Sigray (felső és alsósurányi), gróf.

Teljes szövegű keresés

Sigray (felső és alsósurányi), gróf.
Régi család, melynek története tisztázva nincs. A leszármazás Sigray János stomfai várkapitányig vihető fel; ugyanő kap adományt 1647. az előnevet adó Surányra. – A családból Sigray József aranysarkantyus vitéz, udv. tanácsos és az udv. kanczellária ülnöke és nejétől Gössinger Magdolnától született Károly és Lajos fiai 1724. május 26. nyerik a báró czímet (LR. XXXIV-551.) – Sigray János (az előbbi Józsefnek testvére) aranysarkantyus vitéz, a m. kamara tanácsosa, valamint elhalt öccsének Ferencznek fia László 1728. decz. 10. emeltetnek báróságra. (LR. XXXVI-292.) – Báró Sigray Károly (az előbbi Józsefnek fia) királyi tanácsos, hétszemélynök és somogyi főispán, valamint gyermekei: Jakab, József, Magdolna (br. Kerekes Zsigmondné), Antónia és Juliánna 1780. április 21. lesznek grófokká. (LR. LI-210.) – Czímer az 1724. bárói okl. szerint: Négyelt paizs, koronás term. sárkány által környezett kerek sziv paizszsal; ebben keresztbe tett két vörösmezű kar, markukban egy-egy közepén megfogott pettyes arany pisztrángot tartanak; ezt fönt jobbról ezüst félhold, balról arany csillag kiséri (kőrösnadányi br. Nadányi Zsófiának, Sigray József anyjának czímere). A nagy paizs: 1. és 4. vörös mezőben befelé fordult ágaskodó ezüst egyszarvu; 2. és 3. kék mezőben befelé fordult ágaskodó term. kétfarku oroszlán. Két sisak; sisakdísz: 1. két kitárt sasszárny közt, koronás hegyével fölfelé álló egyenes kard; takaró: ezüst-vörös; 2. kinövő koronás griff előlábaiban égő bombát tart; takaró: arany-kék. Paizstartók: két fehér kutya, arany nyakörvvel, hátsó lábaikkal az elpusztult Surány vár romjain állanak. Jelmondat: Candore et fidelitate. (Az 1728-iki bárói czímer a 2-ik sisakdíszben tér el, mely: két egymáshoz fordult természetes kétfarku oroszlán, jobb előlábukban pisztolyt, a balban vas buzogányt tartanak. Jelmondat hiányzik.) Az 1780. grófi czímer megegyező az 1724-ikivel, azon eltéréssel, hogy a sisakok egy középsővel bővültek; ennek sisakdísze: a szivpaizsbeli két kar, halakat tartva, félholdtól és csillagtól kisérve. Takaró: j. ezüst-vörös, b. arany-kék. Jelmondat ugyanaz. – Az 1754-55. évi orsz. nemesi összeiráskor Biharmegyében Károly, László és Győrmegyében Károly br. élnek. – Leszármazás:
János Stomfai várkap. 1647 F. Surányt kapja; Ferencz 1672 b. Nadányi Zsófia; József 1724 báró 1739 somogyi főispán Grössinger Magdolna; Erzsébet Róza apácza Budán; János altárnok 1728 báró † 1763; Bora Ujváry Imre; Ferencz 1719 pozsonyi alispán Angarano Teréz; László 1728 báró; Ferencz 1763; Antal 1763; Renáta b. De Grand Jakab; Kata; Teréz; Zsuzsi; Károly 1760, 1792 septemvir somogyi főisp. gróf Szvetics N.; Lajos?; Jakab ker. táb. üln. lefejezt. 1795.; József Somogyi főisp. † 1830 1) Almásy Janka 2) Jeszenszky Amália; 1: Janka; 2: Anna csill. k. h. gr. Montbell Izidor fr. minist.; Felicitas csill. k. h. gr. Eszterházy Ferencz; Bora csill. k. h. gr. Saint Marschan; Titus cs. kir. huszárkapit.; Fülöp * 1823 cs. kir. kam. † 1883 1) nemeskéri Kiss Lujza † 1855 2) br. Augusz Klára; 1: Lujza * 1848 X/18 1867 XII/20: Sigray Saint-Marsan József †; Róbert † 1853; Klára * 1878 V/9 1898 IX/11: br. Schell-Bauschlott József; Antal * 1879 V/17.
Vö. Szerencs 417.; NI. X-177–181.; MNZsbk. I. R. I-214–5.; Kősz. 336.; Siebm. 579–80.; Pozsonym. monogr. 696.; Vasm. monogr. 572.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages