Vadkár.

Teljes szövegű keresés

Vadkár. A vadak által okozott mezei v. erdei kártételek csak annyiban vonatnak törvényes szabályozás alá, amennyiben ilyeneket az u. n. fővadak, még pedig a törvény taxativ felsorolása szerint, szarvas és dámvad, a vetésekben, ültetvényekben v. bármely más gazdálkodási és erdészeti ágakban okoznak. Kártérítéssel az a birtokos vagy haszonbérlő tartozik, akinek vadászterületén az illető fővad tenyészik. V. esetén a kár az elkövetéstől számított 8 nap alatt a felvehetés szempontjából bejelentendő. A becslést vetésekben okozott V. esetén oly időben kell eszközölni, amikor az termékmennyiségben megállapítható. A kártérítés vagy természetben, vagy pénzértékben szabható ki. Semmi esetben sem vonható felelősségre valamely vadászterület tulajdonosa vagy bérlője, ha a kártétel az ő vadászterületén tartózkodó ragadozó v. kártékony állatok által követtetett el, mert bárkinek is jogában áll, hogy e vadakat saját területén bármikor is pusztíthassa. Sőt ez állatok oly vidékeken, hol tetemesebb károkat okoznak, kötelességszerüen pusztítandók is.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT