Föveg

Teljes szövegű keresés

Föveg v. kalap, a heraldikában a cimertulajdonos állását v. rangját jelzi, épp ugy, mint a korona. A cimereknél a sisak helyét foglalja el. Két osztályba sorozhatók, u. m. világi és egyházi osztály. Az elsőbe tartoznak a választó-fejedelmek, hercegek stb. által, a másodikba a magasabb klerus által viselt F.-ek. A hercegi F. eredetileg hermelinhajtókás F., mely ivforma v. csipkézett tetejü. Később a F.-et gyöngygyel ékített pántok vették körül és pedig a választó-fejedelmek F.-e előről látható öt (körben összesen 8) pántot kapott, tetején a birodalmi almával, mely a régebben használt hermelinfarkot helyettesítette (1. ábra)

1. ábra. Választó-fejedelmi föveg. 2. ábra. Hercegi föveg. 3. ábra. Velencei doge-föveg.
A hercegi F. négypántu, előlről három látható (2-ik ábra).
A hercegi koronával szemben a hermelin hajtókát gyakran egy koronakarika pótolja öt levélforma diszítménynyel és ugyanannyi pánttal. A világiak fövegéhez tartozik még a velencei dogek fövege, mely selyembrokátból készült halászsipka formáju F. (3.ábra).
Alul egy nyitott korona látható, maga a F. egy gyöngyökkel ékített szalaggal van ferde irányban körülövezve. Az egyházi F.-ek között első a pápai tiara, egy magas, fehér, a középen vastagodó gömbölyü F. (4. ábra),

4. ábra. Pápai tiara.
melyet a XIV. sz. óta három koronagyürü övez; alul, közepén és csúcsán, hol a birodalmi alma van elhelyezve. A püspöksüveg (infula, mitra) az érsekek, püspökök, infulás prépostok és apátok F.-re. Áll egy két hegyben végződő hajóalaku F.-ből (5. ábra),

5. ábra. Püspöki föveg.
mely a régi korban háromszög alaku és alacsony, később magasabb és közepén szélesebb formáju volt. Közepén és a széleken széles paszománynyal van ellátva, drágakő és gyöngyökkel ékítve. Hátul két rojtban végződő szalag csüng le. Ide sorolhatók még az egyházi személyek cimereit koszoruzó kalapok. Ezek alacsony, széles, egyenesen álló karimáju kalapok. Két oldalról a karimán zsinórzat vonul keresztül, melyek összebogozva, bojtokban végződnek, melyek egymás alatt sorban vannak elhelyezve. A kalap és bojtok szine és száma mutatja az illető egyházi személy méltóságát. A bibornok kalapja vörös, mindkét oldalon öt sorban elhelyezett 15 vörös bojttal: 1. 2. 3. 4. 5. (l. a 6. ábra).

6. ábra. Bibornoki kalap.
Az érseki kalap zöld, 10 bojttal mindkét felén 1. 2. 3. 4. A püspök kalapja szintén zöld, hat-hat bojttal 1. 2. 3. A pápai protonotariusoké végre feketeszinü, három-három bojttal 1. 2. Oly egyházi személyeknél, kik hercegi, grófi v. bárói ranggal birnak, a méltóságuknak megfelelő kalap, az őket megillető korona fölött lebegve ábrázoltatik.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages