Eberhardt

Teljes szövegű keresés

Eberhardt Mátyás, ev. lelkész, születési éve és helye ismeretlen, megh. Selmecbányán 1580 jul. 28. Ifju korából csak azt tudjuk, hogy 1557 ápr. 28-tól kezdve Vittenbergában tanult, lelkészszé is itt avatták; 1574 szept. 28. morvaországi Iglauból Selmecbányára jött lelkésznek s itt működött haláláig. Megérkezése után csakhamar aláirta ő is a bányavárosi hitvallást, 1577. résztvett a körmöcbányai zsinaton, hol a két bányavárosra vonatkozólag egyházszervezeti határozatokat hoztak; jelen volt az ugyancsak itt 1580 március 16. tartott zsinaton is, és mint szenior a szeretetről és egyezségről lelkésztársai előtt beszédet tartott. Munkája. Enchiridion pastorale, in quo privata confessio, vera corporis et sangvinis in coena praesentia . . . defenditur. Lipsiae 1576. Irt verseket is Thoraconymus ellen.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT