Gyulay (gyulai).

Teljes szövegű keresés

Gyulay (gyulai).
(347. 1.) Régi birtokadományos erdélyi család. Első hiteles adatunk a családról 1588-ból való, amikor is Péter Báthory Zsigmond fejedelemtől Nagymihályfalvára birtokadományt nyer. A címereslevél adományozásában Bocskay István fejedelem részéről 1606. febr. 16. Gyulay Albert, Péter, Ferenc s apjuk Orbán részesültek, akik a Bocskay-felkeléskor egri Fekethe Péter és János csapatában vitézkedtek. A címereslevél már mint nemeseket említi őket. Nevezett Orbán 1608. Tagyra, majd az itt lakó Gyulay-ak Rentehomoródra is adományt kaptak. Ugyanezen évben Tamás, állítólag Péternek a fia, a kőrösmenti Össire kap donációt. – A család korábbi története még tisztázásra szorul. Az adományozott címer: zöld mezőben (így a diplomában foglalt leírás szerint; a festett címerkép kék szinű pajzsmezőt tüntet fel) földön álló vörösruhás vitéz jobbjában vörös-fehér zászlós dárdát tart; zárt sisak; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. A család tagjai ettől az adományozott címertől eltérő címereket használtak (oroszlán, galamb, kardot tartó kar, stb.) s csak 1782-től használják a fennebb leírt címert. Előnevüket 1760-tól mint »véggyulai« használják.
Hiteles családi iratokból megállapítható, hogy a családnak élő tagjai Albert ágán származnak le, akinek felesége Teremi Kata, fia pedig János, szatmári alispán, össi-i, nagypaczali és érendrédi birtokos. Felesége Kemechey Anna. Gyermekei közül Ferenc 1715. székelyhidi főszolgabiró; 1690. zálogba adja össi-i birtokát. Neje Irinyi Mária. Fiuk János parasznyai birtokos. Neje, 1. Bessenyey Klára, majd pedig 2. nemes Kiss Éva. Első feleségétől születtek János, Ferenc, Erzsébet, másodiktól László, János érendrédi birtokos, az 1754–55. évi orsz. nemesi összeíráskor igazolja nemességét. Neje Ujlaky Borbála, utóbb Mezey Györgyné. Gyermekei László és Klára, ez utóbbi Fráter Imréné (1819. Álmosd). László ugyancsak Szatmármegye több helységében birtokos s 1813. végrendelkezik. Felesége Uray Erzsébet, gyermekeik pedig János, Mária s az 1790. Érendréden szül. László (megh. 1865.), érendrédi, vetési, jánosi, peri, egrii stb. birtokos. Neje Csokalyi Julianna. Fia Antal (sz. 1817. Érendréd, megh. 1865. aug. 4.); 1847. szolgabiró, vármegyei aljegyző, ref. egyházmegyei tanácsbiró, birtokos. Neje Uray Rozália (1829–1887.) férje halála után férjhez megy Mezey Istvánhoz. Gyermekei: Erzsébet (1859–1899.), zombori Bogissich Györgyné és László (sz. 1864. aug. 17.); Máv. főfelügyelő, állomásfőnök, jelenleg gödöllői lakos. Neje Zdeborszky Mária (esk. 1888. okt. 9. Véglesnagyszalatna). Gyermekei:
1. Antal (sz. 1889. nov. 4. Krivány-Gyetva), székesfővárosi műszaki tisztviselő. Neje (esk. 1914. jún. 14. Erdőtelek) bessenyői Szabó Teréz (elv.), második neje (esk. 1923. dec. 24. Budapest) Horváth Ilona (sz. 1891. júl. 13. Körmend); Leánya, 1. nejétől:
Katalin (sz. 1920. jún. 12.);
2. József (sz. 1890. nov. 8. Hatvan), dr., vegyészmérnök. Neje (esk. 1921. ápr. 30. Budapest) Müchlich Gizella (sz. 1895. márc. Budapest). Leánya:
Klára (sz. 1922. nov. 7.) Budapest;
3. László (sz. 1892. júl. 12. Hatvan), bankhivatalnok. Neje (esk. 1923. ápr. 21. Budapest) Schmitt Irma;
4. István (sz. 1894. jún. 1. Vámosgyörk), m. kir. vasgyári főtisztv. és ref. egyházpresbyter. Neje (esk. 1920. szept. 2. Diósgyőri vasgyár) Tomcsányi Aranka. Gyermekei:
a) Éva (sz. 1921. máj. 21. Diósgyőri vasgyár);
b) András (sz. 1924. ápr. 15. Diósgyőri vasgyár);
5. Éva (sz. 1898. Vámosgyörk). Férje (esk. 1919. jan. 29. Gödöllő) Gólián Rezső gépészmérnök, műhelyfőnök Ózd.
A fennebb említett Jánosnak Kemechey Annától született Mihály nevű fiának gyermekei voltak még: 1. Ferenc, akinek neje Falussy Borbála; Sándor, akinek Klára nevü leánya ráposi Nagy Sándorné lett, s Anna, Szirmay Istvánné. – János-nak Bessenyey Klárától született gyermekei még: 1. Ferenc, neje Böszörményi Ráhel, gyermekei pedig Albert és Orbán (neje Czeglédy Mária). 2. Erzsébet, előbb Szerdahelyi Jánosné, utóbb Csokolyi János neje. 3. (második nejétől, Kiss Évától) László (neje Bessenyey Anna), kinek fia Antal, ezé László, ezé pedig Sándor.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages