288. Buda. 1848 július 13. Duscnek Ferenc pénzügyminisztériumi államtitkár átirata Batthyány Lajos miniszterelnökhöz a tisztvisel…

Teljes szövegű keresés

288.
Buda. 1848 július 13.
Duscnek Ferenc pénzügyminisztériumi államtitkár átirata Batthyány Lajos miniszterelnökhöz a tisztviselők fizetéséről.
A kincstár pénzhiánya megkövetelte, hogy a tisztviselői illetmények kifizetésének idejét szabályozzák. Május 17-én a pénzügyminisztérium úgy rendelkezett, hogy az évi 2000 ftos vagy magasabb fizetéseket minden hónap 16-án, a 2000 fton aluli fizetéseket, minden hónap 1-én, a segély- és napidíjakat minden hónap utolsó napján fizetik ki. Egyúttal szabályozta a minisztérium a kifizetés módját is. (O. Lt. Igazságügymin. Állad. titk. 1848 F. 1. P. 50.) Július 13-án az előbbi rendeletet a következőképpen módosította:
Minthogy az új kormány rendszer által az álladalmi tisztviselők száma tetemesen megszaporítatott és ennél fogva, ha ezek fizetvényeik felvétele végett egy és ugyan azon napon a főpénztárnál megjelennek, a pénzkezelést is zavarba hozható nagyobb tolakodás okoztatik: ennek elmellőzése végett, a kincstári főfizető hivatalt egy úttal oda utasítom, hogy ezentúl a tisztfizetményeket, jelesen a kissebbeket 690 ftig, minden hó elsején, 600 fton felül bezárólag 1000 ftig 3-án, 1000 fton túl kirekesztőleg 2000 ftig, 5-én, a 2000 ftnyit és ezt felülhaladókat pedig valamint eddig, 16-án fizesse ki.
Minister elnök urat tehát hivatalosan felkérni szerencsém vagyon: miszerint ezen rendeletről valamennyi hivatalnokait értesíteni szíveskedjék.
Tisztázat. O. Lt. Miniszterelnökség
– (Pü. sz.: 472. s. p. e.)
Kívül Jászay P. írásával: Lássák a ministerelnöki hivatalnokok s a nemzetőrségi osztály. Pest, július 15. 1848. Jászay P. Alatta a miniszterelnökségi osztályok vezetőinek aláírása az átiratban foglaltak tudomásulvételéről. Ugyanilyen átiratot intéztek a többi miniszterhez is.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages