Cabral

Teljes szövegű keresés

Cabral v. Cabrera, 1. Péter Alvarez, Brazilia felfedezője, szül. 1460., megh. 1526. Manuel por tugal király öt nevezte ki ama 13 hajó tengernagyává, amelyeket Vasco de Gama szerencsés visszaérkezése után 1200 emberrel Indiába küldött. C. 1500 márc. 9. indult el Lissabonból és hogy, az afrikai partoknál uralkodó szélcsendek övét elkerülje, nem mindjárt délre, hanem előbb nyugatra vitorlázott és egy hónap alatt Dél-Amerika azon részéhez jutott, amelyet most Braziliának nevezünk, ö pedig Terra da Santa Cruznak nevezete el és Portugália számára elfoglalt. Tovább utaztában Afrikánál hajóinak egy része mindenestül elveszett, a hires Diaz Bertalan is, C. pedig elérte Mozambiqueot amelyről ő értesített először, azután Indiában Kalikutot. Minthogy öt megsértették, a várost bombáztatta, azután Kocsin és Kananor fejedelmével kereskedelmi szerződést kötött és dus rakománynyal jutott vissza Lissabonba 1502 jul. 31. Utazása le van irva Ramusio Navigazioni e viaggi (Velence 1563, 3 kötet, uj kiad.) címü művében.
C. Antal Bernát da Costa, thomari marquis, portugál államférfiú, szül. Fornas de Algostrában (Felsö-Beira) 1803., megh. 1889 szept. 1. Coimbrában jogot tanult, ügyvéd lett Oportóban, majd magas birói hivatalokat viselt. 1835, a cortes tagja lett, hol elöbb az ellenzékhez csatlakozott, de hamar az udvari párthoz szegődött. Jutalmul 1838. Lissabon polgári kormányzója, 1839. pedig igazság- és vallásügyi miniszter lett. Ezen állásában a királyi hatalmat meg akarta szabadítani az alkotmány által eléje vont korlátoktól s 1842 január 27. Oportóban forradalmi juntát alakítva, dom Pedro kártájának életbeléptetését sürgette. Egy királyi rendelet látszólag megfosztotta ugyan állásától, de az udvar által támogatva csakhamar visszatért Lissabonba, mire mint belügyminiszter korlátlan hatalmat gyakorolt. A rendet - igaz - helyreállította s nem egy célszerü intézkedést tett, de önkényes uralma, az állami pénzek elpazarlása, a nyomasztó adók, a birói függetlenség megsértése oly gyülöletessé tették, hogy több izben zendülés tört ki ellene. Az 1846 máj. 17-iki oportói felkelés következtében kénytelen volt lemondani és menekülni, de már 1847. visszatért; 1848. nagy megbizatással Madridba ment, 1849. a király megint miniszterré, sőt a minisztérium elnökévé nevezte ki. Most is önkényesen kormányzott s ujból tönkre tette Portugália pénzügyét. 1851 ápr. 26. Saldanha felkelése menekülésre kényszerítette Angliába, de 1862. ujra visszatért s 1859-61. követ volt Braziliában.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT