baj

Teljes szövegű keresés

baj főnév -t, -ok, -a
1. Gondot, vesződséget okozó kedvezőtlen, rossz helyzet, állapot v. annak átélése. Anyagi, családi, házi baj; ® meggyűlik a baja; ® meggyűlik a baja vkivel v. vmivel; ® meggyűlik velem a baja; sok baja van vkivel v. vmivel: sok nehézséget, kellemetlenséget okoz neki vki, vmi; (vmi) baj van: vmi nincs rendben; ez (már) baj!: ez így nincs rendben; ha csak ez v. ennyi a baj!: ez még nem nagy szerencsétlenség; hát ez is baj?: hogy okozhat ez gondot?; nem baj! semmi baj!: nem történt semmi kellemetlenség, szót sem érdemel; ® annyi baj legyen; egyéb bajod nincs?: hát még mit nem kívánnál; csőstül jön a baj; bajba jut, kerül, keveredik; bajba hoz, kever vkit; bajban van; nyakig ül, van a bajban; kikecmereg, kimászik a bajból; ki sem látszik a bajokból; bajt okoz, szerez vkinek; bajt hoz vkire; ® búval-bajjal; ® gonddal-bajjal; ® kínnal-bajjal. (szójárás) Tenger a bajom, ezer a gondom.  Mit törődöm a hazával? | A hazának száz bajával? | Majd elmúlnak a bajok. | Én magyar nemes vagyok! (Petőfi Sándor) [Thomas Mann üdvözlése.] Mesélj arról, mi a szép, mi a baj, | emelvén szívünk a gyásztól a vágyig. (József Attila) || a. Gondot, vesződséget v. kárt okozó eset; kedvezőtlen, rossz fordulat. A baj hamar megesik v. megvan; elejét veszi a bajnak; elhárítja a bajt. Minden elmúlt baj nélkül. Nagy baj érte. Nagy baj történt.  Baj ez barátim! rosszkor esett nagyon. (Jókai Mór) Sokáig odamarad! … Attól tartok, valami bajba keveredett. (Gárdonyi Géza) || b. Mi (a) baj?: mit akarsz?  „Hadnagy uram, hadnagy uram!” | „Mi bajod van, édes fiam?” (Gyulai Pál) || c. (elavulóban) Bajba jut v. bajba esik: <leány> állapotos lesz, megesik (2).
2. A rendesnél, szokottnál több vesződséggel, fáradsággal járó munka; bajlódás. Baj van vkivel, vmivel; (népies) egy bajjal: egyszerre, egy fáradsággal, egy füst alatt; (népies) nagy bajjal: nagy nehezen. Sok baj van azzal a rossz írógéppel. Sok bajt szerzett a műszerésznek, mert elrontotta a gépet.  A dolog egy kis bajjal járó, Mivel hogy ő se gróf, se báró. (Vajda János)
3. Vminek a működésében, összetételében v. felépítésében mutatkozó hiba, fogyatkozás. Csak egy baj van: csak az a hiba, a bökkenő; csak az a baja, hogy … Ennek a háznak az a baja, hogy kicsik az ablakai. Az a baja a főztjének, hogy zsírtalan. A gépnek, a rádiónak vmi baja van.  Ha kis baja van a gépnek … ő is elintézi. Ha pedig nagy baja van, úgy sincs abban okos embör. (Tömörkény István)
4. Vkinek, vminek vmiféle betegsége. Szervi baj; kiújul a baj; ® kutya baja; kilábol a bajból; átesett a bajon; túl van a bajon; kiheveri a baját. Mi a baja? (szójárás) Nagy baj az ® agybaj.  Mije fáj kelmednek, édes nagy jó uram? | Mert látom: baja lett. (Arany János) Jóval túl volt a hatvanon s a fogságba mégis valami kisebb nemi bajjal került. (Kuncz Aladár) || a. Embernek, állatnak vmiféle sérülése. Baja esik, történik vkinek, vminek. A fiú elesett, de nem történt semmi baja. || b. (bizalmas) Menstruáció. Megjött a baja.  A lány ingén … két vérfolt vöröslik, akkora, mint két pipacs. – A baja van – magyarázta az orvos. (Kosztolányi Dezső) || c. (bizalmas, szépítő, eufemisztikus kifejezésként) Székelés. Baj történt: <kisgyermek> ágyba vizelt v. székelt; baját ® végzi. Mért csináltál a nadrágba, te rossz kölyök? Nem tudsz szólni, ha bajod van?  Nagy csikarásom van, fáj a hasam. Megyek bajomra. (Arany JánosArisztophanész-fordítás)
5. (átvitt értelemben, költői) Lelki fájdalom, főleg szerelmi bánat. Hej, nagy az én lelkem baja!  Hát a szívem, hát a szívem! Ott van, ott van még a baj … (Petőfi Sándor)
6. (irodalmi nyelvben, régies) Párviadal, párbaj. Bajra hív vkit; bajra kel vkivel; bajt áll; bajt vív.  Tűnődve megállt, tova menjen-e kezdeni új bajt. (Vörösmarty Mihály) Egy erős cseh ví bajt Duna szigetében. (Arany János)
Szólás(ok): (tréfás) baj van Köpecen: vmi nincs rendben, vmi hiba van; ellátja v. elintézi a baját: megveri, megszidja, lehordja; ld. még torok. Közmondás(ok): A baj nem jár egyedül v. bajjal jár a baj: gyak. előfordul, hogy egyszerre v. rövid idővel egymás után több csapás éri az embert. Több a baj, mint a vaj: sok kellemetlenség adódik az ember életében.
Szóösszetétel(ek): 1. bajcsináló; bajszerző; bajszövő; 2. agybaj; bélbaj; bőrbaj; cukorbaj; elmebaj; epebaj; fülbaj; gatyabaj; gégebaj; gyomorbaj; havibaj; idegbaj; méhbaj; mellbaj; párbaj; sebaj; szembaj; szívbaj; torokbaj; tüdőbaj; ügy-baj; vérbaj; vesebaj.
bajocska; bajú.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages