Daday

Teljes szövegű keresés

Daday Jenő (deési), zoologus; szül. Buzamezőn, Szolnokdoboka vmegyében 1855 máj. 24. Gimnáziumi tanulmányait Kolozsváron végezte. Egyetemi tanulmányai befejezte után 1878. középtanodai tanári és bölcsészettudori oklevelet nyert s ugyanekkor az egyetemi állattani tanszék mellé tanársegédnek választották. 1882-től kezdve 1887. a kolozsvári, majd 1888-tól kezdve a budapesti tudományos egyetemen mint magántanár működött. 1885-86. állami ösztöndijjal a nápolyi zoologiai állomáson dolgozott. 1887. a magyar nemzeti muzeum állattárához segédőrnek nevezték ki. 1891. a magyar tud. akadémia levelező tagjává választotta. Irodalmi munkálkodását 1877. a Kolozsvár környékén tenyésző Rotatoriák tanulmányozásával kezdette meg, s ez időtől kezdve különböző hazai állatcsoportokat és főleg a hazai vizek mikroskopos állatvilágát buvárolta. Dolgozatai hazai és külföldi tudományos folyóiratokban jelentek meg, de egypár önállóan is a kir. m. természettudományi társulat kiadásában. Fontosabb és nagyobb dolgozatai a következők: A magyar állattani irodalom ismertetése 1870-től 1880-ig és 1881-től 1890-ig, 2 köt., a kir. m. termtud. társulat kiadásában, továbbá ugyanitt A magyarországi Cladocerák magánrajza s a Magyarországi Myriopodák magánrajza. Kisebb közleményei a Természetrajzi füzetekben, a magyar tud. Akadémia kiadványaiban, a kolozsvári orvos-természettudományi értesítőben, a Zeitschrift für wiss. Zoologieban, s a Mittheilungen aus der zool. Station zu Neapel jelentek meg. D. egyik irója a Nagy Lexikon állattani részének. Szinnyei J.: Magyar irók életrajza.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages