bizalom

Teljes szövegű keresés

bizalom főnév ..lmat, ..lma
1. Annak a személynek a jövő felé irányuló érzése, érzelme, a jövőbe vetett hite, reménye, aki bízik (1, 1a), hisz (3, 4) az események, körülmények kedvező alakulásában; hit. A jövőbe vetett bizalom; bizalmat merít vmiből; bizalmat önt vkibe; bizalommal néz a jövőbe; bizalommal kitart vmi mellett. Nem szabad az első nehézség miatt elveszteni bizalmadat.  [Emlékezés Táncsics Mihályra.] Kend bizony elporladt, De mink, akik élünk: Vagyunk bizalommal … S miként kend, remélünk. (Ady Endre) || a. Vkinek az olyan dologra irányuló érzése, amelynek az érvényességében, hatékonyságában, helyességében bízva (3) számít a jövő kedvező alakulására. Bizalma van vmiben, vmihez; bizalmát helyezi, veti vmibe. Minden bizalmam abban van, hogy a becsületes megtaláló jelentkezik az iratokkal.
2. Vkinek az olyan személyre irányuló érzése, akinek becsületességéről, helytállásáról, jó képességeiről, szándékainak helyességéről, segítőkészségéről meg van győződve, akiben bízik (2). Feltétlen, kölcsönös bizalom; vkibe helyezett, vetett bizalom; bizalma van vkiben, vkihez; ® beférkőzik vkinek a bizalmába; ® befurakodik vkinek a bizalmába; ® behelyezi magát vkinek a bizalmába; vkinek a bizalmába ® férkőzik; vkit bizalmába fogad; vkit bizalmában részesít; vki bizalmának örvend; bizalomra gerjed vki iránt; vkit bizalmára méltat; vkinek a bizalmára rászolgál; bizalmat ébreszt, kelt; bizalmat ® előlegez vkinek; bizalmát ® helyezi vkibe; bizalmát ® veti vkibe; vkinek a bizalmát elnyeri, elveszti, élvezi, kiérdemli, megnyeri, megrendíti, viszonozza; ® kijátssza vkinek a bizalmát; bizalommal fogad vkit; vkihez bizalommal fordul; bizalommal van v. viseltetik vki iránt: megbízik benne; vkit bizalmával megajándékoz, megtisztel; vkinek a bizalmával visszaél.  Drága orvos úr! … Nagy bizalma van szivemnek önben, Mert ön már többször segíte rajt. (Petőfi Sándor) Nagyon neheztelek, hogy bizalmával meg nem tisztelt. (Vas Gereben) || a. Vkinek v. vmely szervnek (kormánynak, pártnak) a nyilvános, közéleti működése, politikai tervei iránt tanúsított helyeslő magatartás, ill. vkinek, vminek ilyen alapon való támogatása. Bizalmát megvonja vkitől, vmitől; a bizalom vki, vmi felé fordul; a bizalmat megszavazza; bizalmat szavaz vkinek, vminek: szavazatával kinyilvánítja, hogy bízik politikájában, ill. hogy vezetésre alkalmasnak tartja.  Ne vegyék a kérést a miniszterium részeről olyannak, mintha maga iránt bizalmat kívánna szavaztatni. (Kossuth Lajos) A jelölt a kormány teljes bizalmát bírta. (Kosztolányi Dezső)
3. (régies) Bizalmas hang, modor.  Úrnőnk … kitüntető bizalommal szólíta meg. (Vas Gereben) || a. (ritka, bizalmas, gyak. tréfás) Annak a megnyilvánulása, aki vkivel szemben bizalmasabban, fesztelenebbül, közvetlenebbül viselkedik, mint ahogy illik; bizalmaskodás. Micsoda bizalom? Túlságosan sok a bizalom!
Szóösszetétel(ek): 1. bizalomnyilvánítás; 2. közbizalom; önbizalom.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages