Emke

Teljes szövegű keresés

Emke, E. M. K. E., az Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesület kezdőbetüiből alakult név. A közhasználat kapta föl és később Baross Gábor m. kir. kereskedelmi miniszter elrendelte az ország összes táviró- és postahivatalainak az egyesület cimének eként használatát. Az E. 1884 dec. 27. alakult és alapszabályszerü célja: Magyarország erdélyi részében a hazafiság fejlesztése nemzeti irányu művelődés által. Eszközei: a nemzeti kultura és humanizmus pozitiv intézményei, iskolák, óvók, gyermekmenedékhelyek, népkönyvtárak, daloskörök, hazafias nyomtatványok és egyházi segélyek utján való hatás. Van az egyesületnek (1893 jun.1.) 1926 alapító, 10572 rendes, 4320 pártoló, összesen 16818 rendszeresen fizető, azonkivül ezerekre menő gyámolító, perselyes és adományozó tagja. A tagok szerveződve vannak az egész országot átfogó hálózatban: 1 fő- és székvárosi, 18 vármegyei, 8 városi, 34 járási és vidéki, összesen 60 fiókválasztmány által. Az egész szervezet középpontja Kolozsvár, hol az egyesület székhelye, főtitkári hivatala van az E.-palotában. Innen kormányozza az egészet az igazgató-választmány, mely a megalakulás óta a legtávolabbi vidékiek nagyszámu részvételével, minden hó 12. tartja nyilvánosan üléseit a városház közgyülési termében. Az E. vagyona gyüjtés és alapítványok alapján meghaladja az 1 millió frtot. Vagyonánál, szervezeténél, tagjai számánál, népszerüségénél és működésénél fogva az E. az ország legnagyobb és legelső egyesülete. Évi budgetje 50000 frt. Ezenkivül vagyonát folyton növeli és csak a tőkekamat-jövedelmet költi el alapszabályszerü céljaira. Nagy gonddal kidolgozott munka-programm, meghatározott kulturvonalak és sorrend (egymásutániság) szerint dolgozik. Nagy tevékenységet fejt ki ezenkivül az egyesület az ipari téren is, a háziipar, kisipar és erdélyrészi honiipar érdekeinek szolgálata, előmozdítása által. Ily cimen kiállításokat rendez, vállalatokat közvetít, ismertet és terjeszt. Vidéki magyar pénzintézeteket betétekkel támogat, létesülésüket elősegíti. A közgazdasági és társadalmi érdekek előmozdítása végett létesítette az Emke önmagából a különálló és virágzó Erdélyrészi Kárpátegyesületet, melynek székhelye szintén Kolozsvár és hálózata kiterjed az egész erdélyi részre. Az Emke ügyforgalma, nagy feladatának megfelelőleg, igen nagy. Az évente kimenő postai küldemények száma meghaladja az egynegyed milliót. Ezenkivül a fiókok és intézmények saját tevékenysége. Az egyesületet kihallgatáson fogadta a király és bárotító szavakkal kisérte tevékenységét. Díszelnök: gróf Kun Kocsárd. Elnök: gróf Bethlen Gábor. Alelnökök: Bartha Miklós, gróf Béldi Ákos, Horváth Gyula, gróf Kuun Géza, gróf Teleki Domokos ifj. Alelnök-főtitkár: Sándor József (l. o.). Főpénztáros: Merza Lajos. Ellenőr: Szekula Ákos. Jegyzők: dr. Csernátoni Gyula, Szterényi József, Balogh Károly, ifj. Gáspár János. Az Emke 1894. üli 10 éves jubileumát.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages