élet könyve

Teljes szövegű keresés

élet könyve, élet tarsolya, Bárány könyve: A Kiv 32,32 feltételezi, hogy azok nevét, akik a földön élnek, Isten följegyzi egy kv.-be; akit innen kihúz, az meghal. De ezt Isten csak a bűnössel teszi meg (32,33; vö. Ez 18,4 stb.), az ~hez tehát hozzá kapcsolódik a megtorlás gondolata: az igaz beírva marad (Zsolt 69,29; Jel 3,5), a bűnös nevét kitörlik (Zsolt 69,29), így a halál vár rá. Amikor világossá vált, hogy a törv. megtartása nem jelenti szükségszerűen az életben maradást, és a bűn sem vonja feltétlenül maga után – fizikai értelemben – a halált, az ~, amelyet összekapcsoltak az ~ben való bennmaradással, messiási, ill. eszkatologikus megvilágítást kapott (Dán 12,1; Fil 4,3; Jel 13,8): az ember élve maradhat anélkül, hogy az ~be be volna írva (17,8), annak az életnek ui., amely az ~ben való bennléttől függ (20,15), az új ég és új föld a színhelye (21,27). Ugyanakkor az is világos, hogy bennlét az ~ben nem jelenti per se az üdvösséget (praedestinatio ad gloriam); megvan a lehetősége a kívül rekedésnek (3,5). – Hasonló értelemben beszél az etiópiai Hénoch kv.-e (47,3) az élők könyveiről, amelyeket felütnek az Öreg előtt (vö. Jel 20,12). – A Jubileumok kv.-e (30,22) szerint azokat, akik megszegik a szövetséget, kitörlik az ~ből és azok kv.-ébe jegyzik fel, akik meghalnak (vö. 39,10). – Az ~ mintájára, amely a kiválasztottak nevét foglalja magában, léteztek különféle listák is (pl. Neh 7,5 kk. 64); voltak, amelyek egy város lakóinak nevét foglalták magukban (vö. Zsolt 87,6; Iz 4,3; Ez 13,9); a törzsi jegyzékben v. Jeruzsálem lakóinak jegyzékében kötelező volt benne lenni. A választottak listája is olyan volt, amelyben benne kellett lenni, így ki is lehetett töröltetni. Ez utóbbi feltételez egy olyan kiválasztottságot (® előre elrendelés), amely közel áll a praedestinatio ad gloriam gondolatához (vö. Lk 10,20: „nevetek föl van írva a mennyben”; Zsid 12,23). Hasonló kép: bekötve lenni az élet tarsolyában (1Sám 25,29); ahogy Isten Mózes nevét nem törölte ki az ~ből (Kiv 32,32), buzgóságáért Dávid is az élet tarsolyába bekötve marad; átvitt értelemben ezt a képet alkalmazzák a zsidók sírfeliratul: T. N. S. B. H. (tehi nismato [nismatah] serurah biseror hahajjim: lelke legyen bekötve az élet tarsolyába).

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem