csinál

Teljes szövegű keresés

csinál ige -t, -jon
I. Vmely tevékenységet végez; intéz, cselekszik vmit.
1. tárgyas Vmit csinál: folyamatosan dolgozik vmin; vmely teendőt végez. Mit csinálsz? Nem győz vmit csinálni. Két nap óta egyebet se csinálok, csak mosok, takarítok. Mindenki csinálja a maga dolgát. Egész nap nem csinált semmit. Ha valami üdvöset csinálsz, csináld … nagy nyilvánosság előtt. (Mikszáth Kálmán) || a. Vhogyan csinál vmit: vmely kialakult módszer, szokás szerint tesz, végez vmit; utánam, utánad, utánunk, utánatok, utánuk csinál vmit: úgy tesz, végez vmit, mint én, te stb. Vö.: utánacsinál. Így csinálják ezt mindenütt. Ma másképpen csináljuk, mint ahogy az apánk meg az öregapánk csinálta. Igy csináltad ezt már régen. Van egy kis tapasztalásod Csalatásban [= abban, hogy megcsalnak] és fenében. (Ady Endre) || b. (tárgy nélkül) Vhogyan csinál: vhogyan cselekszik, vhogyan viselkedik. Csinálj úgy, mint én; úgy csinált, mintha meg akarna ütni. || c. tárgyas (bizalmas) Mit csinál?: hogy van, hogy él? Mit csinál az édesapja? Mondjátok-e az est óráinál: | Hát a mi Sándorunk most mit csinál? (Petőfi Sándor)
2. tárgyas Vmit tesz (I. 1); elkövet. Mit csináljak?: mihez kezdjek? Nem tud mit csinálni: nem tud mihez kezdeni. Mit csináltál azzal a gyerekkel, hogy úgy sír? Ki tudja, mit csinál elkeseredésében? Mit csinálsz most Miklós? jaj, dehogy birsz vélek! (Arany János) Nem tudott a jókedvével mit csinálni. (Mikszáth Kálmán)
3. tárgyas <Vmely hosszabb ideig tartó, nagyobb szabású munkát> folyamatosan végez, végrehajt. Nagymosást, nagytakarítást csinál; szüretet, tengeritörést csinál; népszámlálást csinál.
4. tárgyas (cselekvést jelentő v. arra utaló főnévvel) Azt a cselekvést végzi, amelyre a tárgyragos főnév utal. (Gyak. a tesz igével helyettesíthető, de ezenkívül igen sok tárgyas ige helyett használják pongyola módon.) Előhaladást, felfedezést, hírverést csinál; ® kasszát csinál; számadást csinál: a) számot ad vmiről; b) számol vkivel v. vmivel; rossz politikát csinál. A vezérek gazda nélkül csinálták a számadást [= számítást]. A polgárság egy része hallani sem akart a kapitulációról. (Jókai Mór) Egy nagy fekete vonást csinálunk a múlt alá. Lezárjuk a számadást. (Herczeg Ferenc) || a. tárgyas <Vmely, a tárgyragos névszóval kifejezett mozdulatot> végez, tesz, hajt végre. ® Féljobbot csinál; pukedlit csinál. Rossz mozdulatot csinált, s a derekába nyilallott. || b. tárgyas (sport) Cselt csinál: olyan mozdulatot tesz, amellyel az ellenfelet megtéveszti; cselez.
II. tárgyas Szándékos, tervszerű munkával, cselekvéssel létrehoz vmely megfogható eredményt, kiformál, elrendez vmit.
1. <Vmely anyagból tárgyat, eszközt> készít, kiformál. Cipőt, csónakot, létrát, kötelet, széket csinál; rongyból labdát csinál; nyelet csinál a fejszébe; ® remekbe v. remekben csinál vmit; kis szekeret csinál a gyereknek. Száraz fábul könnyű hidat csinálni. (népköltés) Száz vas-útat, ezeret! | Csináljátok, csináljátok! (Petőfi Sándor) Csinálok csempét, csavaros hajót. (József Attila) || a. <Épületet, épületrészt v. épületfélét> épít. Ide fürdőszobát csinálunk. Kunyhót csinált magának a szőlőjében. Jobb, ha itt maradok, s ahogy illik, várok. | Az alatt én ködből palotát csinálok. (Arany János) || b. (átvitt értelemben is) <Ételt> a szükséges anyagok hozzáadásával fogyasztásra alkalmassá tesz; (el)készít. Fasírozottat, fasírtot, rántottát, rétest csinál; ® fasírozottat v. ® fasírtot csinál vkiből. Csinálok egy kis főzeléket. || c. <Vmely munkálathoz szükséges anyagot, eszközt> a rendelkezésre álló anyagokból összeállít, elkészít. Enyvet, festéket, gittet, habarcsot, ragasztót, sarat csinál.
2. Vmit csinál: azzal van elfoglalva, hogy vmit a kívánt v. kívánatos állapotba juttat, rendbe tesz, kijavít; vmit javít. Csinálják a fogamat; ® toalettet csinál; (népies) csinálják az utat. Elromlott a felvonó, most csinálják. Azt mondtad, hogy toilettet akarsz csinálni. (Jókai Mór)
3. Vmiből v. vmin kialakít, formál vmit. Fület csinál a könyv lapján; kezéből v. tenyeréből ® ernyőt csinál (szeme elé); ® tölcsért csinál a kezéből v. tenyeréből; malmot csinál (az ujjaiból): malmozik; ® pontot csinál (vminek a végére, vmire, vmi után). Összetette kezeit, s hüvelykujjaiból malmot csinált. (Jókai Mór)
4. Vmilyenre, vmilyennek csinál vmit: vmilyenné alakítva készíti. A szabó megint nagyra csinálta a ruhámat. Ezt a szűrt remekbe csinálták. Aztán szépre csinálja a frizurámat! Azt hinné az ember: a padláson laknak, Azért csinálták azt sokkal magasabbnak. (Arany János)
5. (ritka, bizalmas) Szellemi munkával teremt, alkot. Beszédet, dalt, nótát, színdarabot, verset csinál. Jobban kedveli a verseket, nótákat, Effélét csinálni maga is próbálgat. (Arany János) Bölcs emberek csinálják a törvényeket … (Móra Ferenc) || a. Kigondol, kitalál. Tervet csinál; élcet csinál mindenkire. Maga csinál híreket, s terjesztgeti őket. Felfogom a kort a históriából …, s a többit csinálom fejből. (Arany János) || b. (népies) Írást csinál vmiről: <vmely tényállást, egyezséget, ügyletet> írásba foglal. || c. (rosszalló) <Szellemi, művészi alkotást> lélektelenül, iparszerűen készít. Nem költi, hanem csinálja a verseit. || d. (film, színház, rosszalló) Nem éli a szerepét, csak csinálja: nem átéléssel játssza a szerepét, hanem csak rutinnal.
6. <Vmely folyamatot, történést, helyzetet v. állapotot> tevékenységével tervszerűen létrehoz. Forradalmat, háborút csinál; békét, fegyelmet, rendet csinál; ® fájrontot csinál; tüzet csinál: a) tüzet gyújt; b) vigyázatlanságból tűzvészt okoz; c) (átvitt értelemben, bizalmas) nagy hűhót csap vmiből, felfúj vmit. Ahol rend nincs, rendet kell csinálni. (Mikszáth Kálmán) Egy alföldi betyár népforradalmat csinált. (Móricz Zsigmond)
III. tárgyas (bizalmas) Szándékos, tervszerű cselekvéssel, tevékenységgel elér vmely kívánt, kitűzött célt; megszerez, megnyer vmit.
1. <Számszerűen, bizonyos mértékkel kifejezett v. más módon jelzett munkát> végez, megtesz. 120%-ot csinált. Öt kilométert csinál egy óra alatt. A gép percenként 300 fordulatot csinál. Ezt csináld utánam!
2. (kissé bizalmas) <Vmely ügyletet, szerződést, szövetséget> létrehoz, megköt. v. rossz házasságot csinál; (jó v. rossz) üzletet csinál; ® osztályt csinál. Azért jöttem a tekintetes szolgabíró úrhoz, hogy csináljon köztünk osztályt. (Mikszáth Kálmán) Mindig üzletet szokott csinálni: gombot cserélt üveggolyóért, meg csokoládét tollért. (Móricz Zsigmond)
3. (átvitt értelemben) <Csak néhány szókapcsolatban:> vmit csinál: a körülmények kedvező alakulása folytán cselekedetével, magatartásával vmihez hozzájut, vmit szerez, nyer. ® fogást csinál (vkivel, vmivel); ® karriert csinál; mindenből pénzt csinál; ® szerencsét csinált. Ilyen érzésekről … csak az tud számot adni, aki valaha már főnyereményt csinált. (Tömörkény István) || a. (játék) <Ütést kártyában> megszerez, elvisz. Hány ütést csináltál? Egy ütést se csinált. || b. (játék) <Kártyában vmely figurát> teljesít. Ultimót, volátot csinál.
IV. Cselekvésével, tevékenységével, magatartásával v. puszta létével előidéz, okoz vmit.
1. tárgyas (bizalmas) Cselekvésével előidéz <vmit mint érzékelhető eredményt, rendsz. vmi kellemetlent v. nem kívánatost>. Füstöt, piszkot, port, rossz levegőt, sarat, szemetet csinál; ® büdöset csinál. || a. tárgyatlan (bizalmas, szépítő, eufemisztikus kifejezésként) <Ember, (főleg kis gyermek, beteg, elaggott) v. állat> bélsárt, vizeletet ürít vhova. A nadrágba csinált; az ágyba csinált; maga alá csinált. A küszöbre csinált a macska. || b. tárgyas (ritka) <Bélsárt> magából kiürít. A szarvasmarha belefekszik abba, amit csinál. (Móricz Zsigmond)
2. tárgyas (népies, durva) Gyereket csinál: gyereket nemz. || a. tárgyas (népies, ritka) Csinálom a csinálóját: <tettetett haragban fenyegető, enyhe, tréfás szitok>.
3. tárgyas (bizalmas) <Vmely nem kívánatos eseményt, helyzetet> tettével, viselkedésével szándékosan előidéz. Cirkuszt, jelenetet, komédiát, rumlit csinál; cécót, hűhót, lármát, ricsajt csinál; nagy ® dolgot csinál vmiből; nagy ® esetet csinál vmiből; nem csinál magának (nagy) ® gondot vmiből; ® kázust csinál vmiből. A munkásnak … | levesre telik és kenyérre | s fröccsre, hogy csináljon ricsajt. (József Attila)
4. tárgyas (bizalmas) <Vmely következményt> cselekedetével, magatartásával előidéz, okoz. ® Adósságot csinál; bajt, felfordulást, galibát csinál; karambolt, szerencsétlenséget csinál; étvágyat, hangulatot, kedvet csinál; meglepetést, örömet csinál. Semmit se mondhatna s adhatna királya, Ami Toldinak ily örömet csinálna. (Arany János) || a. tárgyas <Esemény, tény, körülmény v. vminek a puszta léte> okoz, kelt vmit. A látvány nagy zavart csinált. Az idegen megjelenése nagy kavarodást csinált. A friss kenyérszag étvágyat csinál az embernek. Ha valami gusztust csinál az élethez, az … a frissen csapolt sör. (Krúdy Gyula)
V. tárgyas <Cselekvésével, tettével, tevékenységével> vmivé v. vmilyenné tesz.
1. (bizalmas) Vkiből vkit, vmit csinál: a) <személy> neveléssel v. általában vmely cselekedetével vmivé tesz vkit; boldog embert csinál vkiből; katonát csinál a fiából; ő csinált belőlem embert; b) <esemény, tény> okozza azt, hogy vki vmivé legyen. Ez a nyeremény gazdag embert csinált belőle. Egy koldusból kettőt Tehát mért csináljak? (népköltés) || a. (bizalmas) Vkiből vmit csinál: olyan helyzetbe, állapotba juttat vkit, amelyre a szókapcsolatban szereplő tárgyragos névszó utal. Bolondot, bohócot, csúfot, pojácát csinál vkiből; ® majmot csinál vkiből. Fájt, hogy a magyarból olasz bábot csinál, És szemébe mondtam: ez nem szabad, király! (Arany János) || b. Vmit csinál magából: vmihez hasonló módon viselkedik v. hasonlóvá alakítja magát. Bohócot, bolondot csinál magából; maskarát csinál magából.
2. (kissé bizalmas) Vmit csinál vmiből, vkiből: vminek megteszi v. tekinti, s annak megfelelően viselkedik. Bálványt, fétist, istent csinál vmiből, vkiből; mártírt csinál magából. || a. Vmit csinál (vkiből), vmiből: vmely tevékenységnek a tárgyként álló névszóban kifejezett jelleget adja. ® Kabinetkérdést csinál vmiből; ® kultuszt csinál vmiből; rendszert csinál vmiből; sportot csinál vmiből: rendszeresen, tüntetően, de komolytalanul tesz vmi többnyire helytelen dolgot; ® viccet csinál vkiből, vmiből; mindenből tréfát csinál. Kezdődött a vármegyei élet. Abból csinált magának sportot. (Jókai Mór) Kultuszt csinált belőle, hogy az urának az édesanyját éppen úgy tisztelje, mint a sajátját. (Móricz Zsigmond)
3. Vmilyen képet v. arcot csinál (vmihez, vmire): vmilyen arcjátékot, arcfintort mutat. Jó képet csinált a dologhoz. [A mi kis lányunk] Félreül duzzogni, csinál képet, hosszút, Töri fejét nagyba, mikép álljon bosszút. (Arany János)
4. (bizalmas) Vmilyen napot csinál (magának): kedve szerint eltölthetővé teszi a napot. Csinálunk egy görbe napot. Az ember hébe-hóba jó napot is csinálhat magának. (Mikszáth Kálmán)
5. (ritka) <Vmilyen lelkiállapotot> színlel, mutat. Csak csinálja a jókedvet.
Szólás(ok): ld. gazda, segg.
Igekötős igék: alácsinál; becsinál; belecsinál; elcsinál; felcsinál; idecsinál; kicsinál; lecsinál; megcsinál; odacsinál; összecsinál; rácsinál; utánacsinál; végigcsinál; visszacsinál.
csinálás; csinálatlan; csinálgat; csinálható; csináló.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages