Szíria

Teljes szövegű keresés

Szíria: I. Az elnevezés az ÓSz-ben nem fordul elő. A lat. fordítás a Syria névvel rendszerint az Arám megfelelőjeként él (csak a ® népek táblájában szerepel az Arám név, mert itt személyre vonatkoztatták); ugyanígy a syriace is a. m. ’arámul’; ezzel a szóhasználattal egy helyen az ÚSz-ben is találkozunk (Lk 4,27: a szír Naamán). Egyébként ~n a róm. provinciát kell az ÚSz-ben érteni (Lk 2,2; ApCsel 15,23.41; 18,18; 20,3; 21,3; Gal 1,21). De Mt 4,24: szembeötlő módon Galilea környékére vonatkozik a ~ név; ez azonban minden bizonnyal csak helyi szóhasználat lehetett. Mk 7,26: a szírföníciai asszonyon (Syrophoenissa) azt kell érteni, hogy ~ róm. provinciából való volt. A ~ elnevezés föltehetően Asszíriából ered, s először Hérodotosznál találkozunk vele; azt a meglehetősen keskeny sávot jelöli, amely a Földközi-tenger K-i partvidéke és a Szír–arab-sivatag közé eső szakaszon húzódik a Földközi-tenger mellett, tehát Palesztinát is magában foglalja, így földrajzi egységet jelöl, amely csak a perzsa uralom idején vált politikai és közigazgatási egységgé. – II. Történelme. A régi időkből mindenekelőtt ® Idrimi (Kr. e. 15/14. sz.) birodalma érdemel említést. Egyébként a perzsa uralom előtt csak a szír városok (Tírusz, Szidon stb.) tört.-éről lehet beszélni. A perzsák ~t az 5. satrapaságba (Abarnahara) olvasztották be. Mivel ez a ~ a Tigris és az Eufrátesz közé eső területet is magában foglalta, kezdetben különbséget tettek a mezopotámiai v. a két folyó közti ~ (Syria Mesopotamiae), valamint ® Cöle-Szíria (a voltaképpeni, hegyektől körülzárt ~) között. A perzsa birodalom összeomlása (Kr. e. 331) után a Szeleukidák és a Ptolemaioszok versengtek a Földközi-tenger mellékéért, végül III. Antiokhosz uralomra juttatta a ® Szeleukidákat (Kr. e. 198). A Szeleukidák uralma alatt ~ politikai szempontból is jelentős szerephez jutott. A szír háborúk tkp. Júdea bekebelezésére és hellenizálására irányultak, de ez a terv – elsősorban a Makkabeusok ellenállása következtében – meghiúsult. A Szeleukidák birodalmának az örmény származású Tigranész, a ® pártusok királya vetett véget, akit aztán Lucullus vezetése alatt a róm.-ak győztek le. Átmenetileg megint a Szeleukidák kerültek uralomra (XIII. Antiokhosz Asziatikosz: Kr. e. 69–64), míg Pompeius végérvényesen be nem olvasztotta ~t a róm. birodalomba (Kr. e. 64) tartományként (Lk 2,2).

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem