Helyesbítések

Teljes szövegű keresés

Helyesbítések
[Az alább következő szöveg az eredeti kiadásban a VII. kötet végén közölt helyesbítések bevezetője. A javítandókat az elektronikus kiadás során a megfelelő helyen egy piros pöttyel jeleztük, amelyekre kattintva a felbukkanó ablakban olvashatjuk a helyesbítést. – Arcanum, a CD-változat kiadója]
 
Az itt következő lapokon a Magyar Nyelv Értelmező Szótárának néhány téves adatát helyesbítjük és kisebb hiányosságát pótoljuk.
Mindenekelőtt azokat a súlyosabb értelemzavaró sajtóhibákat javítjuk itt ki, amelyeket az olvasó esetleg nem venne észre. Helyrehozunk néhány tördelési hibát, kiigazítunk egypár szerkesztési tévedést, pótolunk az értelmezés szövegéből vagy egyes példákból itt-ott hiányzó szavakat vagy sorokat, egy-két esetben hiányzó szójelentéseket is.
Nem javítjuk ki azonban azokat a kisebb jelentőségű sajtóhibákat (pl. hiányzó, a nyomás során kihullott vagy elcsúszott vagy felfordítva szedett betűket és írásjeleket, lemaradt ékezeteket stb.), amelyeket minden figyelmes olvasó magától is könnyen felismer. Nem változtattunk a zárójeles utalószámok közé becsúszott hibákon sem. Ha azonban az ÉrtSz.-ból új kiadás készül, ezeket a kisebb hibákat kijavítjuk magában a szótár szövegében.
A helyesbítések a címszavak ábécérendjében következnek. Kötetszámot éppen ezért felesleges lett volna megadnunk. A lapszám közlését is csak akkor tartottuk szükségesnek, amikor valamely szócikk több lapra terjed. Az itt következő lapokon olvasható helyesbítések csak az I–V. kötetek anyagára vonatkoznak, mivel nyomdatechnikai okokból a szótár Sz–Zs betűs anyagában helyesbítésre szoruló adatokról az idő rövidsége miatt itt már nem tudunk tájékoztatást közölni.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az Értsz. első kötetének megjelenése óta javaslataikat, bírálatukat szóban vagy írásban közölték a szerkesztőséggel, s akik kritikai észrevételeiket nyomtatásban tették közzé.
Minden észrevételt nem volt módunkban hasznosítani, s nem is értettünk egyet valamennyivel. Az Értsz. jellegére, tartalmára, módszereire vonatkozó elvi álláspontunkat már jóval a mű első kötetének megjelenése előtt kialakítottuk, a szaksajtóban több ízben ismertettük, s módot fogunk keresni arra, hogy ezekről külön kiadványban is számot adjunk.
A szótárnak ezek a szerkesztési elvei, valamint az adott anyagi lehetőségek sem engedték meg, hogy címszavaink számát növeljük, a jelenleginél több szaknyelvi szót és szójelentést vegyünk fel, s hogy a javaslatoknak megfelelő egyéb változtatásokat tegyünk. Ezért ez a Függelék nem tartalmaz új, azaz utólag felvett címszavakat.
A szerkesztőség szándékától eltérően kiadástechnikai okokból vált szükségessé a szótár Sz–Zs betűs anyagának két külön kötetben való közzététele.
Végül köszönetet mondunk dr. SIKLÓS MARGITnak és WERNER GYÖRGYNÉnek, akik e szótár kéziratát a harmadik kötettől kezdve ideológiai szempontból lektorálták. A harmadik kötet anyagát ilyen vonatkozásban NYIRŐ JÓZSEF is lektorálta.
Kegyelettel emlékezünk meg UJVÁRY LAJOSról, szerkesztőségünk tagjáról, valamint BÁLINT IMRE és LOVÁNYI GYULA belső munkatársainkról, akik már nem érhették meg közös munkánk befejezését.
Az Értsz. szerkesztősége

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages