Dürckheim-Montmartin

Teljes szövegű keresés

Dürckheim-Montmartin (ejtsd: mońmarteń) Eckbrecht Ferdinand gróf, született Thürnhofen várában 1812 julius 1-én, megh. Edla kastélyban 1891 junius 29-én Atyja Eckbrecht Károly Frigyes, D. Grófja, a francia forradalom idején elmenekült Elszászból s csak 1815. tért oda vissza. Az ifju D. Strassburgban végzé jogi tanulmányait s azután (1832) a strassburgi préfetnek titkára lett. 1836 óta mint helyettes préfet működött több helyen, 1840 óta pedig Weissenburggban. 1844. Péronneba helyezték át mivelhogy egyuttal a hami fogházban őrzött Napoleon Lajos herceg felügyeletével is megbizták, alkalma volt megismerkedni a jövendőbeli császárral. Napoleon Lajos nem is feledkezett meg róla, 1850 márc. Kolmárba nevezte ki felső-rajnai préfet-jévé; de miután D. Persigneyvel nem tudott megférni, állásáról 1853. lemondott. Erre 1854. a távirda főfelügyelőjévé nevezték ki, mely állásában a császárság bukásáig megmaradt. Az 1870. háboru kitörése után elszászi birtokaira vonult, hol szemtanuja volt a Wörth és Fröschweiler körül vivott csatának. A béke megkötése után D., ki a német párthoz szított, 1872. márc. résztvett ama küldöttségben, mely a meghódított ország kivánalmait Bismarck előtt tolmácsolta. D. ugy vélekedett, hogy a politikailag még egészen éretlen népet erővel és vaskövetkezetességgel kellene germanizálni, s Manteuffel helytartó aránylag szelid eljárását károsnak nyilvánította. E miatt sokszor megtámadták. 1883. Alsó-Ausztriába, Elba várába költözött. Említendő, hogy Goethe egyik kedvesének, Schoenemann Lilli-nek unokaleányát birta nőül. V. ö. művét: Lillis Bild (1879). Emlékiratai: Erinnerungen aus alter und neuer Zeit (2 kiad. Stuttg. 1888.: 2 köt.) tanulságos rajzát adják hivatalos működésének s érdekes részleteket közölnek kiváló francia kortársairól.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages