond Náprádi Teréz; Krisztina Pataky N.; György 1) Aczél Salomé 2) Konda Mária; István 1.) Sombory Klára 2.) Décsey Bora (l. II. tábl.); Ferencz †; Griselda Bydeskuty István; Anna Kabós Mihály; 1: Zsigmond Jakab Franciska; Salomé Simon György; 2: Miklós Ladányi Zsuzsa; Hedvig Visky Samu; Kata Décsey Zsigmond; Mihály Jánosi Erzsébet (l. III. tábl.); József Draveczky Karolin; György kapitány; Samu Bydeskuthy Anna; János; Kata †; Giza Végh István; Vilma Fosztó Ferencz.
II.
István 1) Sombory Klára 2) Décsey Bora (l. I. tábl.); 1: Teréz Veres Samu; Klára Mohay Farkas; Sára Majthényi István; 2: Sándor Szentmariay Julia; Erzsébet Tóthy Pál; Róza Orbok Elek; Sándor; István Keczeli Ágnes; Zsigmond Sombory Karolin; Ferencz †; Albert †; Sándor Décsy Katalin; Blanka Kiszely Endre; András; Julia; Kata; Sándor; István.
III.
Mihály Jánosi Erzsébet (l. I. tábl.); Mihály Veres Judit; Miklós 1) Pápai Zsuzsa 2) Báró Kemény Mária; György Kabós Róza; László 1) Czike Róza 2) Sombory Klára; Imre Lakatos Etelka; Katalin; Mihály †; 2: Kálmán 1) Szilágyi Malvin 2) Halmágyi Krisztin; Mária Nemegyei Ákos; Miklós †; 1: Mária; György; Malvin †; 2: Gabriella; Stefánia; 1: Róza Kozmáné; 2: Kálmán †; Béla 1) Ajtay Emma 2) Felszeghy Irma; Gyula Garéb Mária; 1: Kálmán †; Margit; Béla; Ilona †; Ferencz †; László.
Vö. NI. IX-684–690. (gen.); Siebm. 541.; erd. 212.; Gyfv. I-28.; 136.; II-50–54. (gen.); Pálmay: M.-Torda 107–8. (gen.); Petri VI-344.; rcsk.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT