60. [Budapest], 1848 április 28. Kossuth rendelete a pénzügyminisztérium ügyköreiről és a pénzügyminisztériummal történő levelezé…

Teljes szövegű keresés

60.
[Budapest], 1848 április 28.
Kossuth rendelete a pénzügyminisztérium ügyköreiről és a pénzügyminisztériummal történő levelezésről.
Pénzügyi Ministeri határozat
az ország valamennyi törvényhatóságai, úgyszinte az eddigi kamarai és bányászati minden hivatalok számára.
A pénzügyi ministerium a körébe tartozó valamennyi ügyekre nézve működését f. évi Majus 1-ső napjától fogva kezdendi meg;*
A pénzügyminisztérium a magyar kamara feladatkörét vette át; mint új feladatot kapta az adóügyet, amellyel a kamara nem foglalkozott, viszont egyes tennivalókat a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium vett át (pl: harmincadügyek, postaügyek). A minisztérium hatáskörét és feladatait ismerteti Ember Gy.: Az 1848/49-i minisztérium levéltára. Budapest, 1950. 103. s. köv. l. A magyar pénzügyminisztérium és a magyar kamara között azonban mégis lényeges különbség volt. A magyar kamara több ponton csak a bécsi hatóságok rendeleteit hajtotta végre, a pénzügyminisztérium pedig önállóan végezte munkáját. A bányaügy pl. egészen más feladatot jelentett a pénzügyminisztérium, mint a kamara számára.
Ezekhez tartozók:
1. A sóügynek minden ágai.*
Adminisztráció, pénztárak ellenőrzése, szállítás, elosztás, idegen só behozatala.
2. A harminczadi és postai tiszta jövedelmeknek kezelése, ezek bevétele és kiadása, és ebbe vágó pénztári minden intézkedések.
3. Az álladalmi fekvő javak igazgatása, ide értvén a Kamarai, Koronai s fiscalitási jószágokat, és Kir. fiscusi szállományokat azon megjegyzéssel, hogy a vallás-, tanulmány- és közalapítványi javak kezelése a nevelésügy ministerhez tartozik.
4. A megürült papi jószágok.
5. A bányászatnak minden ágazatai.
6. Minden közadóbeli, s országos pénztári tárgyak.
Ennél fogva ezen s. a. t. felszólíttatik,*
A törvényhatóságoknak szóló szövegben.
Ennél fogva ezen s. a. t. hivatalnak meghagyatik,*
A kamarai és bányászati hivataloknak szóló szövegben.
hogy a fentjelölt naptól fogva a pénzügyi Ministeriumot illető valamennyi tárgyalási benyújtványokat ugyan ahoz intézze aképpen, hogy olly tárgyak iránt, mellyek természetöknél fogva a pénzügyminister személyéhez irányozandók – egyenesen ezen felírás alatt Pestre, – mellyek ellenben a pénzügyi Ministerium teendőihez átaljában tartoznak, – ezen fölírás alatt – a pénzügyi Ministeriumnak Budára küldjék fel.
A kerületi felügyelőkhöz és a gazdasági hivatalokhoz szóló rendeletekbe még a következő utasítást is bevették:
Különösen megjegyeztetvén, hogy a melly számadások táblás kimutatások, és jegyzékek eddig a magyar kir. kamarai elnökség, vagy a kamarai számvevőszék eleibe időszakonként terjeszteni szoktak, ezentúl egyenesen a pénzügyi Ministeriumhoz Budára lesznek intézendők.
Fogalm. Pulszky F. kiadm.
O. Lt. Pénzügymin. Elnöki 213/1848.
Egykorú kőnyomat Kossuth s. k. aláírásával. Uo.
Pesti Hírlap, 1848 április 29. (42. szám) 379. l.
Hivatalos rovat. Pénzügyministeri határozat.
Közli Ember Gy.: Az 1848/49-i minisztérium
levéltára. Bp. 1950. 103. l.
Az itt meghatározott hatáskört egy egykorú összefoglalás még a következő feladatokkal egészítette ki: minden státus-jövedelem és kiadások és azok feletti ellenőrködés; – álladalmi költségvetés elkészítése; – pénzintézetek (Ember Gy.: i. m.).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages