öt

Teljes szövegű keresés

öt számnév, tőszámnév
I. (melléknévi)
I. <A szám jelölésére.> Négynél eggyel több <személy, dolog>. Öt ember, érzék, perc, ujj, világrész; öt-öt: mindegyiknek öt, külön-külön öt.  Te nagy város, csupán öt percig Álljon ürítetlen a bor Dús asztalán dús nábobidnak. (Ady Endre) Mondd, mit érlel annak a sorsa, | akinek őt holdja terem; … | s igája nem zörög, sem ökre | nem bőg elnyújtva … (József Attila) || a. <Osztó értelmű kifejezésben:> öt-öt. Mindkét kezünkön öt ujjunk van.
II. <Sorszámnévvel kapcsolatos jelentésben v. sorszámnév helyett>.
1. <Időpont megjelölésére:> Öt óra: éjfél v. déli 12 óra után az ötödik óra vége. Öt órakor; öt óra előtt három perccel; öt óra után nyolc perccel; öt óráig. Éppen most múlt öt óra. || a. (hivatalos) <Az óra számának neve után az ötödik perc jelölésére>. Nyolc óra öt perckor.
2.* <Némely hely, szövegrész megjelölésére, állandósult kapcsolatokban:> ötödik. Az öt kerületben; az öt b pontban; az öt paragrafus második bekezdése; az öt/a-ba jár.
Kerülendő szó vagy kifejezés.
II. főnévi -öt, (ritka) -e [e]
I. <A szám fogalmához szorosabban kapcsolódó jelentések>.
1. Az a mennyiség v. szám amely négynél eggyel több egységet foglal magában. Öt meg három az nyolc. Ötöt dob.  Mivel már négy királyunk volt Ferdinánd nevű, tehát elöl nem kezdjük, hanem a mostanit ötödiknek mondjuk. Ezt értheti, aki ötig tud olvasni. (Arany János)
2. <Főleg személyragos alakban, többes szám 1–3. személyben és (ritka, régies) egyes szám 3. személyben:> öt személy. Öte [e], ötünk v. ötőnk, ötötök v. ötőtök, ötük: ő (én v. te) és még négy másik személy (együtt); vele (velem, veled) együtt öten. Ötük közül ő a legkiválóbb.
3. (bizalmas) <Főleg akkor, ha az egységnél kisebb összeg is szerepel:> az érvényben levő pénzegységből öt; öt forint. Öt hetvenért vettem. || a. <Ha az árat százasokban v. tízesekben értjük:> az érvényben levő pénzegységből ötszáz; ötszáz forint. || b. (bizalmas) <Ha a tárgyi összefüggés kizárja a félreértést:> az érvényben levő pénzegység századrészéből öt; öt fillér, krajcár stb.  Tegnap vett ötért egy nagyon finom kármint Pongrácnál. (Móricz Zsigmond)
II. <A sorszámnév főnévi értelmével kapcsolatos jelentésben v. főnévi értelmű sorszámnév helyett>.
1. Öt óra. Ötkor; öt előtt 7 perccel; öt tízkor; ötöt ütött az óra.  Télen-nyáron hajnali ötkor kelt. (Kosztolányi Dezső) || a. (bizalmas) <Az óra számának neve után:> az ötödik perc vége. Nyolc óra ötkor találkozunk.
2. (pongyola haszn.) <Vmely hónap neve után:> ötödike. Megígérte, hogy február ötig elintézi a dolgot.
3. (népies) Vmely évszázadnak, kül. a folyó századnak ötödik éve. Apja ötben halt meg.
4. (bizalmas) A szóban forgó személy ötödik életéve. [Hány éves a gyerek?] – Már betöltötte az ötöt.
5. Az ötös számmal jelölt ház, épület, lakás, helyiség. Ady Endre utca öt; első emelet öt; Bercsényi utca öt/a.
III. (kissé bizalmas) Az ötös számjegy; alakja: 5. Felírom a táblára az ötöt.
III. (határozóragos alakok határozószó-szerűen)
1. Öten: öt személy együtt. Öten voltak testvérek. Csak öten menekültek meg.  Voltunk modernek négyen vagy öten | s hadszínterünk folyosó, tanterem, | önképzőkör. (Szabó Lőrinc)
2. Ötönként v. (népies) ötönkint: (megszakítással) egymás után ötösével. Ötönként engedték őket haza.
3. Ötször: a) öt ízben, öt alkalommal. Ebben a hónapban ötször voltam moziban. b) <számnév előtt:> öttel megszorozva. Ötször kettő (az) tíz. c) <hasonlításban szereplő mennyiségről szólva határozatlan számnév v. (számnévi) névmás előtt:> ötször több; ötször akkora; ötször annyi; d) <számnév és mértéknév v. mértéknévből képzett melléknév előtt, annak kifejezésére, hogy a szóban forgó terület akkora, hogy egyik oldala öt, a másik oldala a tőszámnévvel meghatározott mértékegységnyi:> ötször hatméteres szoba.
4. (népies) Ötével: ötösével. Ötével ad, vesz, számol.
IV. <Szorzó számnév helyett, milyenségre v. mennyiségre utaló mutató névmás előtt, összetétel előtagjaként:> ötször. Ötakkora; ötannyi; ötekkora; ötennyi.
Szólás(ok): (tájszó) ötön vesz: lop.
Szóösszetétel(ek): 1. ötablakos; ötcentis; ötemeletes; ötesztendős; ötévenként; ötévi; ötezer; ötfelé; ötfokos; ötfonalas; ötfontos; ötgrammos; ötgyermekes; öthavi; öthetes; ötholdas; öthónapos; ötjegyű; ötkarú; ötkoronás; ötlábnyi; ötliteres; ötlovas; ötmázsás; ötmillió; ötnapi; ötnapos; ötnyelvű; ötoldalú; ötórás; ötpengős; ötpercenként; ötrétű; ötszakaszos; ötszáz; ötszázas; ötszólamú; öttagú; ötujjú; 2. huszonöt.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT