Hammurápi

Teljes szövegű keresés

Hammurápi, Hammurabi (az amoriták és a Ny-i szemiták nyelvén: ’a nagybácsi – anyai részről mint isten – meggyógyít’): 1. a Szumuabum alapította ún. 1. babilóniai dinasztia (az amoriták dinasztiája) 6. királya, Szin-muballit fia és utóda. a) Időrendi kérdések: A ® Mariban folytatott ásatások előtt kb. Kr. e. 2000-re v. még sokkal korábbra tették ~ uralkodásának idejét. A Mariban felszínre került szövegek vizsgálata és ezeknek a régészeti leletekkel való egybevetése során azonban meg kellett változtatni ezt a feltevést. S. Smith (1940) meggyőzően bizonyította, hogy ~ Kr. e. 1800-nál korábban nem léphetett trónra. Ezután a Vénusz megfigyeléséből kiindulva, amelyet ~ 4. utóda, Ammiszaduka uralma alatt végeztek, arra a következtetésre jutottak, hogy ~ uralkodásának ideje Kr. e. 1848 és 1806 (R. Thureau-Dangin, D. Siderski, A. Goetze) v. 1792 és 1750 (S. Smith, A. Ungnad, O. Neugebauer, M. B. Rowton, A. Parrot), v. pedig 1728 és 1686 (W. F. Albright, Cornelius, R. de Vaux, Cavaignac, Rowton korábban) közé eshetett. – b) Hammurápi uralma 43 esztendeje alatt hódításai révén és bölcs politikájával eredetileg kis országát nagy birodalommá fejlesztette, amely csaknem egész Akkádra, Sumerra, Elámra, Esnunnára, Marira és Asszurra kiterjedt. Külpolitikájában „a szélvihar volt a harcban”, ugyanakkor belpolitikájában okosságával a nép „pásztorá”-nak bizonyult (sumer királyideál): templomot épített és gondja volt a méltó kultuszra; biztosította alattvalóinak a jogot és a szabadságot, még az állami tisztviselőkkel szemben is; szorgalmazta és támogatta a földművelést, öntözőműveket létesített és tartott fenn; a kereskedelmet csatornák építésével is előmozdította; ezek lehetővé tették a hajózást. Számos fennmaradt leveléből olyan központi hatalom képe rajzolódik elénk, amely minden téren mintaszerű. – c) Hammurápi törvénykönyve (rövidítése: CH), amelyet uralma végén tett közzé, több mint 20 korabeli és későbbi másolat töredékén kívül egy teljes korabeli másolatban is fennmaradt egy diorit sztélébe vésve (2,25 m magas, kerülete fent 1,60 m, lent 1,90 m). Ez Szuzában került felszínre az M. J. de Morgan vezette francia ásatások során (1901. dec.-1902. jan.). Eredetileg v. Bábelben a Marduk-templomban, v. Szipparban Ébabbar templomában állt. Kr. e. 1160 k. Sutruk-Nahhunte elamita király, Bábel meghódítója győzelme jeléül Szuzába vitte; most Párizsban (Louvre) látható. A 282 paragrafus – amennyire a kutatók a CH-t osztották felöleli az akkori Babilónia köz- és magánéletet érintő összes törv.-ét, de néhány pontban eltér a szokásos joggyakorlattól. Ez mutatja, hogy olyan változtatásokkal állunk szemben, amelyek politikai és társadalmi célok elérését szolgálták (a jogszolgáltatás, a bíráskodás egységesítése). Ezenkívül figyelembe kell venni, hogy a szóban forgó sztélé, amelyen ~ törv.-eit olvashatjuk, elsősorban vallási szerepet töltött be: a törv.-kv. szabályozta jogrendet az istenség védelme alá helyezte és isteni szankciót adott a törv.-eknek. A CH nem a legrégibb kodifikálása a törv.-eknek, nála korábbiakat is ismerünk; ezek Ur-Nammutól (Urból), Lipit-Istartól (Iszinből) és Esnunna egyik fejedelmétől származnak. – Mózes törv.-e egész sor egyezést mutat ~ törv.-kv.-ével, ugyanakkor kevésbé rendszerezett, mert tört.-i fejlődése során foglalták írásba, és sokkal jobban igazodik a polgári jogi kérdésekben is vallásos szempontokhoz, mint ~ törv.-e. Az egyezések nem közvetlen átvételen alapszanak, hanem azon, hogy az egész szemita környezetben hasonló normák voltak érvényben. Ez egyértelműen megállapítható a pátriárkák tört.-ében szereplő személyek viselkedéséből olyan esetekben, amelyekre a mózesi törv. nem tér ki és a CH v. más szemita kódexek előírásaival vágnak egybe; pl. a feleség szolgálóját a férj rendelkezésére bocsátják (Ter 16,2; 30,3; vö. CH 144–147), a bánásmód Hágárral és Izmaellel (Ter 21,9–14; vö. CH 170 kk.). – d) Arra nézve, hogy ~ milyen kapcsolatban állt a Ter 14 említette királyokkal ® Amráfel. A 14-ben olvashatók ellenére nem lehetetlen, hogy a szerző már nem ismerte ~ nevét helyes alakjában, és ezért így nevezte meg a királyt. – 2. Jamhad állam (Szíria É-i részén, fővárosa Aleppo) 2 királya is viselte a ~ nevet; az egyik Kurda, a másik Hana uralkodója volt. Kortársai lehettek a bábeli ~nak, v. nem sokkal később uralkodtak, mint ő. Végül: egy ugariti királyt szintén ~nak hívtak (Kr. e. 13. sz. vége).

68. Hammurápi sztéléje. A király átveszi a hatalom jelvényeit Marduk istentől. Alul a király törvényei: bevezető és 282 paragrafus. Babilóniából Szuzába került. 1901-ben itt fedezték fel. A Louvre-ban őrzik. Kr. e. 14. sz.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages