után

Teljes szövegű keresés

után névutó (ragtalan v. személyragos szóval, vele együtt értve)
1. A névszóval jelölt személy, tárgy mögött haladva. A gyalogosok a szekér után mentek. A kutya a gazdája után fut. Az orra után megy. Én sokszor mentem Zsuzsika után, de sohase Zsuzsika mellett. (Móricz Zsigmond) || a. A szóban forgó személyt, tárgyat követve, hogy utolérje. A tolvaj után rohan; a labda után szalad; nyom után megy: az előtte haladó személy, állat, tárgy hátrahagyott nyomát követve m. Fut a pénze után: a) vissza szeretné nyerni, s ezért tovább játszik; b) azon van, hogy pénzbeli befektetése vmiképpen megtérüljön v. legalább vmi hasznot hajtson. Ő tud menni nyom után, de embert még sohasem nyomozott. (Tömörkény István) || b. Maga után: a szóban forgó személy, tárgy v. dolog után bizonyos távolságra. Maga után húz, vonszol stb. vkit, vmit: <elöl haladó személy v. tárgy> haladásával egy másik személy, tárgy mozgását, haladását előidézi. Maga után von vmit. A hajó három uszályt vontat maga után. || c. A szóban forgó személy, tárgy, dolog helyén, annak hatásaként, következményeként. Vmit hagy maga után. A lövés után seb maradt. A rácsöppent zsír után folt maradt a szöveten. A nap lehanyatlott, Hagyva maga után piros alkonyatot. (Petőfi Sándor)
2. A névszóval jelölt személy, tárgy felé, úgy, hogy megfogja, kezébe vegye. Ijedten kapott a gyermek után. Már nyúlt is a könyv után. [Szerelmesek közt] Láng ébred a tekintetekben, Remegve nyúl kéz kéz után. (Kölcsey Ferenc) A gyerek mohón kapott az étel után. (Tömörkény István)
3. A névszóval jelölt távozó v. eltávolodó személy, tárgy, dolog irányában. Beteszi maga után az ajtót. Sokáig nézett a vonat után. Integet a távozók után. Kiáltott a menekülő után. Nyugodt szemmel tekintett a szivarja felszálló füstje után. (Gárdonyi Géza) Jaj, de furcsa érzés … [deres fejjel] Fordulni a szép nők után. (Tóth Árpád)
4. A névszóval jelölt személyt, tárgyat térbeli v. időbeli sorrendben követve. Egymás után. Az iskola után az első ház. Ki után következel a névsorban? Egymás után emelgette ki a skatulyából a tárgyakat. (Mikszáth Kálmán)
5. <Értékelésben, jelentőségben, nagyságban, rangban> a névszóval jelölt személy, tárgy, dolog mögött, azt követve. Az őrnagy után rangban fölfelé az alezredes, lefelé a százados következik. A Balaton után legnagyobb tavunk a Fertő-tó. Apám után tanáraimnak tartozom legtöbbel. Bízd az isten után mi reánk ügyedet. (Petőfi Sándor) Öregbojtár, kis-számadó, A főcsikós után való. (Arany János)
6. A szóban forgó időpontot, eseményt, cselekvést, folyamatot, állapotot követően. Betegsége után; előadás után; holta után; mindezek után; nyolc óra után; a hír vétele után; nap nap után. Csak éhes volt egy-egy gyakorlat után délfelé, de vak nem volt. (Mikszáth Kálmán) Napszállat után már minden körtefa gazdátlan. (Móra Ferenc) Vacsora után melléd ülnék. (József Attila) || a. <Személynév mellett> az illető személy működését, ill. halálát követő időben. Líránk Petőfi után jó ideig az ő nyomán haladt. Édesanyád után nem ölelt még meg senki olyan tiszta szívből, mint én. (Vas Gereben) || b. (választékos) Vki után hal: annak halála után bánatában meghal. Sűrű könnye apad, s ő is hű férje után hal. (Kisfaludy Károly) || c. A szóban forgó múltbeli időtartamot v. az abban lefolyt eseményt, állapotot követően. Egy órai várakozás után kinyílt az ajtó. Három hónap (eltelte) után végre döntöttek. És ajka mosolyogni kezd, Tíz hosszú esztendő után először! (Petőfi Sándor)
7. A jelen időponttól számított bizonyos időtartamot követően; bizonyos időre rá; múlva. Két nap után ismét eljön: két nap múlva. Egy hét után visszahozom a könyvet: mához egy hétre v. a k-et.
8. <Jövedelemmel, anyagi előnnyel, teljesítménnyel v. fizetési kötelezettséggel kapcs.:> a szóban forgó dolog alapján. Vmi után él vki; (két) keze munkája után él; a maga keze után él; tíz körme után él; adót, illetéket fizet vmi után; a szövetkezet vagyona után várható jövedelem. Minden munkaóra után tíz forintot kapott. Kapnak … minden gazdától minden darab állat után az őrzésért egy-egy forintot. (Tömörkény István)
9. A névszóval jelölt személyhez tartozás jogán, a hozzátartozás alapján. Vki után él vki. Apja után egy kis ház maradt rá. Férje után nyugdíjat kap. Felesége után él. Egy … felesége után nagy úrrá lett fiatal ember … így szokott szüleiről beszélni. (Vas Gereben) || a. Vki után rokon(a): vkinek ágán, vkiről r. Volt azonban egy jó barátja, s neje, Laborfalvy Róza után kedves rokona. (Eötvös Károly)
10. A névszóval jelölt személyhez, tárgyhoz, dologhoz igazodva, annak nyomán, alapján, arról. Hallás után; szag után; térkép után. Megy az orra után. A szedés magának a szerzőnek kézirata után történik (helyesebben): a szerző kézirata nyomán, kéziratából v. kéziratáról. Az ember sohasem tudhatja, hogy mely cselekedete után ítélik meg. (Krúdy Gyula) Micsoda ocsmány alakok járnak ide, csak úgy pofa után ki lehetne szabni rájuk fejenként tízévi fegyházat. (Nagy Lajos) || a.* Vki, vmi után: vkit, vmit utánozva; nyomán. Petőfi után szabadon. Természet után fest. Sárossy egy versének paródiája. A vers után, de nem ellene. (Arany János) || b.* Mérték után (készült cipő, ruha): személyre szabva, mérték szerint (k. c. r). || c. (bizalmas) A maga esze, feje után cselekszik, megy stb.: saját nézeteihez, meggyőződéséhez ragaszkodva, aszerint cselekszik. Itt mindenki … a maga feje után, a maga bolond feje után megy. (Móricz Zsigmond)
Kerülendő szó vagy kifejezés.
Kerülendő szó vagy kifejezés.
11.* Vmi után (ítélve): vmiről ítélve, ha azt tekintjük, ha abból következtetünk. Külseje után színésznek gondolná az ember. Kiejtése után ítélve külföldi lehet.
Kerülendő szó vagy kifejezés.
12.* Vki után vminek nevezik, nevezi magát: vkiről vminek n. m.; vkinek a (család)nevét viseli. A Táncsics után elnevezett szövetkezet: a Táncsicsról e. v. a Táncsics nevét viselő sz. Az apám után Varga volnék, hanem már engem csak úgy hívnak … hogy Jámbor András. (Vas Gereben)
Kerülendő szó vagy kifejezés.
13. (népies) <Vallásos eredetű szóhasználatban:> Isten után: Isten segítségével, Isten kegyelméből. Isten után van nekem Két kis fiú gyermekem. (népköltés) Ott idővel karral s fővel | Isten után vitte sokra. (Arany János)
14. <Bánatot, szomorúságot kifejező igével v. kifejezéssel:> a szóban forgó személy, dolog távolléte, hiánya miatt. Bánkódik, búsul, sír vki, vmi után. A királyné vizsegrádi háza | Endre herceg után öltözött mély gyászba. (Arany János)
15. (átvitt értelemben) Általában vki, vmi felé mint a szóban forgó mozgás, cselekvés célja felé törekedve. Elindul vmi után; felindul vmi után; vki, vmi után fut ; vki, vmi után indul ; vki után jár: a) főleg férfi nőnek, ill. nő férfinak a kegyét keresi, igyekszik meghódítani; sokat jár a Mari után; b) fáradozva igyekszik munkáját, szolgálatát a maga számára megszerezni, igénybe venni; munkatársak után jár; (bizalmas, tréfás) minden szoknya után fut: minden nőnek udvarol, mind szeretné meghódítani; vmi után jár: vminek a megnyerése, megszerzése v. elintézése érdekében fáradozva többször, több helyre is elmegy; állás, pénz után jár; vmi után lát ; dolga, munkája, teendője után lát ; vki vmi után néz ; összeköttetések után néz. A papa nemesség után jár. (Mikszáth Kálmán) Juliska után … Topogó uram fia egyre sűrűbben kezd járdogálni. (Móricz Zsigmond) Felesége a padlót mossa | s ő [a költő] másolás után lohol. (József Attila) || a. Dolga után jár, megy: ügyét v. ügyeit intézi. Ők mennek a dolguk után, én is megyek a magam dolga után. (Kosztolányi Dezső) || b.* <Tudakozódást, érdeklődést jelentő ige vonzataként:> vki, vmi felől, iránt; vkiről, vmiről. Kérdezősködik a könyvtár után. Tudakozódik vki után. Kutat, nyomoz vki, vmi után: k., ny. vkit, vmit.
Kerülendő szó vagy kifejezés.
16. <Vágyódást, törekvést jelentő igék és kifejezések kevésbé magyaros vonzataként, a nehezen elérhetőség kifejezésére (egyéb vonzatokkal szemben).> Vmi után törekszik: vmire t.; vágyakozik, vágyódik vki után; vágyakozik, vágyódik vmi után: v., v. vmire; eped, kiált, sír, sóvárog, fáj a szíve, majd meghal vki, vmi után: vkiért, vmiért. Még jőni kell, még jőni fog Egy jobb kor, mely után Buzgó imádság epedez Száz ezrek ajakán. (Vörösmarty Mihály) Akkor saját örök birtokunk lesz, Ami után eddig csak sovárgánk. (Petőfi Sándor)
17. Vmi utánig: a szóban forgó időpont, időszak, történés befejezése után következő ideig. Várj karácsony utánig. Maradj még műsor utánig. Tizenegy óra utánig tartott a gyűlés. Várjuk kegyelmed estebéd utánig. (Arany LászlóShakespeare-fordítás)
18. Vmi utánra: arra az időre, amely a szóban forgó időpont, időszak, történés befejezésével kezdődik. Meglesz farsang utánra. Megígérted vizsga utánra. Ebéd utánra ide ígérkezett.
Szóösszetétel(ek): azután; délután; ezután; holnapután; miután.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages