tíz

Teljes szövegű keresés

tíz számnév, tőszámnév
I. (melléknévi)
I. <A szám jelölésére.>
1. Kilencnél eggyel több <személy, dolog>. Tíz könyv, tanuló, a tíz körme után él; tíz-tíz: mindegyiknek t., külön-külön t.; (szójárás) könnyebb egy apának eltartani tíz gyereket, mint tíz gyereknek egy apát.  Tíz láncsás lovagolt mindenkor hintaja mellett. (Fazekas Mihály) Tíz esztendeig éltem asszony nélkül, mint valami karmelita. (Gárdonyi Géza) Eszedbe jut tíz év. Húsz. Negyven év… (Szabó Lőrinc) || a. Osztó értelmű kifejezésben: tíz-tíz. Fejenként tíz forintot kaptak.
2. <A sok fogalmának érzékeltetésére szolgáló kerek számként, fokozó értelmű állandósult kifejezésekben:> a szokottnál, a várhatónál, a kívánatosnál több, sok, akárhány.  Mintsem oly | nagyot bakázzon [= bukjék] a bíbor, bizonnyal | előbb feláldoznak tíz Bánkot is. (Katona József) Adnék az életemből tíz esztendőt, ha én még egyszer olyan kakukkszót hallhatnék, mint gyermekkoromban. (Móra Ferenc)
3. Vmely közelebbről meg nem határozott kisebb mennyiségű, számú. Tíz sorban írd meg. Tíz fillért sem ér.  A kend dolga is hosszú? – Tíz szóval elmondom. (Vas Gereben)
II. <Sorszámnévvel kapcsolatos jelentésben v. sorszámnév helyett.>
1. <Időpont megjelölésére:> Tíz óra: éjfél v. déli 12 óra után a tizedik óra vége; tíz órakor; tíz óra előtt hat perccel; tíz óra után öt perccel; tíz óráig. Éppen most múlt tíz óra.  Csend lett,… tíz óra volt, | az uccán béke lengett. (Radnóti Miklós) || a. (hivatalos) Az óra számának neve után a tizedik perc jelölésére. Nyolc óra tíz perckor érkezik a vonat.
2.* <Némely hely, szövegrész megjelölésére, állandósult kapcsolatokban:> tizedik. A tíz kerületben; a tíz b) pontban; a tíz paragrafus idézett bekezdésében.
Kerülendő szó vagy kifejezés.
II. (főnévi) -et [í-e v. i-e] (ritka, régies) -e [í-e v. i-e]
I. <A szám fogalmához szorosabban kapcsolódó jelentések.>
1. Az a mennyiség v. szám, amely kilencnél eggyel több egységet foglal magában. Kétszer öt az tíz. Tízben a kettő megvan ötször.  Olyan bárgyú arcot [vágott], mintha tízig se tudna olvasni. (Mikszáth Kálmán)
2. <A szövegösszefüggéssel meghatározott> tíz dolog. Egész hónapban csak tízet tojt a tyúkom.
3. Tíz személy. A jelenlevők közül tízet kitüntettek. –31 <Személyragos alakban csak többes számban és (ritka, régies) egyes szám 3. személyben:> Tíze, tízünk, tízetek, tízük: (én v. te) és még kilenc másik személy (együtt); vele (velem, veled) együtt tízen. Megkérdeztem mind a tízüket. || a. <Fokozásként:> a kelleténél több személy, akár tíz személy is. Annyit itt az étel, hogy tíznek is sok volna. || b. (történettudomány) A tízek (társasága): annak a tíz írónak az együttese, akik Petőfivel az élükön írói programjuk és anyagi érdekeik védelmére szövetkeztek. || c. (történettudomány) Tízek tanácsa: a velencei köztársaság legfelső kormányzó testülete.
4. (bizalmas) <Főleg akkor, ha az egységnél kisebb összeg is szerepel:> az érvényben levő pénzegységből tíz; tíz forint. Tízet teszek egy ellen. Tíz harmincért vettem.  Kurták szakdíjnok úr próbált alkudni, húszról leszállt tizenötre, majd tízre, de csak ötöt kapott. (Nagy Lajos) || a. (bizalmas) <Főleg ha az egység v. többszöröse is szerepel:> az érvényben levő pénzegység századrészéből tíz; tíz fillér, krajcár stb. Öt tízért vettem.
II. <A sorszámnév főnévi értelmével kapcs. jelentésben v. főnévi értelmű sorszámnév helyett.>
1. Tíz óra. Tízkor; tíz előtt 20 perccel; tíz negyvenkor; tízet ütött az óra.  Mindig tíz előtt szokott lefeküdni. (Kosztolányi Dezső) Tízkor már rotyogni kellene az ebédnek, s mg nyoma sincsen. (Gelléri Andor Endre) || a. (bizalmas) <Az óra számának neve után:> a tizedik perc vége. Nyolc tízkor kezdődött a tanítás. Három tízkor indul a vonaton.
2. (pongyola haszn.) <Vmely hónap neve után:> tizedike. Február tíz.
3. (népies) Vmely évszázadnak, kül. a folyó századnak tizedik éve. Tízben történt.
4. (bizalmas) A szóban forgó személy tizedik életéve. Jövőre tölti be a tízet. A gyermekek tízen alul gyermekjeggyel utazhatnak.
5. A tízes számmal jelölt ház, épület, lakás, helyiség. Rákóczi út tíz; harmadik emelet tíz; Kossuth utca tíz c).
III. (kissé bizalmas) A tízet jelölő számjegyek együtt. Tízet írj, ne tizenkettőt!
III. (határozóragos alakok, határozószó-szerűen)
1. Tízen: tíz személy együtt. Tízen voltak. Tízen otthon maradtak.
2. Tízenként v. (népies) tízenkint: (megszakítással) egymás után tízesével. Tízenként indulnak útnak.
3. Tízszer: a) tíz esetben, tíz alkalommal. Útközben éppen tízszer állították meg; b) <számnév előtt,> tízzel megszorozva. Tízszer kettő (az) húsz; c) <hasonlításban szereplő mennyiségről, nagyságról szólva:> Tízszer több; tízszer akkora; tízszer annyi; d) <számnév és mértéknév v. mértéknévből képzett melléknév előtt, derékszögű paralelogramma alakú terület meghatározásában, annak kifejezésére, hogy a szóban forgó terület, helyiség két egymással szemközti oldala tíz, a másik kettő pedig a másik számnévvel meghatározott mértékegységnyi.> Tízszer tíz méteres terem; e) (túlzó) nagyon sokszor. Tízszer is kértem, de hiába; f) (ritka, túlzó) <minőségi hasonlításban, középfok mellett:> nagymértékben, sokkal. Tízszer jobban elintézném.
4. (népies) Tízével: tízesével. Tízével ad, vesz, számol.  [Az ágyúzástól] tízével-huszával dől… a török. (Gárdonyi Géza)
IV. <Szorzó számnév helyett, milyenségre v. mennyiségre utaló mutató névmás előtt, összetétel előtagjaként:> tízszer. Tízakkora; tízannyi; tízekkora; tízennyi.
Szólás(ok): ld. köröm, ujj.
Szóösszetétel(ek): tízágú; tízakós; tízdekás; tízegynéhány; tízesztendős; tízéves; tízévi; tízféle; tízforintos; tízgrammos; tízhavi; tízhetes; tízheti; tízhónapos; tíz-húsz; tízkilós; tízlapos; tízliteres; tízmázsás; tízméteres; tíznapi; tíznapos; tízoldalas; tízórás; tízrendbeli; tízsoros; tízszázalékos; tízszög; tíztagú; tíztalálatos; tíz-tizenegy; tíz-tizenkét; tíz-tizenkettő; tíz-tizenöt; tíztonnás.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages