bal

Teljes szövegű keresés

bal melléknév és főnév
I. melléknév -ul
1. Arra az oldalra, abba az irányba eső, amerre az ember szíve van. Bal fül, hónalj, kéz, láb, oldal, vállperec; bal part; bal felé; bal kéz felől; távozik a bal fenéken ¬. Bal felől ment mellette. A bal sarokba rúgta a labdát. Az utca bal oldalára szaladt át. Az udvar bal szögletébe söpörte a szemetet.  Képem bal sarkába sírva festek Koldús barátot, aki hitevesztett. (Juhász Gyula) A gyorsforraló lángja belekapott a felesége ruháiba és a bal arca megégett. (Kosztolányi Dezső)
2. (ritka) Vminek a fonák, visszás, másik oldalán levő. Bal menet: a szokásossal ellentétes irányú m. (7); az ilyennel ellátott csavart az óramutató járásának irányával ellentétes irányban kell becsavarni. A szövet bal fele.
3. (átvitt értelemben, választékos, irodalmi nyelvben) Szerencsétlen, kedvezőtlen. Sorsa balra fordult. Balul ütött ki a dolog.  Gondol vissza és előre A sok jó és bal időre. (Vörösmarty Mihály) Hogy a Héttoronyban balul sült el a produkció, csaknem bajba kerültek. (Gárdonyi Géza) Törött hajókkal is csak bátran Bal éjszakákban. (Ady Endre)
4. (átvitt értelemben, irodalmi nyelvben) Téves, helytelen. Bal felfogás. Balul ítéli meg a dolgot.  Bal magyarázatot ne tegyünk. (Vörösmarty Mihály)
II. főnév -t, -ja (csak egyes számban)
1. Bal kéz, bal kar. Baljában tart vmit. Baljával támogatta a sebesültet.  Pár nap mulva balom felkötötten hanyatlott mellemre. (Vas Gereben) Kebelét baljával megijedve rejté. (Arany János) || a. (átvitt értelemben, irodalmi nyelvben) <Vmely szerencsétlenség v. rossz jelképeként.>  Érdemetlen kézzel fölfedem, Mit a halálnak balja eltakart. (Vörösmarty Mihály) Isten balja, ember átka volt ez rajtunk. (Jókai Mór)
2. Bal oldal. Vkinek a balján ül.  A seb [itt van] melyem [= mellem] baljában. (Kisfaludy Sándor) || a. (átvitt értelemben) <A polgári parlamentben:> az elnöktől balra elhelyezkedő demokratikus politikai pártok csoportja, összessége; baloldal.
3. <Rendsz. vezényszóként> bal kéz felé eső irány. Balra ® át!; balra fordulj!; balra ® igazodj!; balra ® kanyarodj!; balra ® nézz!
Szólás(ok): ld. fül, kéz, láb.
Szóösszetétel(ek): 1. balfogalom; balfordulat; balhír; ballábas; balszokás; baltett; balvégű; balvélekedés; balvélemény; 2. félbal; szélsőbal.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT