Zsarnay

Teljes szövegű keresés

Zsarnay Lajos, ref. püspök, szül. Zsarnón 1802 jan. 1., megh. pesten 1866 jun. 13. Tanulmányait 1811-től Sárospatakon végezte, honnan az akadémiai tanfolyam befejeztével 1824. Lőcsére ment német nyelvet tanulni. Visszatérvén Sárospatakra, egy évig gimnáziumi segédtanár, egy évig akadémiai helyettes tanár volt, mig 1829. a gyakorlati teologia tanárául választatott. Ekkor külföldre ment s a göttingai egyetem hallgatói közé iratkozott. 1831. tért vissza elfoglalni állását. A következő évben a tiszáninneni kerület országgyülési pappá, 1849. főjegyzővé, 1860. pedig püspökké választá, mire 1861 első negyedében tanári állását a miskolci lelkészséggel cserélte fel. A protestáns egyház önkormányzati jogainak a korabeli súlyos viszonyok közt egyik legelszántabb bajnoka volt. Tudományos működéseért, főleg görög-magyar szótáráért (1857) a m. tud. akadémia 1858. tagjai közé sorolta. Egyéb művei: Keresztyén erkölcstudomány (Sárospatak 1834, 2. kiad. u. o. 1854); Paptan (u. o. 1847, 2. kiad. u. o. 1857); Keresztyén egyháztörténet rövid summája (u. o. 1852); Keresztyén erkölcstudomány (u. o. 1853, 2. kiad. u. o. 1863); Apologetika (u. o. 1857); Biblia bevezetés (u. o. 1857).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT