Paar,

Teljes szövegű keresés

Paar, régi Olaszországból származó grófi család, melynek birtokai Stájerországban és Csehországban terülnek el s melynek feje 1769 óta a hercegi címet viseli. Ez a család birta 1624 óta az osztrák örökös tartományok főpostamesteri hivatalát. Midőn VI. Károly e hivatalt megváltotta tőlük, a postaügy igazgatóságát ruházta e családra. A család jelenlegi feje P. Károly János Vencel herceg, szül. 1834 jul. 7., az osztrák urakházának tagja, 1896. aranygyapjas. Megemlítendő még: P. Lajos gróf, szül. 1817 márc. 26., aki mint osztrák követ működött Torinóban, Parmában, Modenában, továbbá Stockholmban, 1874-től pedig 1894-ig Rómában a szentszéknél működött, amidőn Revertera grófot nevezték ki helyébe. - P. Ede Mária Miklós gróf, lovassági tábornok, az 1881-ben elhunyt P. Károlynak fia, I. Ferenc József császár és király főhadsegéde, szül. Bécsben 1837 dec. 5. Részt vett az 1859 és az 1866-iki hadjáratokban. 1890 óta a 2. dragonyosezred tulajdonosa. 1896. megkapta a Lipót-rend nagykeresztjét. - P. Alajos gróf, lovassági főfelügyelő, szül. 1840. A bécsújhelyi katonai akadémiából került ki 1858 okt. 20. s a 4. ulánus ezredbe sorozták mint hadapródot. Katonai pályáján igen gyorsan haladt előre; 1869. első osztályu kapitány, 1872 nov. 1. Károly Ferdinánd főherceg udvartartásához osztották be, 1877. Albrecht főherceg szárnysegédje, 1891. tábornok, 1895. altábornagy lett, 1896. pedig lovassági főfelügyelői rangot és címet nyert.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT