Qualitas

Teljes szövegű keresés

Qualitas (lat.), az ismeretnek egyik legáltalánosabb alapfogalma, mely a tárgynak mivoltát jelenti egész határozatlanságában. A tulajdonság fogalmától tehát abban különbözik, hogy ez utóbbi bizonyos lényeges és tartós sajátságokat emel ki a tárgynál, holott a Q. a sajátságokat közvetlen adott voltukban fogja fel és igy a mibenlét fogalmával olvad össze, mely a lényeges és lényegtelen sajátságokat még meg nem különbözteti. Ez volt az oka, hogy Hegel ezt a fogalmat legegyszerübb alakjában, magával az elvont léttel azonosította. A Q.-t különben már Aristoteles és Kant is hasonló értelemben fogják föl, midőn a törzsfogalmak (kategoriák) sorozatát összeállítják. A modern filozofia, mely a belvilágot a külvilággal sokkal élesebben állította egymással szembe, mint az ókori filozofia, szubjektiv vagyis alanyi Q.-t különböztet meg szemben az objektiv vagyis tárgyi Q.-sal és Locke után elsődleges (primer) és másodlagos (secunder) Q.-nak nevezi. A modern természetismeret a tárgyak Q.-ait mennyiségtani sémákban, a kiterjedésnek és a mozgásnak számokban kifejezhető formáiban fogja fel, mely törekvésnek első nyomai azonban már az ókorban Demokritos filozofiájában világosan felismerhetők. A Q. alapfogalmát különben nemcsak érzéki tárgyakra, hanem fogalmakra is alkalmazzák s igy az itéleteknél az igenlő és tagadó itéleteket különböztetik meg.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT