Ebenhöch

Teljes szövegű keresés

Ebenhöch Ferenc, győri apátkanonok, szül. Győrött 1821., megh. u. o. 1889 jul. 16. Középiskoláit és a teologiát szülővárosában elvégezvén, előbb a Szapáry grófi családnál nevelősködött, aztán Győr-belvárosi káplán, majd koroncói plébános lett. Különös előszeretettel foglalkozott növények, régi pénzek, kő-kori fegyverek és szerszámok gyüjtésével és számos intézet becses gyüjteményeket köszönhet neki. Később téthi esperes, 1874. pedig a győri káptalan tagja lett. Sok érdemet szerzett a győri káptalan levéltárának rendezésével; a győri püspöki szemináriumban az egyházi régiségtanból és építéstanból előadásokat is tartott. Gyüjtött azonkivül sz.-képeket, kegyérmeket, hazai és külföldi lapokat s egyéb ritkaságokat és adakozásaival az egyházi művészetek ügyét nagyban előmozdította. Számos természettudományi, történelmi, irodalomtörténeti és régiségtani cikket és három önálló munkát irt. V. ö. Szinnyei, Magyar Irók.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT