E, e,

Teljes szövegű keresés

E, e, a latin ábécének ötödik, a magyarnak hetedik betüje. A görög E, ε (epszilon, e-psilon, kopasz e vagyis rövid e) jegyéből származik, ez pedig egy feniciai betüből, mely lágy fuvóhangot jelölt (mint görög éta jegye, H, η, mely az ógörögben s a latinban megmaradt a h hang jeléül). Fölsorolásokban e az ötödik tagot jelöli (a, b, c, d, e.) Tréfás kivánság: Adjon isten három e-t, vagyis észt, erőt, egészséget. (Igy is: Adjon Isten három b.-t, három f.-et, három e-t: bort, buzát, békességet, észt, erőt egészséget, friss, fiatal feleséget. Rövidítések:
E, e római föliratokban s kéziratokban a. m. Ennius, emeritus, evokatus, egregius.
ε mint számjegy a görögöknél = 5, ε = 5, η =8 . A rómaiaknál E egy ideig 25-et jelölt.
e a matematikában a természetes logaritmusok alapszáma.
E a kémiában a. m. erbium, a fizikában a. m. elektromosság (+ E és -E a. m. pozitiv és negativ elektromosság).
E a kompasszon és a nemzetközi meteorologiában a. m East (angolul) vagy Est (franciául, ném. Ost) kelet.
E a technologiában a. m. másodperc-méter-kilogram.
e.c. a. m. exempli causa (lat.), például.
e. g. a. m. exempli gratia (lat.), például.
e. o. a. m. ex officio, ex ofio (lat.), hivatalból.
e. p., névjegyeken a. m. en personne (franc.) személyesen.
E, mint pénzverdei jegy, osztrák pénzeken 1867-ig, a. m. Gyulafehérvár.
EMKE vagy Emke a. m. Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT