felvesz

Teljes szövegű keresés

felvesz [ë-ë] ige fölvesz [ë]
1. tárgyas <Lent levő tárgyat> kezébe véve magasabbra emel, felemel. Ha leejtetted a könyvet, vedd is fel. Fölvett az asztalkáról egy türkizes bosnyák kést. (Herczeg Ferenc) || a. tárgyas <Rendsz. a telefon csengetésére a telefonkagylót felemeli a készülékről> és ezzel kapcsolatot létesít a hívó állomással, hogy beszéljen vele. Annyiszor cseng a telefon, hogy már fel sem veszem a kagylót. Egész nap hívtam, de nem vette fel a telefont. || b. tárgyas <Lejjebb levő v. fekvő személyt> felemel, ill. megfogva segít abban, hogy fölkeljen, fölemelkedjék v. felmenjen, fellépjen oda, ahol ő van. Ha elesel, majd felveszlek. A gyereket felveszi a hátára, a karjába, az ölébe. Péter … kemény ember, tőle ott dögölhetne meg valaki az árok partján, ő bizony fel nem venné. (Nagy Lajos) || c. Felvesz vkit: <jármű, ill. vezetője> vkinek helyet és a felszállásra lehetőséget ad, hogy tovább szállítsa. Felvette szekerére, kocsijára, autójára. A hajó a kikötőben utasokat vett fel. Fel tudnál venni engem is? Vegyük fel őt is! Útközben még két jó szomszédot (koma mind a kettő) fölvesz a kocsira. (Tömörkény István) Egy ismerős mozdonyvezető | felvett a gépre. (Szabó Lőrinc) || d. tárgyas (népies) <Nagyobb nőstény háziállat a hímjét> magára engedi, hogy az meghágja. A tehén felveszi a bikát. A kanca eleinte nem akarta felvenni a csődört.
2. tárgyas <Ruhát, lábbelit> vmely testrészére v. magára vesz, magára ölt. Felveszi az ® angyalbőrt; felveszi a ® fátylat; felveszi a ® keresztet. Melyik ruhádat veszed fel? Felvette ingét, nadrágját, cipőjét. Letette a gyászt, biborköntöst vett fel. (Arany János) Felvettük facipőnket, nyakunk köré sált csavartunk. (Kuncz Aladár) Fizetett, felvette a kabátját, és a botot kezébe vette. (Karinthy Frigyes) || a. tárgyas (átvitt értelemben) <Vmilyen arcot, külsőt> bizonyos szerep játszására, a környezethez való alkalmazkodás végett tudatosan v. öntudatlanul magára ölt; mutat(ni kezd). Komoly ábrázatot vesz fel. Zrínyi … is eltanult már egy-két újkori frázist, fölvett egy kis mázt. (Mikszáth Kálmán)
3. tárgyas <Pénzt, kül. járandóságot> magának v. megbízásból másnak a részére átvesz. Felveszi fizetését; előleget vesz fel. Nyugdíját megbízottja veszi fel. Köszönettel felvettem. Felvette a félévi árendát a házikóért. (Mikszáth Kálmán) || a. tárgyas (ritka) <Pénzt> vmely pénzintézettől kölcsönvesz. Ha pénzt vettél fel s nem tudsz fizetni: csukjanak be. (Jókai Mór)
4. tárgyas <Szállítással foglalkozó intézmény> továbbítás végett átvesz vmit. Csomagot, levelet, táviratot vesz fel. A posta csak megfelelő címzéssel ellátott küldeményeket vesz fel. A csomagot nem akarják felvenni, mert nagyon terjedelmes.
5. tárgyas (átvitt értelemben) <Személy vmely magatartást, szokást> magáévá tesz azáltal, hogy aszerint kezd viselkedni v. mutatkozni. Felvesz vmely divatot, szerepet. Furcsa magatartást vett fel. Új szokást vett fel. || a. tárgyas (átvitt értelemben) Felvesz vmely nevet: vmely nevet kezd használni. Álnevet vesz fel. Lauka … spanyol nyelvtant tanult, spanyol írókat tanulmányozott … Álnévül is spanyolt vett fel. (Jókai Mór) || b. tárgyas (átvitt értelemben) Felvesz vmely hitet, vallást: a régit elhagyva új vallás híve lesz.
6. tárgyas <Vmely, a működéséhez szükséges anyagot> magába vesz, magába fogad. A növények a földből veszik fel táplálékukat. Az autó benzint, a hajó szenet, a mozdony vizet vesz fel. A szervezet felveszi a táplálékot. || a. tárgyas (ritka) Felvesz vmit: magába fogadja. A folyam felveszi a patakot. || b. Felvesz vmely ízt, szagot: környezetének hatására vmilyen ízűvé, szagúvá válik, és tartósan olyan marad. || c. tárgyas (fizika) <Hatást, hullámokat, sugárzást> saját anyagába fogad úgy, hogy ezek ott vmilyen módon hosszabb-rövidebb ideig elraktározódva hatnak v. hatni tudnak. Ez a lemez felveszi a fénysugarakat. A készülék felveszi a rádióhullámokat.
7. tárgyas (vallásügy) Felvesz vmely szentséget: ellátják vmely szentséggel (4), s így benne részesül. Felveszi a keresztséget. A beteg felvette az utolsó kenetet. || a. tárgyas (vallásügy) Felveszi az úrvacsorát: <protestáns személy> magához veszi az ú.
8. tárgyas (átvitt értelemben) Felvesz vmely jelleget, külsőt, magatartást, tulajdonságot: vmilyenné, vmilyen jellegűvé, külsejűvé válik, vmilyen magatartást kezd tanúsítani, vhogyan kezd viselkedni. || a. Felvesz vmely alakot, (test)helyzetet: vmilyen alakúvá, helyzetűvé válik, helyzetét változtatva vmilyen alakban elhelyezkedik. A felhők fantasztikus alakot vesznek fel. Kíváncsian figyelték, hogy a kiöntött ólom milyen formát vesz fel. || b. Vmilyen méret(ek)et vesz fel; vmilyen, kül. nagyobb méretűvé válik. Szakálla, bajusza megnőtt, ha még a régi méreteket nem is vette fel. (Kuncz Aladár)
9. tárgyas <Személyt> vmely intézmény v. egyesület tagjául, alkalmazottjául fogad, munkára, állásban alkalmaz, a tagok, hallgatók, alkalmazottak sorába iktat. Vkit felvesz vhova, vminek. Felvették az egyetemre, a kollégiumba, a pártba. Felvették tagjelöltnek, rendkívüli hallgatónak. Felvették munkásnak a gyárba. Próbaidőre felvették a rendőrséghez. Telefonált egy bankigazgató ismerősének, az megígérte, hogy a fiút fölveszi fizetéses gyakornoknak. (Kosztolányi Dezső) || a. tárgyas <Beteget> vmely kórház, szanatórium ápoltjai közé fogad azzal, hogy ott helyet, ágyat biztosít neki. Felvették az újpesti kórház belosztályára.
10. Vkit, vmit felvesz (vhova, vmibe): vhova belefoglalja, vminek részévé teszi. Felveszi a jegyzékbe, a költségvetésbe, a leltárba. Felvették a választók névjegyzékébe. Mi az asszony szót illeti, nem tudom, az Akadémia szótárírói fölvették-e … a magyar szavak közé. (Arany János) Egyike a legkonzervatívabb uraknak … azt a tanácsot adta nekem, hogy a tizenkét ponthoz még vegyünk fel egyet: a papi jószágok elvételét. (Jókai Mór)
11. tárgyas Maradandó formában megörökít vmit; <adatokat> írásban megfogalmazva rögzít. Filmre, hanglemezre, magnetofonra vesz fel vmit; felveszi a méreteket; felveszi írásban, amit hall. A rádió lemezre vette fel a hangversenyt. Amit mondasz, fölveszem gyorsírásban. (Kosztolányi Dezső) || a. tárgyas Több-kevesebb előkészítés után fényképező géppel a kellő pillanatban megörökít, lefényképez vkit, vmit, ill. <képet> ily módon a géppel készít. Ezt a képet a barátom vette fel. Minket nem veszel föl? Ki vette fel ezt a képet? || b. tárgyas Adatok megállapításával és rögzítésével készít <vmely írott jegyzéket, rajzot>. Helyszínrajzot, jegyzőkönyvet, látleletet, leltárt, térképet vesz fel. A szabó méretet vesz fel a karcsú alakról. Leltárat készítetek a bútorokról, centiméterrel mérték a szobát, széltében-hosszában, fölvették a tervrajzát. (Kosztolányi Dezső)
12. tárgyas <Tanulmányi anyagot> megtanulásra kitűz, kijelöl. A jövő órára vegyük fel a 15. leckét. || a. tárgyas (iskolai) <Egyetemi előadást, gyakorlatot> a leckekönybe bejegyez, hogy annak óráit látogassa. Az egyetemi hallgató néhány szabad kollégiumot vesz fel. || b. tárgyas (mennyiségtan) Feltételesen, tárgyalás, vizsgálat végett felrajzol, esetleg csak elképzel, elgondol. Vegyünk fel egy háromszöget!
13.* tárgyas <Más személlyel, közösséggel, intézménnyel vmely kapcsolatot> létesít, létrehoz, ill. megkezd. Felveszi az érintkezést, a kapcsolatot: érintkezésbe, kapcsolatba lép. Felveszi a tárgyalásokat: tárgyalni kezd. || a. (katonaság) Felveszi az érintkezést az ellenséggel: harci tevékenységet kezd vele.
Kerülendő szó vagy kifejezés.
14. tárgyas <Munkát bizonyos szünet után> újra (el)kezd. A sztrájkoló munkások követeléseik kielégítése után felveszik a munkát. || a. tárgyas (átvitt értelemben) Felveszi a fonalat v. a beszéd, a tárgyalás fonalát: beszélni, tárgyalni kezd, ill. újra beszél, tárgyal, folytatja, amit elkezdett; felveszi az ® elejtett fonalat. Sürgős dolgaim elmúltával felveszem ostoba csevegésim fonalát, s írok levelet. (Arany János) Jól van … húgocskám, – vette fel a fonalat a direktor úr. (Mikszáth Kálmán)
15. tárgyas <Küzdelmet> vállal, kezdeményez v. elfogad. Felveszi a harcot. Fölveszem a háborút az inasokkal. (Mikszáth Kálmán) || a. Felveszi v. felveheti a versenyt vkivel, vmivel: valószínű, hogy az elsőségért vívott küzdelemben nem marad alul. Kitartás dolgában felveszi a versenyt mindenkivel. A cég árui felveszik a vesenyt bármely hasonló cikkel. || b. Mindenkivel felveszi a versenyt vmiben: a szóban forgó dolgot kiválóan érti, csinálja. || c. (tárgyas alakban tárgy nélkül is) (játék, bizalmas) Felveszi (a játékot): bemegy (7). Felveszi abszolútra (a lapjait).
16. tárgyas (népies) Felvesz vmit: felfogva érez, érzékel vmit, v. vminek az értelmét felfogja. Vhogyan felvesz vmit: vhogyan érti, felfogja. A szép Dobokyné practicusabb oldaláról vette fel a kérdést. (Jókai Mór) Hallgass, nem úgy kell azt fölvenni … (Mikszáth Kálmán) A legutóbbi bejegyzést olvasva, egynéhány szót fölvett a szemem. (Gárdonyi Géza) || a. tárgyas (átvitt értelemben, népies) Meggondol, megfontol. Ráby … azt hitte, hogy egész Pestben Budában minden ember az ő dolgán nevet. S biz azon volt is mit nevetni, ha jól felveszi az ember. (Jókai Mór) Hiszen még tartozik is, ha jól fölvesszük … (Mikszáth Kálmán) || b. tárgyas (állító alakban ritk.) Felvesz vmit: törődik vele, figyelemre méltatja, megszívleli. Fel sem veszi: a) (a fizikai fájdalmat) meg sem érzi, nem érzékeny rá. Fel sem veszi azt a kis ütést; b) (átvitt értelemben) <a lelki bántalmat> nem veszi rokon, nem neheztel érte. Nem kell minden sértést azonnal felvenni. Toldi … megvetéssel tűri, Szolganép belőle a csufot hogy űzi … Azzal álla boszút, hogy csak fel sem vette. (Arany János) Hány szép tanács … kárba vesz, Mit férj a nőtül fel se vesz! (Arany JánosBurns-fordítás) Hét bőre van az asszonyszemélynek, fel sem veszi a száraz kötelet. (Jókai Mór) || c. tárgyas (átvitt értelemben) <Bántalmat, sértést> eltűr, tűrve elhallgat, nem neheztel meg érte. Felveszi a tréfát. Apjától fölveheti a gyerek a verést is. Asszonytól fölveszi az asszony, ha a régi szerelmeskedését hányja a szemére. (Jókai Mór)
17. tárgyas (átvitt értelemben, népies) <Helyiséget, területet vmely lárma, hangulat v. azzal vki> fölver, betölt. Rendsz. így: majd fölvette v. fölvették a házat. A gyerekek majd fölvették a házat ordításukkal. Olyan kedve támadt, hogy fölvette vele a házat. (Jókai Mór) Olyan sírásba törtek ki, hogy majd fölvették vele az egész szőlőhegyet. (Mikszáth Kálmán)
18. tárgyas (népies) Felveszi magát: <ember, állat, növény> erőre kap, összeszedi magát, meghízik. Jó esők legyenek, hogy a kukorica felvehesse magát. (Jókai Mór) Nézze meg az ember, hogy fölvette magát a jó koszton. (Mikszáth Kálmán)
Szólás(ok): ld. kesztyű, név, szekér.
felvehető; felvetet; felvett; felvevés.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages