459. Szeged, 1849 július 23. Kossuth rendelete Korponay János ezredeshez, a tiszántúli népfelkelés vezéréhez: kezdje meg a toborz…

Teljes szövegű keresés

459.
Szeged, 1849 július 23.
Kossuth rendelete Korponay János ezredeshez, a tiszántúli népfelkelés vezéréhez: kezdje meg a toborzást a 30 000 főnyi tartaléksereg számára.
Minél inkább gyüjti ellenségünk betörő seregét, annál nagyobb mértékben kellvén erőnket nevelni és megfesziteni, elhatároztam, hogy egy 30.000 főnyi tartaléksereget állitandok önkintesekből, mellyet több oknál fogva magam, személyesen kivánok vezérelni. Hogy pedig ezen czélomnak mielébb lássam sikerét s e sereget rövid idő alatt összeállithassam, felszólitom Ezredes Urat, hogy e végre odajöttömet megelőzőleg mindenütt, hol megfordul, minél töb önkintest igyekezzék kiállitani.
Egyben felhivom Ezredes Urat, miszerint ezen összeállitott önkintesek számára azonnal depothelyeket rendezni, s engem erről a végett sziveskedjék értesiteni, hogy a 20 pft. foglalópénz s ruházat iránt intézkedhessem.
Az 1849: 9368. sz. ered. fogalm. Hadtört. Lt. Kriegsgericht
Arad, 113/12. csomó, Korponay vizsgálati iratai.
Párhuzamos szövegű utasítás ment Sillye Gábor hajdu-szabolcsi kormánybiztosnak is azzal a meghagyással, hogy az általa összegyűjtendő önkénteseket a Korponay által kijelölendő gyűjtőhelyre irányítsa.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT