Vadas

Teljes szövegű keresés

Vadas Jenő, erdész, szül. Hámorban (Borsod) 1857. Középiskoláit Miskolcon és Selmecbányán végezte s miután ez utóbbi helyen 1874. az érettségi vizsgát letette, az erdőakadémia hallgatói sorába lépett. Az erdőmérnöki tanfolyamnak elvégzése után a máramarosszigeti erdőigazgatósághoz erdőgyakornokká nevezték ki. 1880. tette le az erdészeti államvizsgát. 1881 mint I. osztályu erdőgyakornok szolgálattételre a földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium erdészeti osztályába osztották be, hol 1881 őszén központi erdészjelöltté neveztetett ki. 1882 végén az óvizi erdőgondnoksághoz II. osztályu erdészszé, 1885. a vadászerdei erdőgondnoksághoz I. osztályu erdészszé s az utóbbi helyen 1885. alapított erdőőri szakiskolához vezető, majd 1886-ban ugyanoda főerdészszé és igazgató-tanárrá nevezték ki. Ebben a minőségben szolgált 1891 őszéig, midőn a selmecbányai erdőakadémián az erdőtenyésztés, védelem-, növény- és állattani tanszék ellátásával bizatott meg s még ugyanabban az évben erdőakadémiai rendes tanárrá neveztetett ki. 1894-ben erdőtanácsos lett. 1893-ban a földmívelésügyi minisztérium által a kisérleti ügy tanulmányozása végett Németországba és Svájcba s ugyanazon év őszén a magyar erdészet egyik képviselőjeként a nemzetközi erdészeti kisérleti állomások kongresszusára Bécsbe, 1895. az erdőakadémia és az országos erdészeti egyesület képviseletében az osztrák birodalmi erdészeti egyesület közgyülésére Boszniába, 1897. pedig Stockholmba a kiállítás tanulmányozására küldetett ki. Az orsz. erdészeti egyesület választmányi, az erdészeti államvizsga bizottságának kinevezett, a magyar ornitologiai központ levelező tagja. Irodalmi működése: A tölgycsemeték neveléséről (1888, pályadíjat nyert munka); Szervezzük a magyar erdészeti kisérletügyet (1893); A selmecbányai magyar királyi erdőakadémia története és ismertetője (Budapest 1896); Erdőműveléstan 1897. (150 darab aranynyal jutalmazott pályamunka). E lexikonba erdészeti cikkeket ir.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT