tekintet

Teljes szövegű keresés

tekintet [e-e] főnév -et, -e [ë, e], (régies) tekéntet
1. A tekint igével kifejezett megnyilatkozás, vkinek rendsz. vmely érzést kifejező nézése, szeme, arca (1a), ill vkire, vmire irányított pillantása. Árgus, átható, csodálkozó, dühös tekintet; fakó tekintet; fürkésző, gyanakvó, gyilkos, gyűlölködő, hálás, kemény, kérdő, komor tekintet; könnyes tekintet; lesújtó, megértő, megtört, mérges tekintet; merev tekintet; néma, nyílt, nyugodt, részvevő, sötét, szánakozó, tétova tekintet; üres tekintet; vad, zavaros tekintet; vkinek vmeddig elér a tekintete; vkinek a tekintete átszegez vkit; elkomorul a tekintete; elsötétedik a tekintete; felderül a tekintete; felrebben a tekintete; tekintete vki felé fordul; körbe jár a tekintete; körüljár a tekintete; legel a tekintet(e) vmin, vkin; megakad a tekintete vkin, vmin; megáll a tekintete vmin; tekintete megragad vkin, vmin; tekintete odatapad vkire v. vmire; odatéved a tekintete vkire v. vmire; öl a tekintete v. (szinte) öl a tekintetével; vkinek a tekintete összevág vkiével; tekintetük összevillan; rátapad a tekintete vkire v. vmire, villámokat szór a tekintete; tekintetük találkozik; tekintete tapad vkire v. vmire; tüzel a tekintete; vkinek a tekintetéből olvas, kiolvas vmit; első tekintetre: rögtön, amint meglátja; állja vkinek a tekintetét; elfogja vkinek a tekintetét; elfordítja a tekintetét vkiről; elkapja vkinek a tekintetét; elveszi vkitől, vmiről a tekintetét; tekintetét vkire, vmire emeli; tekintetét vkihez emeli; a tekintetét vmin, vkin felejti; a tekintetét vkire, vmire fordítja; tekintetét vkire, vmire függeszti; vkin, vmin jártatja a tekintetét; kerüli a tekintetét vkinek; kiállja vkinek a tekintetét; körülhordja a tekintetét vhol, vmin, vkiken; körülhordozza tekintetét vhol, vkiken; körüljártatja tekintetét vhol, vmin; lebilincseli vkinek a tekintetét; legelteti a tekintetét vkin, vmin; lekapja a tekintetét; leveszi a tekintetét vkiről, vmiről; vmilyen tekintetet lövell; megjártatja a tekintetét vhol; tekintetét vmibe mélyeszti; tekintetét vkin v. vmin nyugtatja; tekintetét odaszegezi vkire, vmire; összeakasztja a tekintetét vkivel; ráemeli a tekintetét vkire, vmire; ráfordítja a tekintetét vkire; ráveti a tekintetét vkire, vmire; tekintetet repít vkire v. vmi felé; földre süti a tekintetét; tekintetét vhová szegezi; széthordja tekintetét vmin v. vmi fölött; tekintetét vmerre, vhova tűzi; tekintetet vált vkivel; tekintetet vet vmire v. vkire; tekintetét vmerre, vkire, vmire veti, tekintetét végigjártatja vmin, vmilyen tekintetet vet vissza ( visszavet) vkire, vmire; átszegez a tekintetével vkit; majd felfalja a tekintetével; keresztülszúr vkit a tekintetével; tekintetével követ vkit, vmit, odatapad tekintetével vkire, vmire; tekintetével simogat vkit; tekintetével tapad vkire, vmire; tekintetével végighalad vmin.  Durva tekintettel szemeit forgatja tüzessen. (Csokonai Vitéz Mihály) Szabad tekintet, szabad szív, szabad | szó, kézbe kéz és szembe szem, – minálunk így szokta a szerelmes. (Katona József) Csupa teremtés lángol a szemekben… Villogj tekintet. (Ady Endre) A tekintet mély és szomorú, fájdalmas és bensőséges volt. (Karinthy Frigyes)
2. Vmire fordított, vminek tulajdonított v. vki, vmi iránt tanúsított figyelem. Vmire való tekintet nélkül v. tekintet nélkül arra, hogy: figyelembe nem véve, mellőzve, számításból kihagyva; nem tekintve azt, hogy; (ritka) tekintetbe jön: számításba, figyelembe jön, számolni kell v. lehet vele; tekintetbe vesz vmit: figyelembe, számításba veszi, számol vele, mérlegel vmely tényezőt; tekintettel vmire v. vmire való (különös) tekintettel: vmely okot v. indokot figyelembe véve; tekintettel van vkire v. vmire; elnézően, kíméletesen figyelembe vesz vmit, kíméletes vki, vmi iránt: tekintettel van családjára, érdemeire, korára. A bíróság azt is tekintetbe vette, hogy… Büntetlen előéletére való tekintettel a bíróság felfüggesztette az ítélet végrehajtását. Gyerekek, legyetek rám tekintettel! Tekintettel van súlyos betegségére.  A régi familiákra itt semmi tekintet nincs. (Mikes Kelemen) Az iskola jó hírnevére való tekintetből ki kell maradnod. (Gárdonyi Géza)
3. (rendsz. csak bizonyos határozóragokkal, egyébként régies) Szempont, vonatkozás. Bizonyos tekintetben; ebben a tekintetben; egyéb tekintetben; minden tekintetben; sok tekintetben; vminek a tekintetében: vminek a terén, vmire vonatkozólag.  Felhozzák ellenünk, hogy a birodalom érdeke a legfőbb tekintet. (Deák Ferenc) Kezem minél kevésbé legyen megkötve anyagi tekintetek által. (Arany János) Az itteni emberek nem durvák, sőt bizonyos tekintetben finomabbak, figyelmesebbek, mint a sárszegiek. (Kosztolányi Dezső)
4. (régies) Tisztelet, tekintély.  Mindenki láthatta volna, hogy a tekintetet, melyben a banda között áll, nem tisztán hosszú tapasztalásainak köszönheti. (Eötvös József)
tekintetű.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages