Zsidó törvényszék

Teljes szövegű keresés

Zsidó törvényszék (héb. bét-din), a zsidó községekben fennálló háromtagu tanács, mely a zsidó törvények alapján vallási ügyekben rendszabályokat hoz, dönt és itélkezik a rabbi (áb bét-din) vagy annak helyettese (rós bét-din) elnöklete alatt; az ülnökök a dájánim (egyes szám: dáján) nevet viselik. Magas törvényszéknek (héb. bét-din hágádol, vagy a görögből átvett szóval: szinhedrin, olykor szánhedrin) elnevezték a hajdanában Jeruzsálemben székelő 71 tagu biróságot, mely vonatkozással Móz. V. k. 17. 9. a legfőbb biróság volt minden állami, jogi és vallási ügyben. Az elnöki tisztséget a birák által választott nészi (l. o.) és a biróság főnöke (áb-beth-din) viselték. Mellette, de neki alárendelve fennállt a 32 biróból álló kis szinhedrin, mig apróbb ügyekben a háromtagu bén-din itélkezett. A nagy szinhedrin a Makkabeusok idejében a világi, politikai és egyházi ügyekben egyaránt döntött; Herodes alatt elveszítette politikai jelentőségét, a rómaiak uralma alatt birói hatalmát; ezentúl tisztán vallási ügyekre szorítkozott működése.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT