vitéz

Teljes szövegű keresés

vitéz melléknév és főnév
I. melléknév -ül, -ebb [e]
1. Olyan <katona, harcos>, aki bátran és lovagiasan viselkedik. Vitéz bajnok, katona.  Azért ne bánkódjál én jó vitéz társam … (Balassi Bálint) Így győztek rohammal az osztrák seregen | Vitéz honvédeink Bicskén, Isaszegen. (Sárosy Gyula) || a. (választékos) Ilyen személlyel kapcsolatos <dolog>, rá jellemző <magatartás>. Vitéz halál, tett; vitézül ellenáll, harcol.  Újul hát, Farkasics, az te vitéz neved. (Zrínyi Miklós) Most, barátom, küzdjünk, hadd legyen Győzedelmünk vagy vitéz halálunk! (Petőfi Sándor) Rongyos hadak, roppant hadak Seregelnek vígan, vitézül. (Ady Endre)
2. (régies) <A feljebbvalók állandó jelzője a katonaságnál>. Vitéz kapitány uram!  Jelentem, vitéz kapitány uram, berukkolok a regementhez. (Vas Gereben) Pardon, gratia a szegény delinquensnek [= vétkesnek], vitéz … kapitány uram! (Jókai Mór)
3. (népies, régies) <Közkatonák jelzője megszólításban, címben>. Mondja csak, vitéz úr … Adj helyet a vitéz úrnak.  S vitéz Háry János isten-igazában, | Elveté a sulykot ő bátorságában. (Garay János)
4. (1945 előtt) <A vezetéknév elé tett címként, amelyet a Horthy-korszak idején viselhettek, akiket vitézzé (II. 3) avattak.> Vitéz Nagy János.
5. (népies v. választékos) Olyan <személy>, aki feladatát, hivatását bátran, következetesen, állhatatosan teljesíti.  Jó, hű csatárok szégyenkezve halnak, | Vitéz kis úr, Gyulai Pál úr, | Azt üzeni, hogy nincs vége a dalnak. (Ady Endre) || a. Ilyen személyre jellemző <magatartás>.  [Az öreg Kúnné] Tíz gyermeket hozott világra Küzdésre, búra, de vitézül. (Ady Endre) És vergődtem, vitézül, Hiénák, sakálok között. (Tóth Árpád)
II. főnév -t, -ek, -e [ë, e]
1. Vitéz (I. 1) személy. Híres vitéz volt.  Nagy, derék vitéz kend, vitéz Háry János. (Garay János) || a. (gúnyos) Nagy vitéz!: hősködő, csak sokkal gyengébb ellenféllel szemben bátor ember. No, nagy vitéz vagy, mondhatom! Könnyű nagy vitéznek lenni kisgyerekkel szemben.
2. (katonaság, régies) Katona (1).  Vitézek! mi lehet E széles föld felett Szebb dolog a végeknél? (Balassi Bálint) Szép magyar leventék, aranyos vitézek! | Jaj be keservesen, jaj be búsan nézlek. (Arany János) || a. (régies) Lovag, bajnok, dalia. Aranysarkantyús vitéz; keresztes vitéz; a szent sír vitéze.  Ó forgó szerencse …! | Miért ragadád el ez vitézt hertelen [= hirtelen]? (Zrínyi Miklós) Bor vitéz kap jó lovára. (Arany János)
3. (1945 előtt) Az, vagy annak az elsőszülött fiúgyermeke, akit az első világháborúban tanúsított magatartásáért a Horthy-korszakban ünnepélyes avatással felvettek az ellenforradalmi, reakciós szellemű vitézi rend szervezetébe, feljogosítottak a „vitéz” cím viselésére, s némelykor kisebb földbirtokkal is megajándékoztak. Vitézzé avat vkit; vitézek országos szervezete.
Szóösszetétel(ek): 1. vitézavatás; 2. gyászvitéz; közvitéz; szegényvitéz.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT