Simonyi Ernőnek

Teljes szövegű keresés

Simonyi Ernőnek
Collegno (al Baraccone), 1876. deczember 8.
Kedves Barátom!*
Czegléd város képviselője, Simonyi János, Ernő öcscse, meghalt. A közbizalom Verhovay Gyulában összpontosult. A város kormánypárti férfiai úgy akarták Verhovay megválasztatását meghiusitani, hogy vele szemben Kossuth Lajost jelölték. Ennek az eszmének a függetlenségi párt néhány tagját is megnyerték. A megbontott pártegység helyreállítását czélozta a fenti és Simonyi Ernőhöz intézett levél. K. F.
A legőszintébb részvéttel osztozom Önnek rokoni s hazafiui bánatában derék öcscsének halála felett, kit én személyes ismeretségem után is becsülni tanultam, s kiben a haza egy jellemes, tehetséges, sokat igérő fiát, Czegléd városa egy oly képviselőt vesztett el, kire igazán büszke lehetett.
Vigasztalásomra szolgált látni, hogy a megürült hely betöltésére Verhovay Gyula úr lett fölléptetve. Jobb választást alig tehetnének Czegléd városának elvhű választói. S mert nagyon óhajtom, hogy Verhovay megválasztassék, kérem Önt, legyen szives (ha szükségesnek vagy jónak látja e soraim előmutatásával is), czeglédi barátainkat értesíteni, mikép nézetem szerint is jó szolgálatot teendnek a hazának, ha Verhovayban összpontosítják bizalmukat, kiben egy elvhű, szilárd elhatározásu, munkás és tehetséges képviselőt nyerendnek, ki a czeglédiek bizodalmának minden bizonynyal kitünő buzgalommal s rendíthetlen elvhűséggel fog megfelelni.
Melegen ajánlom őt s örvendeni fogok és irántami jóindulatuk újabb kedves bizonyítékának veendem, ha czeglédi barátainknak ez ajánlatom ösztönül szolgáland, hogy egy szivvel-lélekkel Verhovayt válaszszák meg.
Fogadja Ön tiszteletem mellett szives baráti üdvözletemet.
Kossuth.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages