Vádló,

Teljes szövegű keresés

Vádló, az, aki a büntető eljárásban a vád képviseletére a törvény értelmében jogosítva van. Különbséget kell tennünk a V. meghatározásánál azon bűncselekmények közt, melyek a büntető törvény szerint hivatalból üldözendők és azok közt, melyek megtorlásához a sértett fél indítványa szükséges (l. Indítványi bűncselekmény). A hivatalból üldözendő bűncselekmény miatt indított eljárásban a vádat rendszerint a királyi ügyészség képviseli. A királyi ügyészségnek kizárólagos vádlási joga (u. n. vádmonopolium) csak a felhatalmazás vagy kivánat alapján üldözhető bűncselekmény tekintetében van (1896. XXXIII. t.-c. 2. §). Hogy mikor szükséges az eljárás megindításához felhatalmazás v. kivánat, azt a büntető törvény (1878. V. t.-c.) 269-270. és 272. §-ai állapítják meg. L. Királyi ügyészség (processzuális jogai) és Magánvád.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT