Páder

Teljes szövegű keresés

Páder Rezső, egyházi iró és kat. plébános, szül. 1851 ápr. 16. Középiskoláit és a teologiát Győrött végezte. Pappá szentelték 1874. Négy évi káplánkodás után 1878. plébános Győrszabadhegyen, 1890 jul. Horpácson, ahol most is működik. Irodalmi munkássága: számos a Religióban, Papok Lapjában, Magyar Állam, Magyar Korona stb. lapokban megjelent cikkein kivül önálló művei: A vérrokonság, mint házassági akadály (pályadíjas mű, Győr 1889); A házasság szentsége és a polg. házasság (pályadíjas mű, Budapest 1895); A házasság szentsége (népiratka, u. o. 1896). Irodalmi munkásságának elismeréséül 1896-ban a Szt.-István-társulat tud. és irod. osztályának tagjává választatott.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT