Kalmár (jászberényi).

Teljes szövegű keresés

Kalmár (jászberényi).
(V. K. 330.) A címeres nemeslevelet II. Rudolf királytól 1582. febr. 21. K. Bertalan, fia Márton, leánya Orsolya és ennek férje, Kismihály Gergely nyerték. (Nógrádmegye levéltára.) Kihirdette 1582. Borsodmegye. Az eredeti nemeslevél a családi hagyomány szerint a felsősztregovai családi házban van befalazva.
Címer: kék mezőben zöld dombon koronából kiemelkedő vörös ruhás kar törökfejes kardot tart; a pajzsfőben jobbról hold, balról csillag; sisakdísz: a koronából kiemelkedő kar; takaró: kék-arany, vörös-ezüst.
Az 1722. évi nemesi összeíráskor s 1776-ban a család Nógrád megyében igazolja nemességét. Az 1722-ben szereplő Lukács fiai, Dániel és Mátyás, valamint Dániel fiai, Dániel, Sámuel és Mihály 1803. V. 2-án kapnak Nógrád megyétől nemesi bizonyítványt, amelyet 1803. VI. 3-án Pest hirdetett ki; Sámuel 1805-ben, Mihály 1817. VI. 11-én Pest, ugyancsak Mihály 1822. VII. 17-én és Dániel 1834. VI. 20-án Békés, Mátyás fiai, József, Sámuel, Ferenc, Lukács és István, valamint József fiai, József, Sándor ésGéza 1841. I. 19-én pedig Nógrád megyétől nyertek igazolást, amely utóbbit Békés megye 1841. VIII. 12-én szintén kihirdetett. Ezenkivül András (Mihály fia) 1803-ban Bács, István és Imre (András fiai) 1804-ben Nógrád, Sámuel (János fia) 1811-ben Gömör, József (Mátyás fia) pedig Nógrádmegyének 1817. évi igazolása alapján 1837. máj. 23-án Békés megyétől kap nemesi bizonyítványt.
A család eredetileg római katholikus volt, de rövidesen lutheránussá lett. Lászlótól (Lajos fia) kezdve ismét katholikus.
A család földesúri joggal bírt és eredetileg Nógrád megyében lakott. Az 1684. évi nemesi fölkelés összeírásában Tamás és István ebben a megyében szerepelnek. 1755-ben Kiskürtös a család birtokába jut, Nagylócz mellett pedig ma is létezik Kalmár-puszta.
Később a család más megyékbe is elszármazik. András (István fia) leszármazottai részben Hont, János (Márton fia) leszármazottai részben Gömör megyébe vándorolnak, de Nógrádban jelenleg is képviselve van a család. Lukács (Lukács fia) Pest megyébe jön, ahonnan Sámuel és Mihály (Dániel fiai), valamint Mátyás (Lukács fia) leszármazottai túlnyomórészt Békés megyébe költöztek. Igy alakult ki a nógrádi mellett a családnak gömöri és békési ága.
Leszármazás:
I.
Bertalan * 1540. körül Agatha Dorothea; Márton ns. Sárközy Judit; Orsolya jászberényi Kismihály Gergely; János; István; János; István; György; Tamás; János; György; Márton; András; Lukács; Benedek; István; György; János 3 fiú; György; András 5 fiú; Sándor; Gábor; Lukács * 1717. † 1779. III/15. (Aszód) bucholthi Neumann Eufrozina l. II. tábla; Mátyás; György l. III. tábla; Márton Bényó Dorottya; György; András; Jakab (Bánk); István (Cinkota); János; Pál (Fülek); Márton; János * 1745. IX/27. (Fülek) benétei vasgyáros özv. Jurányiné Kniepandl Judit; István bánki ev. pap 1796–1819.; Imre (Alberti) András * 1742.; István * 1744.; Benedek; János; Márton; György; János; Mátyás * 1728 (Terbegecz) Szelényi Mária; András; Imre; Mihály * 1758. (Terbegecz) ns. Nagy Erzs. (F.-Stregova); Teréz siroki Egry Károly (Terbegecz); László (F.-Stregova) ns. Mikulay Éva; Márton (Malaveska); János F.-Stregova); János * 1776. I. 30. (Benéte) † 1825. IX. 3. (Rozsnyó) táblabiró. rozsnyói jegyző Schmidt Anna; Judit * 1779. XII. 5. (u. o.) Schmidt-Sziklay; Sámuel * 1787. IX. 12. (u. o.) † 1846. III. 2. (Rozsnyó) radnóti Mayer Jozefa l. IV. tábla; Tóbiás; Johanna ns. Lázár Imre; Pál; Mihály (tudós); János ns. Gáspár Johanna; Anna; Johanna; Erzsébet; Zsuzsanna †; János gyógyszerész; Mihály; Anna Wittchen; Péter (tudós); Jolán Zolnay; József * 1812. V/6. (Rozsnyó) † 1872. XI/2. (Szepesváralja) szepesváraljai keresk. ns. Fest Natália l. VI. tábla; János sz. Scholz Amália; Apollonia; Anna 1: Kriner N. 2: Stutenvoll N.; Hugó (Wien); Aurél (Philippopoly) gyógyszerész; Natália; Evelia; Elza Karitch N. (Philippopoly); Péter †; Zsófia ifj. Horváth Ferenc; Gedeon Forró Zsuzsanna; Mária Plachy Lajos; Dezső †; Jenő; Ödön Görömbey Erzsébet;
II.
Lukács * 1717. bucholthi Neumann Eufrozina l. I. tábla; Imre; István (Ebeczk); Dániel * 1747. (Vri) kanizsai Váczy Katalin; Mátyás † 1803. (Aszód) 1785. IV. 18. (Aszód) Kurasch Borbála l. V. tábla; Dániel földbirt. iró (Szeno) hajniki Dobor Erzsébet; János (Nagylak); Márton (Ebeczk); Lipót (Ebeczk); László (Ebeczk); Ezekiel (Ebeczk); Dániel bánki ev. pap; Sámuel ns. Pekarik Mária; Mihály gyulai ügyvéd megyei t. aljegyző 1 : Radarsowsky Erzsébet 2: ns. Thury Erzsébet 3: ns. Pálinkás Mária; István balassagyarmati ügyvéd 1822–1852.; Ida folkusfalvi és thomkaházi Thomka Lajos huszárfőhadnagy; 1) Mihály * 1813. XII. 30. (Aszód) † 1896. (Gyula) ügyvéd Ventilla Anna († 1917. XII. 6.); 2 : Sámuel * 1818. VIII. 20. (Szarvas) Benczur Judit; 3 : Károly (Szarvas) 1 : Rohon Erzsébet 2 : Hanó Erzsébet; Albert; Dániel; Mihály; Erzsébet; Lajos szarvasi jegyző; Appolonia 2 : Korik János; Sámuel (Szarvas) 1820 : Raffay Erzsébet; Lajos; Aloizia; Leontin Pallay Jenő törv. biró; Flóra Rimler Lajos urad. insp.; Ilona; Paula Olofson Miksa számtanácsos (Gyula); Margit;
III.
György l. I. tábla; György; János (F.-Stregova); Márton; Mihály; János; Pál; Mihály; Mihály; András; János; Dániel; Mihály; János; Mihály; Gábor Kalmár Zsuzsanna; Mária; Anna; Pál; János; János; Pál; Anna; Borbála; András; István; Imre; János; András * 1803.; Mária; Judit; János; Mihály †; Mária; Pál †; Mihály; Mária tanitónő †; Dániel * Szeno 2 : Gyuros Borbála; Anna; Zsuzsanna Kalmár Gábor; Johanna; János †; Zsuzsanna †; Dániel Sztolár Anna; Mihály †; Linka †; Károly; Anna; Jozefa; Károly; Franciska; Géza vilkei tanító; Margit; István; Irma; Géza;
IV.
Sámuel 1787–1846. l. I. tábla; Lajos * 1815. XI. 14. (Rozsnyó) † 1895. VIII. 11. Dacsó Anna (* 1826. † 1916. V/18.); László * 1818. V. 23. (u. o.) † 1877. III. 5. rozsnyói keresk. Pellech Aurélia; Sámuel * 1822. III. 27. (u. o.); Petronella * 1824. XI. 1. (u. o.) Pósch József; Bertalan * 1828. X. 12. (u. o.) † 1888. XI/18. (Igló) iglói gyógyszerész Szendeczky Erzsébet; Joznlin * 1831. I. 15. (u. o.) † 1903. IX. (u. o.); Imre * 1835. IV. 22. (u. o.) † 1912. I. 11. (u. o.) tkp. igazgató ns. Horváth Irma; Lenke * 1862. I. 12. (Rozsnyó) ilencfalvi Sárkány Károly (Csetnek); Jolán † 1915. XII. 7. (Csetnek); Miklós * 1865. VI. 30. (Rozsnyó) † 1899. VII. 18. (u. o.) rozsnyói ügyvéd Wittchen Irma; Gyula * 1860. (Igló) † 1905. (New-York) gyógyszerész Legeza Emma; Berta * 1865. X. 9.; Irén * 1865. X. 9. †; Gizella * 1868. XII. 31. Brandstetten V. tábornok (Reichenberg); László * 1898. III/7. (Rozsnyó) † 1905. II/25. (u. o.); Ernő * 1848. † 1914. IV/16. (Bp.) Máv. főfelügyelő 1878: draskóci és laszkári Laszkáry Julia; Lenke Rákosi Jenő hirlapiró; Dezső † 1915. VI. 1. földm. min. számtanácsos Bundsmann Lujza; Mária (fogadott leány); Lajos † 1888. V/11.; Ilona hajniki Schindler Aladár ny. h. államtitkár (Iliny);
V–VI.
Mátyás † 1803. (Aszód) l. II. tábla; József 1812–1872. l. I. tábla; József * 1786. III/19. (Aszód) † 1852. V/10. orosházai jegyző Borbély Johanna † 1854. VII/2. l. VII. tábla; Sámuel * 1788. VIII. 8. (Valkó) Breznyánsz Eszter (Gödöllő); János †; Ferenc * 1797. XII/4. (Bag) (Bucarest); Lukács * 1797. XII/4. (u. o.) † 1874. IX/13. (Tura) magánzó 1831. (Kálló): Pitrolf Borbála (* 1816. Romhány † 1891. I/12. Tura); Róza †; István* 1804. II/10. (Aszód) † 1868. V/1. pesti divatszalon- és háztulajdonos 1: 1833.: Hegedüs Anna (* 1813.: † 1865. V/10. Budapest) 2: 1865.: nagykállói Kállay Katalin; Malvin; Tivadar; Leontin * 1846. VIII/10. (Szepesváralja) † 1920. V. 26. (Bp.) Schlosser Albert; Gyula * 1848. VIII/26. (u. o.) † 1913. VI. 21. (Wien) wieni gyáros ilencfalvi Sárkány Emilia (* 1859. I. 25. Rozsnyó); Mihály; József; János; Róza Országh N.; Julia; Antal; Emilia; Gyula * 1884. III/13. (Rozsnyó) wieni gyárig.; József * 1807. VII/28. (u. o.) wieni banktisztv. Fest Margit (* 1891. X/14. Fiume); László; Mária; Lujza * 1834. VI/19. (Tura) † 1914. I/12. (Székesfehérvár); Emilia * 1836. V/11. (Tura) † 1920. VIII/4. Wurmb Imre (Nagykáta); István †; Lea * 1916. IV/2. (Berlin); Ruth * 1916. IV/2. (u. o.);
VII.
József 1786–1852. l. V. tábla; József * 1823. VII/9. (Domony) † 1906. XII/19. (Orosháza) orosházai jegyző (1861–1872.) 1848/49. honv. tüzérhadn. 1. Povázsay Lina 2. 1855. X/22. (Gyula): almási Demeter Klára (* 1836. V/4. Gyula: † 1919. I/5. Orosháza); Sándor * 1824. IX/9. (u. o.) † 1862. gyulai ügyvéd 1848/49. honv. tüzérhadnagy; Mária * 1829. VII/20. (Veresegyháza) † 1907. X/24. bellusi Baross Károly ev. pap (* 1822. III/30.; † 1896. IV/18. Gádoros); Géza * 1831. III/16. (u. o.) † 1901. (Szombathely) bánfalvai jegyző, iró 1. Hermann Mária 2. Gyarmathy Katalin; 1 : Irma Klaár Ede (Szarvas); Róza (fogadott leány); 1 : Béla † 1856. körül; 2 : Gizella * 1856. IX/23. (Orosháza); Vilma * 1858. VII/10. (u. o.) 1903. III/25. (Orosháza) : dr. Kiss Béla, nagyváradi járásbiró (* 1860. V/25. Gyula : † 1908. VII/14. Nagyvárad); Ilona * 1860. II/10. (u. o.) † 1861. VIII/21. (u. o.); Ilona * 1861. XI/3. (u. o.) 1 : 1885. XII/6. (Orosháza) : Ujfalussy Zoltán, bánfalvai jegyző (* 1839. II/25. Kisújszállás: † 1891. Máriaradna) 2 : 1896. III/1. (Nagyvárad): Kiss László fővárosi tisztviselő († 1870. IV/25. Gyula † …); Jolán * 1863. II/10. (u. o.) † 1865, VII/5. (u. o.); Róza * 1865. II/10. (u. o.) 1886. II/10. (Orosháza) : Bak Sándor, karcagi keresk. (* 1856. VII/7. Abrudbánya; † 1928. X/23. Orosháza); József * 1867. I/7. (u. o.) † 1900. III/4. (u. o.) nagyváradi városi aljegyző 1889. XI. (Orosháza) : Ujfalussy Jolán (* 1868. IX/23. Gádoros); Jolán * 1868.X/13. (Gyula) 1889. VIII/20. (Orosh.): Dániel Lajos, nagyváradi bankt.-v. (* 1854. VIII/21. Gyula; † 1919. II/28. Medgyesegyh.); Mária * 1870. XI/5. (Orosh.) 1888. XI/18. (Orosháza). Kovács Lajos medgyesegyházai j.-ző (* 1866. VI/1. Békés); Lajos * 1872. VIII/16. (u. o.) † 1922. VII/2. (Bpest) p. ü. főtan. 1903. V/16. (Kassa) : Kempelen Gizella (* 1885. XI/11. Budapest); Klára * 1874. XI/4. (u. o.) † 1882. VIII/18. (u. o.); Eszter * 1877. IV/5. (u. o.) 1899. X/18. (Orosháza) : Szász Károly, karcagi tanitó (* 1868. VII/17. Karcag); Irén * 1890. IV/4. (Gádoros) 1915. (Orosháza): Lang György ezredes (* 1864. III/19. Károlyváros); Margit * 1891. VI/19. (Orosháza) 1921. X/1. (Orosháza): Szabó Mártonorosházai tanító (* 1872. XII/31. Sajógömör † 1930. XI/6. Orosháza; Sarolta * 1893. III/13. (Sarkad) † 1917. IV/16. (Budapest); Ilona * 1900. I/29. (Nagyvárad) orosházai „Hangya” tisztv.; László * 1904. XII/4. (Arad) dr. phil., okl. tanár (Bpest) 1929. V/23. (Bpest): Terkán Anna * 1905. III/5. (Ógyalla); Klára * 1906.VIII/2. (u. o.) 1926. IX/4. Bp.): dr. Mészáros László bpesti tanár (* 1897. VII/7. Budapest); Gizella * 1907. X/12. (u. o.) 1930. VII/22. (Bp.): dr. bajsai Vojnits Aladár, váli szolgabiró (* 1897. II/17. Hercegszántó); Lajos * 1930. II/27. Budapest; László * 1931. X/19. Budapest;

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages