folyó

Teljes szövegű keresés

folyó melléknév és főnév
I. melléknév (-an v. -lag)
1. Olyan <folyadék, víz, többé-kevésbé folyékony anyag>, amely vhonnan, vhová, vhogyan folyik (1–2). A csapból folyó víz; a sebesen folyó patak; a sebből folyó vér; a szeméből folyó könnyek. || a. Folyó víz: <vízvezetékkel felszerelt lakóhelyiségben> csapból bármely időpontban ereszthető víz. Az üdülő minden szobájában hideg és meleg folyó víz van.
2. (ritka) Olvasztott állapotban levő, folyékony <fém>. Folyó acél. || a. (átvitt értelemben)  Így váltak legendás hírűvé a Beczkó borai, amelyeket senki sem kóstolt. Még az sem …, akinek gyűjtötték … a folyó aranyat. (Krúdy Gyula) || b. Sűrűn folyó: olyan <anyag>, melynek halmazállapota a szilárd s a folyékony között van, nem szilárd, de nem is híg. Sűrűn folyó kátrány, lekvár, méz.
3. (átvitt értelemben) Olyan <edény, szerkezet>, amely folyik (3). Az örökké folyó csap idegesít.
4. Folyamatban levő, éppen történő, éppen végzett, folytatott <cselekvés, tevékenység, történés>. A (most) folyó eljárás, előkészületek, értekezlet, tárgyalások. || a. (rendsz. határozóval) (átvitt értelemben) A határozóval megjelölt helyen, módon, körülmények közt történő, ill. végzett, folytatott. Könnyen folyó munka; nehezen folyó készülődések; a békéért folyó küzdelem; a városunkban folyó sakkverseny.  Panaszolkodnak a nők … azon könnyen folyó csevegéseken, melyek … sült hazugságok. (Vas Gereben) || b. (átvitt értelemben, hivatalos) (rendsz. névelő nélkül) Olyan <idő>, amely éppen most folyik, mostani. Folyó év, hó; folyó év augusztus 15-én; folyó hó 15-én. A most folyó hetek sorsdöntőek lehetnek. || c. (átvitt értelemben, ritka) Olyan <idő>, ami lefolyik (4); múló, telő.  Egy kis falióra egyhangú ketyegése osztja percekre a csendesen folyó időt. (Jókai Mór) || d. (átvitt értelemben, nyelvtudomány, elavult) Folyó múlt: folyamatos m.
5. (átvitt értelemben) (Az adott időben, ill. adott körülmények között) szokásos, rendes, esedékes. (nyomdászat) Folyó betű: általában a szöveg nagy részében haszn.; kurrens b.; folyó kiadások; folyó ügyek. A minisztertanács folyó ügyeket tárgyalt. || a. (átvitt értelemben, pénzügy, 1945 előtt) Folyó hitel: vmely pénzintézet részéről magánosnak v. vállalatnak biztosított h., mely adott időhatáron belül a hitelkeret erejéig további eljárás nélkül bármikor igénybe vehető.
6. (átvitt értelemben, ritka, régies) Más jellegű elemmel nem kevert, megszakítás nélküli; folyamatos. Folyó jambusokban írt darab.  Folyó párbeszédben a hatos … jambus helyett, az ötöst (illetőleg hatodfelest) alkalmaztam. (Arany János) || a. (rendsz. határozóval) (átvitt értelemben) Olyan <beszédbeli vagy zenei kifejezésforma>, melynek elemei, mozzanatai a határozóval megjelölt módon követik egymást. Könnyedén folyó dallam; játékosan folyó stílus; nehézkesen folyó verselés. Könnyen folyó stílus, versek.
7. (átvitt értelemben) Olyan, ami vmiből folyik (8), vmiből következő. A dráma lényegéből folyó egység; a szerződésből folyó kötelezettség. A hatóság ellenőrző tevékenységéből folyóan beleavatkozik a vállalat vezetésébe.
8. (átvitt értelemben, pénzügy, régies) Olyan <összeg>, amellyel az érdekelt azonnal rendelkezhet. Folyóvá teszi az összeget: folyósítja.  Az állami építészeti hivatal approbálja [= helybenhagyja] a számlát, és most már folyóvá tétetik az összeg. (Mikszáth Kálmán)
9. (átvitt értelemben) Egymásba folyó: olyan <jelenség, történés, folyamat>, amelynek egyes mozzanatai nem különülnek el egymástól éles határokkal. Egymásba folyó színek, hangok; egymásba folyó események, epizódok.
II. főnév -t, -ja
1. Több patak összefolyásából keletkező, szélesebb medrű folyóvíz, mely néhol esetleg hajózható is. Csendes, hajózható, megáradt folyó; a folyó ága, esése, folyása, medre, partja; a folyó közepén ¬; a folyó alsó szakasza; a folyó vizének hajtóereje; a folyó vízgyűjtő medencéje, területe; a folyó vhol ered, kiönt, apad, árad; a folyó ömlik v. torkollik vhova; a folyó zajlik; két folyó egyesül; halászik a folyóban; átkel a folyón; átússza a folyót. A folyó mentén füzesek állnak.  Szegény Tisza, miért is bántjátok? | … ő a föld legjámborabb folyója. (Petőfi Sándor) Mennyi bánat Bárkáit vitte már vénülő hátad, Te szent folyó, oh nem vagy-é még fáradt? (Tóth Árpád) || a. Ennek vize. Merített a folyóból.  A folyó … símán, … szelíden Ballagott le parttalan medrében. (Petőfi Sándor) A folyó csillog, mint egy meleg mocsár. (Babits Mihály) A folyó csöndes, nagy nyugalmat görget. (József Attila) || b. Ennek medre, ágya. A folyót mélyítették, szabályozták.
2. (átvitt értelemben, ritka) <Vmely folyadékból v. folyékony anyagból> nagy tömegben ömlő, áradó mennyiség. A láva folyója már elérte a falu szélét.
Szólás(ok): ld. tej.
Szóösszetétel(ek): folyócsatornázás; folyóhomok; folyókanyar; folyórendszer; folyószabályozás; folyószűkület; folyótorkolat.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages